KURSOVERSIKT – egen meny 

NFKR er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse, revisjon, miljøledelse, risikostyring og Lean.

Fordi vi erkjenner at kunnskap og faglig oppdatering er nødvendig har vi opprettet NFKR Academy. Vi tilbyr kurs innen samtlige av ovennevnte styringstemaer, fra grunnleggende innføring til faget til kurs som fører til akkreditert sertifisering, basert på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Medlemmer innviles inntil  25% rabatt på kurs i NFKR Academy regi.

Kursoversikt i pdf.-format for nedlasting/utskrift; 2019 Kursoversikt NFKR Academy v5.1-19

NFKR er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Se medlemsmøter >>

NFKR arrangerer to store konferanser i året:  Kvalitet- og risikodagene er en todagers konferanse lagt til begynnelsen av juni hvert år. Hver november markerer vi Verdens Kvalitetsdag med en endagskonferanse. Begge konferansene arrangeres for å skape fokus på kvalitet og risiko og gi fagmiljøet mulighet til kompetanseheving, erfaringslæring og nettverksbygging. Dette i tillegg til EOQs årlige Congress som arrangeres på omgang i våre søsterorganisasjoner i Europa.

 2019 

  • NFKR Kvalitet & Risikodagene 2019 den 6.- 7.juni, Holmenkollen Park med tema “Fagpilarer for fremtiden” – se  NFKRkonferanse2019 
  • EOQ Congress 2019 den 23.-24. oktober, Lisboa under motto “Rediscovering Quality” – EOQcongress2019 – påmelding nå
  • NFKR Verdens Kvalitetsdag 2019 den 14. november nfkrVK2019 – påmelding nå EarlyBird

se konferanser >>

NFKR er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i NFKR Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

September 2019
04
Kurs A1.2a Kvalitet ISO 9001:2015 (1d), kurs i ledelsessystem
Kl. 11.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
05
Kurs A2.2 Revisjon iht ISO 19011, interne eller eksterne (Auditor basic) - 2d
Kl. 11.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
09
Kurs A3.2 Risikoledelse - grunnleggende kunnskap
Kl. 11.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
09
Kurs: A3.3 Risikoledelse (Risk Manager) 40t
Kl. 11.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
11
Fagsamling hos Norgesmøllene Bergen tema 'korn, brød og bærekraft'
Kl. 18.00, Bergen
Påmelding

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER

Vi opplever utfordringer med vår kurspåmelding. Vennligst send påmelding til aa@nfkr.no hvis du opplever utfordringer. Beklager ulempene dette medfører.