KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

KRN er Norges største og beste fagmiljø for kvalitet og risikostyring. Vi er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse, revisjon, miljøledelse, risikostyring, prosesssledelse, Lean og forbedringer.

Fordi vi erkjenner at kunnskap og faglig oppdatering er nødvendig har vi opprettet KRN Academy. Vi tilbyr kurs innen samtlige av ovennevnte styringstemaer, fra grunnleggende innføring til faget til kurs som fører til akkreditert sertifisering, basert på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Medlemmer innviles inntil  25% rabatt på kurs i KRN Academy regi.

Kursoversikt i PDF-format for nedlasting/utskrift:  2020 v.03 KRN Academy kursoversikt

KRN er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Se medlemsmøter >>

KRN arrangerer to store erfaringsarenaer i året:  Kvalitet- og risikodagene er en todagers fagsamling lagt til begynnelsen av juni hvert år. Hver november markerer vi Verdens Kvalitetsdag med en endags samling. Begge konferansene har til hensikt å skape fokus på kvalitet og risiko og gi fagmiljøet mulighet til kompetanseheving, erfaringslæring og nettverksbygging. Dette i tillegg til EOQs årlige Congress som arrangeres på omgang i våre søsterorganisasjoner i Europa.

2020

  • KRN Kvalitet & Risikodagene 2020, 4.-5. juni, Quality Expo Fornebu, tema ‘Kvalitetskostnader’ – påmelding EarlyBird >>>
  • EOQ Congress 2020, 18.-19. juni, Beograd Serbia, tema : ‘Effective Education for Quality – Key Factor of Success’
  • KRN Verdens Kvalitetsdag 2020, 12. november, Hotel Bristol Oslo med tidsaktuelt tema

Les mer om konferansene >>

Januar 2020
29
Kurs A1.5a: LEAN 8w - Klassiske kvalitetskostnader
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Påmelding
Februar 2020
03
Kurs A1.3 Kvalitetsleder (Quality Manager) (5/7d) - med mulighet for sertifisering
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Påmelding
12
Kurs A1.2a Kvalitet ISO 9001:2015 (1d), kurs i ledelsessystem
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Påmelding
12
Kurs A3.4 Risikostyring - standarder og teknikker (1d)
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Påmelding
13
Kurs A2.2 Revisjon iht ISO 19011 og 9001, interne eller eksterne (Auditor basic) - 2d
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Påmelding

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2019 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER