NFKR er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse, revisjon, miljøledelse, risikostyring og Lean.

Fordi vi erkjenner at kunnskap og faglig oppdatering er nødvendig har vi opprettet NFKR Academy. Vi tilbyr kurs innen samtlige av ovennevnte styringstemaer, fra grunnleggende innføring til faget til kurs som fører til akkreditert sertifisering, basert på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Medlemmer innviles inntil  25% rabatt på kurs i NFKR Academy regi.

Kursoversikt i pdf.-format for nedlasting/utskrift;  2019 Kursoversikt NFKR Academy v4-19

NFKR er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Se medlemsmøter >>

NFKR arrangerer to store konferanser i året:  Kvalitet- og risikodagene er en todagers konferanse lagt til begynnelsen av juni hvert år. Hver november markerer vi Verdens Kvalitetsdag med en endagskonferanse. Begge konferansene arrangeres for å skape fokus på kvalitet og risiko og gi fagmiljøet mulighet til kompetanseheving, erfaringslæring og nettverksbygging. Dette i tillegg til EOQs årlige Congress som arrangeres på omgang i våre søsterorganisasjoner i Europa.

 2019 

  • NFKR Kvalitet & Risikodagene 2019 den 6.- 7.juni, Holmenkollen Park med tema “Fagpilarer for fremtiden” – se  NFKRkonferanse2019  påmelding nå
  • EOQ Congress 2019 den 23.-24. oktober, Lisboa under motto “Rediscovering Quality” – EOQcongress2019
  • NFKR Verdens Kvalitetsdag 2019 den 14. november – nfkrVK2019 

se konferanser >>

NFKR er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i NFKR Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Mars 2019
28
Risiko roundtable Oslo, 28. mars 2019
Kl. 08.30, Oslo sentralt
Fullbooket
April 2019
01
Kurs: A3.3 Risikoledelse (Risk Manager)
Kl. 08.30, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
02
NFKR kafé region Sør tema 'Ledelsens gjennomgåelse'
Kl. 19.00, Restaurant "Hos Naboen" Kristiansand
Påmelding
08
Frokostmøte Oslo hos Deloitte tema styringssystemer
Kl. 08.00, Oslo sentralt
Påmelding
08
Kurs A1.5a: LEAN 8w - Klassiske kvalitetskostnader
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER