NFKR er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse og risikostyring.

Fordi vi erkjenner at kunnskap og faglig oppdatering er nødvendig har vi opprettet NFKR Academy. Vi tilbyr kurs som kan brukes som grunnlag for personsertifisering innen kvalitet, revisjon og risiko samt påkrevd oppdatering ved resertifisering. Våre kurs tar blant annet for seg standardene ISO 9001, ISO 19011, ISO 31000 og ISO 14001 og baserer seg på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Medlemmer innviles inntil  25% rabatt på kurs i NFKR Academy regi.

2018 Kursoversikt ISO relaterte – rev 10aug

NFKR er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Se medlemsmøter >>

NFKR arrangerer to store konferanser i året:  Kvalitet- og risikodagene er en todagers konferanse lagt til begynnelsen av juni hvert år. Hver november markerer vi Verdens Kvalitetsdag med en endagskonferanse. Begge konferansene arrangeres for å skape fokus på kvalitet og risiko og gi fagmiljøet mulighet til kompetanseheving, erfaringslæring og nettverksbygging. Dette i tillegg til EOQs årlige Congress som arrangeres på omgang i våre søsterorganisasjoner i Europa.

For 2018;

  • Kvalitet & Risikodagene 2018 den 14.-15. juni, Scandic Holmenkollen Park hotel, Oslo under motto “Kvalitet & Risk – med en hav av muligheter”
  • EOQ Congress 2018 den 21.-22. juni, Paris  under motto “Feel the new Quality way”
  • Neste konferanse; Verdens Kvalitetsdag, den 8. november 2018  Hotel Bristol Oslo.  Denne høstkonferansen er NFKRs markering av EOQ initiativet European Quality Week. Tema for konferansen er «Kvalitetsledelse i den nye verden» der vi ønsker å holde fokus på hvordan endringstakten øker, mer og mer digitaliseres, brukerkravene differensieres, risikoene øker og læring blir enda viktigere.  Mer info kommer

Se konferanser >>

NFKR er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i NFKR Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

August 2018
27
Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (5d)
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
September 2018
07
Kurs A3.4b ISO 31000 Risk Management – hva er nytt? - oppdateringsdag
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
11
Kurs A2.2 Revisjon iht ISO 19011, interne eller eksterne (Auditor basic)
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
13
Kurs A1.4b Oppdateringsdag ISO 9001:2015 og ISO 14001
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
17
Kurs A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager) (5/7d)
Kl. 08.30, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER