KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

KRN er Norges største og beste fagmiljø for kvalitet og risikostyring. Vi er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse, revisjon, miljøledelse, risikostyring, Lean og forbedringer.

Fordi vi erkjenner at kunnskap og faglig oppdatering er nødvendig har vi opprettet KRN Academy. Vi tilbyr kurs innen samtlige av ovennevnte styringstemaer, fra grunnleggende innføring til faget til kurs som fører til akkreditert sertifisering, basert på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Medlemmer innviles inntil  25% rabatt på kurs i KRN Academy regi.

Kursoversikt i PDF-format for nedlasting/utskrift: Kursoversikt KRN Academy høst 2019 >>

KRN er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Se medlemsmøter >>

KRN arrangerer to store konferanser i året:  Kvalitet- og risikodagene er en todagers konferanse lagt til begynnelsen av juni hvert år. Hver november markerer vi Verdens Kvalitetsdag med en endagskonferanse. Begge konferansene arrangeres for å skape fokus på kvalitet og risiko og gi fagmiljøet mulighet til kompetanseheving, erfaringslæring og nettverksbygging. Dette i tillegg til EOQs årlige Congress som arrangeres på omgang i våre søsterorganisasjoner i Europa.

 2019 

2020

  • KRN Kvalitet & Risikodagene 2020, 4.-5. juni, Quality Expo Fornebu
  • EOQ Congress 2020, 18.-19. juni, Beograd Serbia
  • KRN Verdens Kvalitetsdag 2020, 12. november, Hotel Bristol Oslo

Les mer om konferansene >>

Oktober 2019
14
Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (5d) - med mulighet for sertifisering
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Fullbooket
28
Kurs A1.2a Kvalitet ISO 9001:2015 (1d), kurs i ledelsessystem
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Påmelding
29
Kurs A2.2 Revisjon iht ISO 19011 og 9001, interne eller eksterne (Auditor basic) - 2d
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Påmelding
31
Kurs A3.4 Risikostyring - standarder og teknikker (1d)
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Påmelding
31
Fagsamling Stavanger Havn, tema risiko og beredskap
Kl. 14.00, Stavanger sentralt
Påmelding

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2019 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER