Om Nye Region Sør

dekker fylkene Vestfold, Telemark og Agder.

Fagsamlinger 2021

Nettmøte Teams 21. oktober – online fagsaming tema “Sustainability at ABB” – se lenken

Frokostmøte 12. mai kl 08:30  – online fagsamling tema “Bestillerkompetanse” med foredrag fra Sidsel W. Storaas, etterfulgt av årsmøte for KRN Nye region Sør.

Nettmøte 24. februar – online fagsamling tema “Lean-reisen så langt, og veien videre”  v/ ABB Electrification, Skien 

Fagsamlinger 2020

Nettmøte 19. november – online fagsamling tema Risiko- og sårbarhetsanalyse  v/ Vestfold Interkommunale Brannvesen og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Nettmøte 29. april – online fagsamling tema Reisesikkerhet v/ Ronny Sæther, Travel Security Manager Norges Bank

Sandefjord 12. februar hos Wood Group tema  Internrevisjon  v/ Tom Leynse, Norsk Hydro og Kvalitetskostnader v/ Sidsel W. Storaas, KRN Academy

Fagsamlinger 2019

Tønsberg  25. april  hos NOKAS tema Sikkerhet ved anskaffelser v/Morgan Sæbø, Næringslivets sikkerhetsråd

Sandefjord 27.juni hos Wood Group tema  Kvalitetssikring av leverandører  v/Kjell Arne Håkonsen, QA Manager Wood

Horten 10.oktober hos Kongsberg Maritime tema Avviksbehandling v/Bent Vigeland, kvaltietsansvarlig NOKAS og Krister Lilleås, kvalitetsleder Kongsberg Maritime

Region Vestfold ble etablert i mars 2019, og utvidet til region Vestfold-Telemark fra 2020 og innlemming av Agder/Sørlandet i 2021

Presentasjon av styre Nye region Sør

Styre 2021

  • Regionsleder Bent Vigeland, Kvalitetsleder Avarn Security
  • Styremedlem Kjell Arne Håkonsen, Quality Assurance Manager, Wood Group
  • Styremedlem Helene Waage Dehli, Branningeniør, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
  • Styremedlem Tom Christian Leynse, Quality & Risk Manager, Norsk Hydro ASA Projects, Oslo
  • Styremedlem Nina Nikodim-Amlie, QA/SA Manager, ABB Electrification
  • Styremedlem Inger-Lise Schultz, QEHS Director MacGregor, global
  • Styremedlem Jarl Martin Pedersen, SQ Advisor, Spordrift AS

Ta kontakt med oss på info@qrn.no  eller direkte til regionstyre leder Bent bent@qrn.no dersom du vil være med og bidra til et aktivt fagmiljø i regionen. Du må gjerne invitere til bedriftsbesøk eller komme med forslag til format og tema for medlemsmøter.

Vi ønsker å møtes til uformell samlinger hvor vi fritt kan utveksle erfaringer, både suksesshistoriene og utfordringene. Vel møtt!

Bli medlem i KRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Hva skjer?

Bent Vigeland, regionstyreleder KRN Vestfold-Telemark

Kvalitetsleder /QA Manager OMC/Avarn Security/Kundesenter

12.05.21 gjennomførte nye region sør medlemsmøte med årsmøte I mars 2021 ble det fremmet forslag om sammenslåing med Region Sør for å ivareta et tilbud til medlemmene der. Dette ble på Årsmøte 12.mai vedtatt formelt og Region Vestfold&Telemark omtales herved som “Nye region sør” og dekker fylkene Vestfold, Telemark og Agder.

IÅrsmøte ble det også valgt inn to nye styremedlemmer. Regionstyret består herved av 7 medlemmer.


25.03.20 hadde Region Vestfold styremøte der det ble behandlet formell sammenslåing med Telemark. Dette ble vedtatt, og lokalavdelingen bytter dermed navn til Region Vestfold Telemark. Alle medlemmer er hjertelig velkommen, ved behov for kontakt med regionstyre send en melding til info@qrn.no

Regionen var også pådriver for oppstart av podcasten vår  #kvalitetsprat som har god suksess, vi anbefaler en lytt. Du finner oss på de felste plattformer for podcast.

———-

 Styret i Region Vestfold  hatt styremøte på Tønsberg Brannstasjon der  samlinger  for 2020 er planlagt. Vi starter opp igjen torsdag 13. februar med Internrevisjon som faglig tema og fortsetter med tema innenfor cyber sikkerhet, ROS, samfunnssikkerhet med mer som nettbasert fagsamling 29. april

Følg med for mer informasjon, og ta gjerne kontakt om du har gode forslag eller ønsker å invitere til medlemsmøte.  krn_vestfold  krn_norge   

Håper du også følger med på vår Podcast #kvalitetsprat 

Januar 2022
31
Invitasjon til fagsamling tema Økonomisk kriminalitet
Kl. 15.00, Online - Teams møte
Påmelding

Siste nytt fra regionen

“Sustainability at ABB” – invitasjon til fagsamling

Invitasjon til digital fagsamling i regi av KRN region Sør den 21.oktober kl 15:30. Vi får høre hvordan ABB har lagt opp sitt bærekrafts arbeid. Vi får et innblikk i hvordan de jobber med å konkretisere målsetningen og gir oss eksempler på miljøtiltak, målinger og metoder.
Ved å presentere samarbeidsprosjektet mellom ABB og Norsus ønsker vi å synliggjøre hvordan bedrifter kan dokumentere organisasjonens, og produktene, sitt miljøavtrykk. mer..

Fagsamling tema “Sikkerhet” 29.04.20 – foredraget tilgjengelig

Vi gleder oss til foredrag fra Norges Bank, tema ‘reisesikkerhet’, i regi av region Vestfold-Telemark nettbaserte medlemsmøte den 29. april 2020 kl 15:00. I forkant av fagsamlingen gjennomførers et raskt årsmøte kl 14.30. Meld deg på og få tilsendt Teams-link i forkant av møtene
mer…

Fagsamling Sandefjord 13. februar; Internrevisjoner

Den 13. februar inviterte KRN Vestfold til fagsamling i samarbeid med Wood Group og Norsk Hydro. Hovedtema “Internrevisjon, metodikk og erfaringer», og litt om tema “Kvalitetskostnader” – kort oppsummering i tillegg til invitasjon til samlingen og agenda finner du her.
Vel gjennomført møte med gode diskusjoner og erfaringsoverføring

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no