KURSOVERSIKT – egen meny 

KRN er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse, revisjon, miljøledelse, risikostyring og Lean.

Fordi vi erkjenner at kunnskap og faglig oppdatering er nødvendig har vi opprettet NFKR Academy. Vi tilbyr kurs innen samtlige av ovennevnte styringstemaer, fra grunnleggende innføring til faget til kurs som fører til akkreditert sertifisering, basert på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Medlemmer innviles inntil  25% rabatt på kurs i NFKR Academy regi.

Kursoversikt i pdf.-format for nedlasting/utskrift; 2019 Kursoversikt NFKR Academy høst

KRN er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Se medlemsmøter >>

KRN arrangerer to store konferanser i året:  Kvalitet- og risikodagene er en todagers konferanse lagt til begynnelsen av juni hvert år. Hver november markerer vi Verdens Kvalitetsdag med en endagskonferanse. Begge konferansene arrangeres for å skape fokus på kvalitet og risiko og gi fagmiljøet mulighet til kompetanseheving, erfaringslæring og nettverksbygging. Dette i tillegg til EOQs årlige Congress som arrangeres på omgang i våre søsterorganisasjoner i Europa.

2020

  • KRN Kvalitet & Risikodagene 2020 den 4.-5. juni, Quality Expo Fornebu
  • EOQ Congress 2020 den 18.-19. juni, Beograd Serbia
  • KRN Verdens Kvalitetsdag 2020 torsdag 12. november

 2019 

  • NFKR Kvalitet & Risikodagene 2019 den 6.- 7.juni, Holmenkollen Park med tema “Fagpilarer for fremtiden” – se  NFKRkonferanse2019 
  • EOQ Congress 2019 den 23.-24. oktober, Lisboa under motto “Rediscovering Quality” – EOQcongress2019 – påmelding nå
  • KRN Verdens Kvalitetsdag 2019 den 14. november nfkrVK2019 – påmelding nå EarlyBird

se konferanser >>

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i NFKR Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

September 2019
18
Kurs A3.4b ISO 31000 Risk Management – Oppdateringsdag
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
26
Frokostmøte Oslo hos Statens vegvesen, tema Ledelsens gjennomgåelse
Kl. 08.00, Oslo sentralt
Påmelding
Oktober 2019
10
Fagsamling og bediftsbesøk Powerhouse Trondheim; Risikostyring større prosjekter
Kl. 13.00, Trondheim
Påmelding
10
Fagsamling 10/10-19 tema Avviksbehandling, Kongsberg Maritime Horten
Kl. 17.00, Vestfold
Påmelding
14
Kurs A1.2 Kvalitet iht ISO 9001:2015 (Quality Management) 2d
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2019 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER