Om Region Vestfold-Telemark

Fagsamlinger 2020

Nettmøte 29. april – online fagsamling tema Reisesikkerhet v/ Ronny Sæther, Travel Security Manager Norges Bank

Sandefjord 12. februar hos Wood Group tema  Internrevisjon  v/ Tom Leynse, Norsk Hydro og Kvalitetskostnader v/ Sidsel W. Storaas, KRN Academy

Fagsamlinger 2019

Tønsberg  25. april  hos NOKAS tema Sikkerhet ved anskaffelser v/Morgan Sæbø, Næringslivets sikkerhetsråd

Sandefjord 27.juni hos Wood Group tema  Kvalitetssikring av leverandører  v/Kjell Arne Håkonsen, QA Manager Wood

Horten 10.oktober hos Kongsberg Maritime tema Avviksbehandling v/Bent Vigeland, kvaltietsansvarlig NOKAS og Krister Lilleås, kvalitetsleder Kongsberg Maritime

Region Vestfold ble etablert i mars 2019, og utvidet til region Vestfold-Telemark fra 2020

Presentasjon av styre region Vestfold-Telemark 

Styre 2020

  • Regionsleder Bent Vigeland, Kvalitetsleder Avarn Security
  • Styremedlem Arne Håkonsen, Quality Assurance Manager, Wood Group
  • Styremedlem Helene Waage Dehli, Branningeniør, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
  • Styremedlem Tom Christian Leynse, Quality & Risk Manager, Norsk Hydro ASA Projects, Oslo
  • Styremedlem Nina Nikodim-Amlie, QA/SA Manager, ABB Electrification
  • Styremedlem Karsten Tønnevold Fiane, Kvalitetssjef, Notodden Lufthavn

Ta kontakt med oss på info@qrn.no  eller direkte til regionstyre leder Bent bent@qrn.no dersom du vil være med og bidra til et aktivt fagmiljø i regionen. Du må gjerne invitere til bedriftsbesøk eller komme med forslag til format og tema for medlemsmøter.

Vi ønsker å møtes til uformell samlinger hvor vi fritt kan utveksle erfaringer, både suksesshistoriene og utfordringene. Vel møtt!

Bli medlem i KRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Hva skjer?

Bent Vigeland, regionstyreleder KRN Vestfold-Telemark

Kvalitetsleder /QA Manager OMC/Avarn Security/Kundesenter

25.03.20 hadde Region Vestfold styremøte der det ble behandlet formell sammenslåing med Telemark. Dette ble vedtatt, og lokalavdelingen bytter dermed navn til Region Vestfold Telemark. Alle medlemmer er hjertelig velkommen, ved behov for kontakt med regionstyre send en melding til info@qrn.no

Regionen var også pådriver for oppstart av podcasten vår  #kvalitetsprat som har god suksess, vi anbefaler en lytt. Du finner oss på de felste plattformer for podcast.

———-

 Styret i Region Vestfold  hatt styremøte på Tønsberg Brannstasjon der  samlinger  for 2020 er planlagt. Vi starter opp igjen torsdag 13. februar med Internrevisjon som faglig tema og fortsetter med tema innenfor cyber sikkerhet, ROS, samfunnssikkerhet med mer som nettbasert fagsamling 29. april

Følg med for mer informasjon, og ta gjerne kontakt om du har gode forslag eller ønsker å invitere til medlemsmøte.  krn_vestfold  krn_norge   

Håper du også følger med på vår Podcast #kvalitetsprat 

Siste nytt fra regionen

Fagsamling Sandefjord 13. februar; Internrevisjoner

Den 13. februar inviterte KRN Vestfold til fagsamling i samarbeid med Wood Group og Norsk Hydro. Hovedtema “Internrevisjon, metodikk og erfaringer», og litt om tema “Kvalitetskostnader” – kort oppsummering i tillegg til invitasjon til samlingen og agenda finner du her.
Vel gjennomført møte med gode diskusjoner og erfaringsoverføring

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER