KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

KRN er Norges største og beste fagmiljø for kvalitet og risikostyring. Vi er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen våre fagområder.

Fordi vi erkjenner at kunnskap og faglig oppdatering er nødvendig har vi opprettet KRN Academy. Vi tilbyr kurs innen samtlige styringstemaer, fra grunnleggende innføring til faget til kurs som fører til akkreditert sertifisering, basert på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Medlemmer innviles inntil  25% rabatt på kurs i KRN Academy regi.

KRN er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Med en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet med regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter. Medlemsmøtene  struktures rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne møter, og er gratis for medlemmer.

Se medlemsmøter >>

2020

  • Kvalitet & Risikodagene 2020, 4.-5. juni, Quality Expo Fornebu, tema ‘Kvalitetskostnader’ – påmelding EarlyBird >>>
  • EOQ Congress 2020, 18.-19. juni, Beograd Serbia, tema : ‘Effective Education for Quality – Key Factor of Success’
  • Verdens Kvalitetsdag 2020, 12. november, Hotel Bristol Oslo med tidsaktuelt tema

Les mer om konferansene >>

K&R dagene 2020 - to dager med faglig påfyll!
Mars 2020
02
Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (5d) - med mulighet for sertifisering - nytt 23.-26. mars! Ta kontakt for venteliste
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Påmelding
03
Frokostmøte hos VAV Oslo kommune, 'Endringsledelse og implementering'
Kl. 08.00, Oslo sentralt
Påmelding
09
Kurs A3.2 Risikoledelse - grunnleggende kunnskap
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Påmelding
09
Kurs: A3.3 Risikoledelse (Risk Manager) 40t - med mulighet for sertifisering
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Påmelding
16
Kurs A5.1; Lean og forbedring - hvitt og gult nivå
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Påmelding

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER