Innlegg

e-kurs #kvalitetsskolen – egenopplæring i viktig fagområde

Kvalitetskostnader – endringsledelse – prosesstyring – etablere prosessbasert styringssystem – risikostyring – kunnskap om hvordan du kan lede forbedringsarbeid som sikrer at de tiltenkte endringene blir implementert etc.
Covid-19 påvirker oss alle, og KRN deltar i dugnaden for å benytte tiden på hjemmekontor best. Kjernen i kvalitetsfaget fanger nå oppmerksomhet, inklusive fokus på kvalitetskostnader, systematikk, endrings- & forbedringsledelse etc. Dette er tema også for våre nettkurs i Kvalitetsskolen, der vi i disse dager tilbyr halv pris på kursene.

Oppsummering fra fagsamling Oslo – Endringsledelse og implementering

Oppsummering fra Region Oslo’s medlems-/frokostmøte hos Vann- og avløpsetaten Oslo kommune den 3. mars 2020. Tema ‘Endringsledelse og implementering’ ble svært godt mottatt blant de vel 50 fremmøtte. Foredrag fra Ullensaker kommune og fra VAV kvalitetssjef samt bilder finner du her….

Forbedrings- og endringsledelse – KRN Academy

Vi introduserer nytt kurs gir kunnskap om hvordan du kan lede forbedringsarbeid som sikrer at de tiltenkte endringene blir implementert.
Å lykkes med forbedringsarbeid handler i stor grad om å få folk til å forstå og skape en kvalitetskultur. Dette er ofte vanskelig, samtidig som verktøykassen i kvalitetsområdet historisk har inneholdt svært få verktøy for dette formålet. Dessverre mislykkes mange forbedringsprosjekter fordi de mangler eller undervurderer de mellommenneskelige og kulturelle aspektene.

God oppslutning om medlemsmøtet hos DNV 15.03.2012

Tema utfordringer ved endringsledelse – med foredragsholdere fra Skanska og DNV

Dette medlemsmøtet ble arrangert i samarbeid med DNV i Trondheim.

 ” Utfordringer ved Endringsledelse”

Deltagerne ble ønsket velkommen av styreleder regionstyret i NFKR Trøndelag..

Presentasjonen ble gjennomført av Revisjonsleder Jørgen Breivik fra DNV Trondheim” Utfordringer ved Endringsledelse ” og Rådgiver Strategi og forretningsutvikling Kjetil Gjøen fra Skanska Norge AS ” Endring i praksis “.  (presentasjonene på medlemssidene krever innlogging)

 2012-03-15

Jørgen Breivik hadde en definisjon hva endringsledelse kan være ; ” Endringsledelse er en strukturert prosess og inneholder et sett med konkrete verktøy for å lede den menneskelige siden av endring”. Med endring menes alltid tiltak som skal føre til en målbar bedring av ytelsen. Endringer er å forenkle, forbedre, gjøre det mulig å nå nye “mål”.

Kjetil Gjøen fortalte om erfaringer fra Skanska Norge AS og viste en modell som de benyttet seg av.

 2012-03-15 Nesten 30 deltagere deltok på medlemsmøtet. Det var god stemning og relevante spørsmål og kommentarer etter innleggene.

Styreleder regionstyret i NFKR Trøndelag informerte til slutt om videre medlemsmøteplan 2012 og minnet også om “Kvalitetsdagene” i juni samt “Høstkongressen” til NFKR i november.

Det ble overrekt blomster fra styreleder NFKR Trøndelag Sigrun Lande Sørensen til foredragsholderne Jørgen Breivik (venstre) og Kjetil Gjøen (høyre).  2012-03-15

Aktiviteter

Ingenting ble funnet.

Søket ga ingen resultater.