Velkommen til Kvalitet og Risiko-dagene 8.-9. juni 2022 på Fornebu Quality Expo! Tema “Rikets tilstand – måling av effektiv virksomhetsledelse”
Konferansen er årets store hendelse med et fullspekket faglig program, nettverksbygging og erfaringsutveksling.

 

JOIN US AT THE EOQ CONGRESS 20239-10 NOVEMBER 2023 | PORTO/GAIA, PORTUGAL

Join us and celebrate the 2023 World Quality Day in the friendly environment of Portugal, by participating in the 64th EOQ Congress, which will take place on November 9th and 10th of 2023 in Porto/Gaia.

Be one of the first 100 presential participants and get this free Bordallo Pinheiro gift!

NEW NOW:

          Early Bird – 15% discount (until March 31)

          Be a PARTICIPANT – 👉 Registration

          Be a SPEAKER – 👉 Call for Papers (until May 31)

          Be a SPONSOR – 👉 Sponsors

DON´T MISS THIS OPPORTUNITY, GET INVOLVED!

COME TO PORTO/GAIA, WHERE WE WILL DISCUSS THE FUTURE OF QUALITY WITH YOUR PARTICIPATION!

More information at https://eoqcongress2023.apq.pt/

 

Vel møtt til årets første Risiko Tematime den 9.februar kl 11:00, tema basert på innsendte spørsmål fra våre medlemmer. Vi inviterer til webinar med 45 min. faglig innlegg Ayse Nordal, diskusjon og erfaringer, spørmål “Hva er sunne prinsipper for aggregering av risiko?”

Training Manager Ayse Nordal is responding to the fact that many projects do not achieve their goals. There are numerous factors, both internal and external, which may hinder the achievement.

Vel møtt til Risiko Tematime den 15.des kl 11:00, tema basert på innsendte spørsmål fra våre medlemmer. Vi inviterer til webinar med 45 min. faglig innlegg fra KRN fagressurs Ayse Nordal, diskusjon og erfaringer tema risikotaksonomi.

ÅRETS KVALITETSLEDER, Tore M. Andresen, bydelsdirektør Nordstrand, Oslo kommune er vinner av Årets Kvalietslederpris 2022. Andresen har en lang og omfattende karriere som leder med organisasjonsutvikling og bygging av kulturer for kontinuerlig forbedring og innovasjon.

Vel møtt til Risiko Spørretime den 15.november kl 11:00. Vi inviterer til en time der KRN fagressurs Ayse Nordal svarer på, med generisk tilnærming, mottatte spørsmål og forslag til tema som våre medlemmer er opptatt av.

KRN region Trøndelag inviterer den 13. desember 2022 kl 13:00 til fysisk fagsamling tema cybersikkerhet i Lysgården på Sluppen, innlegg ved Håkon Olsen, leder i DNV Accelerators satsning på operative cybersikkerhetstjenester

.

Velkommen til Turistforeningen (DNT) Drammen, hvor vi får presentert hvordan en medlemsdrevet forening jobber med kvalitet innenfor sine mangeartede områder. Det blir også tid å belyse og diskutere Åpenhetsloven som trådte i kraft fra i sommer, og hvordan den praktiseres.

Welcome to the presentation on the 6. Oct at 17:00, provided by The EQL Award winner for 2021, the CEO of Amorim Cork Flooring, the world leader in the production and distribution of cork floor and wall coverings.