NFKR er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse, revisjon, miljøledelse, risikostyring og Lean.

Fordi vi erkjenner at kunnskap og faglig oppdatering er nødvendig har vi opprettet NFKR Academy. Vi tilbyr kurs innen samtlige av ovennevnte styringstemaer, fra grunnleggende innføring til faget til kurs som fører til akkreditert sertifisering, basert på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Medlemmer innviles inntil  25% rabatt på kurs i NFKR Academy regi.

Kursoversikt i pdf.-format for nedlasting/utskrift; 2019 Kursoversikt NFKR Academy v5.1-19

NFKR er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Se medlemsmøter >>

NFKR arrangerer to store konferanser i året:  Kvalitet- og risikodagene er en todagers konferanse lagt til begynnelsen av juni hvert år. Hver november markerer vi Verdens Kvalitetsdag med en endagskonferanse. Begge konferansene arrangeres for å skape fokus på kvalitet og risiko og gi fagmiljøet mulighet til kompetanseheving, erfaringslæring og nettverksbygging. Dette i tillegg til EOQs årlige Congress som arrangeres på omgang i våre søsterorganisasjoner i Europa.

 2019 

  • NFKR Kvalitet & Risikodagene 2019 den 6.- 7.juni, Holmenkollen Park med tema “Fagpilarer for fremtiden” – se  NFKRkonferanse2019  påmelding nå
  • EOQ Congress 2019 den 23.-24. oktober, Lisboa under motto “Rediscovering Quality” – EOQcongress2019
  • NFKR Verdens Kvalitetsdag 2019 den 14. november – nfkrVK2019 

se konferanser >>

NFKR er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i NFKR Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Mai 2019
20
Kurs A1.2 Kvalitet iht ISO 9001:2015 (Quality Management) 2d
Kl. 08.30, NFKR lokaler Sandvika
Fullbooket
20
Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (5d) - med mulighet for sertifiseringseksamen
Kl. 08.30, NFKR lokaler Sandvika
Fullbooket
27
Kurs A5.1; Lean og forbedring - hvitt og gult nivå
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
Juni 2019
06
Kvalitet og Risikodagene 2019, Holmenkollen 6.-7.juni
Kl. 09.00, Holmenkollen Park Hotel
Påmelding
11
Medlemsmøte/sommeravslutning Bergen - sett av dato
Kl. 17.00, Bergen
Påmelding

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER