Om Region Vestfold

Fagsamlinger 2020

Sandefjord 12. februar hos Wood Group tema  Internrevisjon  v/ Tom Leynse, Norsk Hydro og Kvalitetskostnader v/ Sidsel W. Storaas, KRN Academy

Fagsamlinger 2019

Tønsberg  25. april  hos NOKAS tema Sikkerhet ved anskaffelser v/Morgan Sæbø, Næringslivets sikkerhetsråd

Sandefjord 27.juni hos Wood Group tema  Kvalitetssikring av leverandører  v/Kjell Arne Håkonsen, QA Manager Wood

Horten 10.oktober hos Kongsberg Maritime tema Avviksbehandling v/Bent Vigeland, kvaltietsansvarlig NOKAS og Krister Lilleås, kvalitetsleder Kongsberg Maritime

April 2019;

Presentasjon av styre region Vestfold

Leder;

Bent N Vigeland, Kvalitetsansvarlig, Nokas Systems / OMC har påtatt seg ansvaret for å være regionens første styreleder, og inviterer øvrige styremedlemmer til samling hos Nokas allerede 18.mars 2019.

Styremedlemmer;

  • Kjell Arne Håkonsen, Quality Assurance Manager, Wood Group
  • Helene Waage Dehli, Branningeniør, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
  • Tom Christian Leynse, Quality & Risk Manager, Norsk Hydro ASA Projects, Oslo
  • Øystein Skavlebø, Senior HSE Advisor, TechnipFMC (ikke med på bildet)

Ta kontakt med oss på info@qrn.no  eller direkte til regionstyre leder Bent bent@qrn.no dersom du vil være med og bidra til et aktivt fagmiljø i regionen. Du må gjerne invitere til bedriftsbesøk eller komme med forslag til format og tema for medlemsmøter.

Vi ønsker å møtes til uformell samlinger hvor vi fritt kan utveksle erfaringer, både suksesshistoriene og utfordringene. Vel møtt!

Bli medlem i KRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Hva skjer?

Bent Vigeland

Bent Vigeland, regionstyreleder KRN Vestfold

Kvalitetsleder /QA Manager OMC/Nokas Alarm/Kundesenter

Til informasjon har Styret i Region Vestfold  hatt styremøte på Tønsberg Brannstasjon der  samlinger  for 2020 er planlagt. Vi starter opp igjen torsdag 13.februar med Internrevisjon som faglig tema og fortsetter med tema innenfor cyber sikkerhet, ROS, samfunnssikkerhet med mer. Disse temaene kan selvfølgelig endres litt på etter foredragsholdere og andre årsaker,  så alt med forbehold. Følg med for mer informasjon, og ta gjerne kontakt om du har gode forslag eller ønsker å huse et medlemsmøte.  hashtagkrn_vestfold hashtagkrn_norge   

Håper du også følger med på vår Podcast #kvalitetsprat 

Siste nytt fra regionen

Fagsamling Sandefjord 13. februar; Internrevisjoner

Den 13. februar inviterte KRN Vestfold til fagsamling i samarbeid med Wood Group og Norsk Hydro. Hovedtema “Internrevisjon, metodikk og erfaringer», og litt om tema “Kvalitetskostnader” – kort oppsummering i tillegg til invitasjon til samlingen og agenda finner du her.
Vel gjennomført møte med gode diskusjoner og erfaringsoverføring

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER