KRN (QRN) er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer. Våre ambisjoner er å bidra til at norske organisasjoner og norsk næringsliv skal ligge i front i anvendelse av kvalitets-, revison og risikoledelse.

Les mer om fordelene her >>

Vår visjon

  • Kompetent – vi skal være den ledende bransjeorganisasjonen i Norge innen foreningens fagområder
  • Pådrivende – vi skal være en driver for ny kunnskap og metoder innen foreningens fag
  • Delende – vi skal være åpen og rause med å dele foreningens kunnskap og erfaringer
  • Engasjert – vi skal være involvert i og tilstede for foreningens medlemmer og for samfunnet

Kurs – kompetanse

Fordi vi erkjenner at kunnskap og faglig oppdatering er nødvendig har vi opprettet KRN Academy. Vi tilbyr kurs innen samtlige styringstemaer, fra grunnleggende innføring til faget til kurs som fører til akkreditert sertifisering, basert på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Medlemmer innvilges fast 10- 20% rabatt.

All opplæring avholdes nå digitalt med mulighet for deltakelse i våre lokaler iht myndighetsrestriksjoner

Oppfølging etter kurs  –  bli med på K&R Spørretime

Kursoversikt >>

e-kurs

Kvalitetsskolen e-kurs – bestill  her & nå til medlemspris!

topp moderne modulbaserte e-kurs, kursbevis etter hvert kurs, diplom for fullført/bestått alle 3, tilgang ett helt år.

Ta kurs i ro og fred i ditt eget tempo, fungerer like godt på PC som nettbrett og telefon. Kursene gir deg overblikk over kvalitetsfaget, termer og begreper, struktur, ledelse og kultur. Tilgang via egen applikasjon, KRN produkt i samarbeid med Prosjektskolen.

 Kvalitetsskolen >>

Podcast

Ny episode hver fredag med gjester i studio som deler av sine erfaringer. I tillegg kommer faglige refleksjoner som perler på en snor rundt tema fra våre E-kurs – lytt & lær!

Podcast #kvalitetsprat >>


Medlemsmøter, webinar fagsamlinger

Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer.

Invitasjoner og nyheter >>

Konferanser 2021

  • Kvalitet & Risikodagene 2020 utsatt til  31.mai – 1.juni 2021. Konferansen planlegges avholdt på Quality Expo Fornebu, tema “Kvalitets- og risikokostnader”.påmelding
  • EOQ Congress 2020 – juni kongress Beograd avlyst
  • Verdens Kvalitetsdag avholdes på Hotel Bristol i Oslo 11.11.2021.

Les mer om konferansene >>

Kurs sted:  valgfritt i klasserom eller digitalt

Vi har e-kurs som gjennomføres individuelt, når og hvor som helst du selv ønsker. Andre kurs har valgfritt oppmøte i våre lokaler i Sandvika, eller  delta via din PC. Se KRN Academy for mer informasjon om vår kursvirksomhet, eller ta kontakt direkte hvis du har  spørsmål.

Januar 2021
01
Kurs A1.E; Kvalitetsskolen, modulbasert E-læringskurs, 3 kurs
Kl. 00.00, Fungerer like godt på PC som på nettbrett og mobil, tilgang ett helt år
Påmelding
Mars 2021
09
Kurs: A3.3 Risikoledelse (Risk Manager) 2+2d - med mulighet for sertifisering
Kl. 09.00, Online og/eller klasserom
Påmelding
09
Kurs A3.2 Risikoledelse - grunnleggende kunnskap (1d)
Kl. 09.00, Online og/eller klasserom
Påmelding
09
Ønsketransporten “Ut på tur, galskap - livsutfoldelse - kalkulert risiko ... " - åpent medlemsmøte
Kl. 14.30, Online - Teams møte
Påmelding
10
K&R Spørretime Kvalitet; tema "Innføring av et styringssystem iht ISO 9001"
Kl. 11.00, Online - Teams møte
Påmelding
11
Kurs A5.2 Etablering av et prosessbasert styringssystem (2d)
Kl. 09.00, Online og/eller klasserom
Påmelding

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Blogg

Benytt anledningen til kompetansebygging for medarbeiderne i Covid’19 tider

E-kursene i Kvalitetsskolen, også benyttet som forkurs, får svært gode tilbakemeldinger.

Vi takker for tilliten og ønsker både Kirkens Bymisjon og Sykehuspartner velkommen som brukere av e-kursene som forkurs til kursing innen bla. Prossessledelse. Viktig at alle deltakerene i gruppen er kjent med begreper og har fått innføring ved en ‘reise gjennom fagområdet kvalitet og kvalitetsledelse’.

 Vi ser frem til at stadig flere organisasjoner ser verdien av en felles forståelse for faget på tvers av fagområdene de til daglig jobber med.

Annonser

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no