NFKR er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse og risikostyring.

Fordi vi erkjenner at kunnskap og faglig oppdatering er nødvendig har vi opprettet NFKR Academy. Vi tilbyr kurs som kan brukes som grunnlag for personsertifisering innen kvalitet, revisjon og risiko samt påkrevd oppdatering ved resertifisering. Våre kurs tar blant annet for seg standardene ISO 9001, ISO 19011, ISO 31000 og ISO 14001 og baserer seg på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Medlemmer innviles inntil  25% rabatt på kurs i NFKR Academy regi.

2018 Kursoversikt ISO relaterte – rev 19sept

NFKR er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Se medlemsmøter >>

NFKR arrangerer to store konferanser i året:  Kvalitet- og risikodagene er en todagers konferanse lagt til begynnelsen av juni hvert år. Hver november markerer vi Verdens Kvalitetsdag med en endagskonferanse. Begge konferansene arrangeres for å skape fokus på kvalitet og risiko og gi fagmiljøet mulighet til kompetanseheving, erfaringslæring og nettverksbygging. Dette i tillegg til EOQs årlige Congress som arrangeres på omgang i våre søsterorganisasjoner i Europa.

  • EOQ Congress 2019 den 23.-24. oktober, Lisboa under motto “Rediscovering Quality” – EOQcongress2019

For 2018;

Se konferanser >>

NFKR er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i NFKR Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Oktober 2018
23
Fagsamling Equinor Bergen - Krisestyring / Crisis Management 23.okt 2018
Kl. 15.30, Bergen
Påmelding
29
Kurs A1.2 Kvalitet iht ISO 9001:2015 (Quality Management Basics) 2d
Kl. 08.30, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
29
Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (5d) - med mulighet for sertifiseringseksamen
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
November 2018
05
Kurs A2.2 Revisjon ISO 19011- Interne /eksterne revisjoner (2d)
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
08
Verdens Kvalitetsdag, NFKR høstkonferanse 2018 tema 'Kvalitetsledelse i den nye verden'
Kl. 09.00, Thon hotel Bristol, Oslo
Påmelding

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER