KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

E-læring kurs i ro og mak; #kvalitetsskolen til halv pris

Covid-19, Corona virus karantene eller ikke, benytt anledningen til å gjennomføre kurs i fred og ro, i ditt eget tempo. Kursene gir deg overblikk over kvalitetsfaget, begreper og termer, struktur og kultur. Du finner nettkurs av en helt annen kvalitet enn hva som tilbys på markedet idag.

Vi tilbyr spesialpris – 50%,  avslag som reflekterer lojalitet til dagens arrangements restriksjoner og mange virksomheters vanskelige situasjon. Be om pris/demo idag ved å kontakte aa@qrn.no

Tilrettelagt for alle som søker kjennskap, kunnskap og forståelse for kvalitet og kvalitetsfaget, om du har en ledende stilling eller er nybegynner.

Et KRN Academy produkt, se omtale under nyheter her og på Kvalitetsskolen.no

medlemstilbud Kvalitetsskolen >>

Følg med på KRN egen podcast #kvalitetsprat

ny episode hver fredag, tema fra #kvalitetsskolen

Podcast #kvalitetsprat >>

Fordi vi erkjenner at kunnskap og faglig oppdatering er nødvendig har vi opprettet KRN Academy. Vi tilbyr kurs innen samtlige styringstemaer, fra grunnleggende innføring til faget til kurs som fører til akkreditert sertifisering, basert på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Medlemmer innviles inntil  25% rabatt på kurs i KRN Academy regi.

Kursoversikt >>

KRN er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Med en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet med regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter. Medlemsmøtene  struktures rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne møter, og er gratis for medlemmer.

Se medlemsmøter >>

2020

  • Kvalitet & Risikodagene 2020, utsatt til 26.-27. november, Quality Expo Fornebu, tema ‘Kvalitetskostnader’ – påmelding EarlyBird >>>
  • EOQ Congress 2020/21, utsatt til juni 2021 Beograd Serbia, tema : ‘Effective Education for Quality – Key Factor of Success’
  • Verdens Kvalitetsdag 2020, 12. november, Hotel Bristol Oslo med tidsaktuelt tema

Les mer om konferansene >>

kurs vil bli gjennomført

– nå som ‘blended learning’ / E-læring kurs og webinar

I tillegg til at vi har  E-lærings kurs gjennom Kvalitetsskolen går flere kurs som normalt, både som rene nettkurs og /eller i kombinasjon med Skype/’streaming’.  Kontakt oss på  aa@qrn.no – tlf +47 905 18 464 for å avklare eventuelle spørsmål om gjennomføring.

Samtlige av våre klasseromskurs gjennomføres normalt 2 ganger hvert halvår, kurs som ikke lar seg gjennomføre i vår som nettkurs, utsettes til høsten, se kalender

Januar 2020
01
Kurs A1.E; Kvalitetsskolen - modulbasert E-læringskurs nå til halv pris
Kl. 00.00, Fungerer like godt på PC som på nettbrett og mobil
Påmelding
April 2020
16
Kurs A5.2 Prosessbasert styringssystem - webinar/streaming
Kl. 09.00, Kombinert nettkurs/video kurs
Påmelding
20
Kurs A1.3 Kvalitetsleder (Quality Manager) (5/7d) - med mulighet for sertifisering
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Påmelding
28
Kurs A1.2a; Kvalitet ISO 9001:2015 (1d), oppdateringsdag Kvalitetsledelse som 'blended learning'
Kl. 09.00, Kombinert nettkurs/video kurs
Påmelding
29
Kurs A2.2 Revisjon iht ISO 19011 og 9001, interne eller eksterne (Auditor basic) - vil bli gjennomført som 'Blended learning/nettkurs'
Kl. 09.00, Kombinert nettkurs/video kurs
Påmelding

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER