NFKR er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse og risikostyring.

Fordi vi erkjenner at kunnskap og faglig oppdatering er nødvendig har vi opprettet NFKR Academy. Vi tilbyr kurs som kan brukes som grunnlag for personsertifisering innen kvalitet, revisjon og risiko samt påkrevd oppdatering ved resertifisering. Våre kurs tar blant annet for seg standardene ISO 9001, ISO 19011, ISO 31000 og ISO 14001 og baserer seg på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Medlemmer innviles inntil  25% rabatt på kurs i NFKR Academy regi.

Kursoversikt for nedlasting ;  2018 og vår 2019 Kursoversikt ISO og LEAN relaterte rev.12

NFKR er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Se medlemsmøter >>

NFKR arrangerer to store konferanser i året:  Kvalitet- og risikodagene er en todagers konferanse lagt til begynnelsen av juni hvert år. Hver november markerer vi Verdens Kvalitetsdag med en endagskonferanse. Begge konferansene arrangeres for å skape fokus på kvalitet og risiko og gi fagmiljøet mulighet til kompetanseheving, erfaringslæring og nettverksbygging. Dette i tillegg til EOQs årlige Congress som arrangeres på omgang i våre søsterorganisasjoner i Europa.

For 2018:

VK2018 – vel blåst!

For 2019 kommer;

  • EOQ Congress 2019 den 23.-24. oktober, Lisboa under motto “Rediscovering Quality” – EOQcongress2019
  • NFKR Verdens Kvalitetsdag 2019 den 14. november – nfkrVK2019 

Se konferanser >>

NFKR er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i NFKR Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

November 2018
19
Kurs A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager) (5/7d)
Kl. 08.30, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
20
Risiko roundtable Oslo, 20.nov-18 kl 08:30
Kl. 08.00,
Fullbooket
26
Kurs A3.2 Risikoledelse - grunnleggende kunnskap
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
26
Kurs: A3.3 Risikoledelse (Risk Manager) 5 dager
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
Desember 2018
03
Kurs A1.2 Kvalitet iht ISO 9001:2015 3d grunnkurs
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER