Om Region Trøndelag

Bilde fra siste fagsamling 12/11-20 tema Kommunikasjon, der regionstyret stod for foredragene og 97 deltaker var med via Teams.

Ekstra hyggelig med gode diskusjoner etter innleggene fra Jørgen og Mette (øverst) med  Knut Iver og Asta som tilretteleggere og vertskap i Powerhouse Trondheim.
Regionstyret 2020/-21 – hvem er vi?

  • Knut Iver Aastorp  Fagansvarlig kvalitet Statnett SF – styrets leder
  • Jørgen Breivik, revisjonsleder og dagl. Breivik KHMS
  • Per Sørum, Kvalitetsleder, overingeniør MainTech AS
  • Asta Ramberg, Kvalitetsleder Skanska Bygg
  • Mette Solberg, Daglig leder, prosjektleder Prosjektstyring AS

Hva gjør regiongruppen?

Regiongruppen ønsker å:

  • Bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.
  • Være lokalt kontaktpunkt for foreningens medlemmer
  • Skape møteplasser for regionens medlemmer – både faglig og sosialt
  • Være en tydelig bidragsyter i utvikling av KRN sine planer og strategier
  • Utvikle fagfeltene gjennom kontakt mellom universitetsmiljøet og medlemsbedrifter

Aktiviteter

Styremøter: Regionstyret har jevnlige møter gjennom året.

Strategisk arbeid: Regionstyret følger opp henvendelser fra KRN Hovedstyret, og bistår i operasjonalisering av vedtak og strategiutforming.

Medlemsmøter: Hovedaktiviteten for regionstyret er å arrangere medlemsmøter i regionen. Temaer besluttes ut ifra innspill fra medlemmer, regionstyret sine prioriteringer, KRN strategi med mer.  Regionstyret oppfordrer alle til å ta kontakt med forslag til aktuelle temaer som ønskes belyst. Det er også ønskelig med forslag til foredragsholdere og foredrag. Et viktig element i medlemsmøtene er også at medlemmene blir kjent med forskjellige bedrifter i regionen, – og derfor er det ønskelig at medlemmer tar kontakt dersom de kan være vertskap. I det å være vertskap ligger det å kunne legge til rette for et møte med 20-40 deltagere med enkel bevertning. Vertsbedrift får også egen presentasjon, samt mulighet for å tilby omvisning dersom det er aktuelt.

Send oss gjerne tilbakemelding via info@qrn.no eventuelt til leder av regionstyret, Knut Iver Aastorp, knut.aastorp@statnett.no

Litt historikk

Lokalstyret i KRN avdeling Trøndelag ble etablert 1. desember 2010 med få utskiftninger gjennom snart ti år. Fra årsmøte 2019 er det Knut Iver Aastorp, Statnett, som leder regionstyret, og han fulgte etter Sigrun Lande Sørensen etter hennes mangeårige innsats som leder av regionstyret.

Styret 2019/2020

Styret 2019/-20;  Fv.: Regionstyreleder Knut Iver Aastorp (Statnett SF), Kjetil Gjøen (SKANSKA), Per Sørum (MainTech), Jørgen Breivik (Breivik HMS) og Tom E. Berland (SINTEF)

Årsmøte 2019 og 2020

Den 26. februar 2019 arrangerte KRN region Trøndelag, i forbindelse med medlemsmøte hos Aker Solutions, et kort årsmøte med oppsummering for 2018. Se referat fra møtet her

Den 30. mars 2020 meldte KRN region Trøndelag om endring i styrets sammensetning, og vi takker både Tom Berland, SINTEF og Kjetil Gjøen, Skanska Norge for mangeårig innsats i regionsstyret.

Geir Mathisen fra KRN hovedstyre takker Sigrun Lande Sørensen for utmerket innsats som styreleder i over 7 år.

Styret 2018/-19

Styret 2018/-19;  Fv.: Kjetil Gjøen (SKANSKA), regionsstyreleder Sigrun Lande Sørensen (Aker Solutions), Knut Iver Aastorp (Statnett), Karin E. Larsen og  Ingunn Dåvøy (Jernbaneverket ). Ikke tilstede på bildet Tom E. Berland (SINTEF) og Jørgen Breivik (Breivik HMS) 

 

Bli medlem i KRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Siste nytt fra regionen

Risiko i offentlige anskaffelser

KRN region Trøndelag inviterer den 4. november kl 13:00 til online fagsamling tema; “En innkjøpers/tilbyders praktiske erfaringer med risiko i offentlige anskaffelser.” Knut Solberg har erfaring på begge sider av en offentlig anskaffelse ved å både levere tilbud og sende tilbud. Han vil komme med eksempler på risikoer sett i lys av erfaringer.

Fagsamling “Kvalitetsledelse i en pandemi”

Velkommen til fagsamling i regi av KRN region Trøndelag, webinar 16.juni 2021 kl 13:00
Etter at Norge stengte ned 12 mars 2020 har mange yrkesgrupper jobbet hardt i arbeidet med å holde kontroll på smitte. En av disse er Avdeling for medisinsk mikrobiologi (AMM) på St.Olavs Hospital i Trondheim, som gikk fra dagdrift til turnusdrift over natten for å håndtere prøvemengden med Corona prøver.

Kommunikasjon – hvor vanskelig kan det være?

Velkommen til fagsamling i regi av KRN region Trøndelag, webinar november 2020
ISO-standardene peker på kommunikasjon som et viktig element i ledelsessystemet. I dette møtet får vi en oppsummering av standardenes krav til kommunikasjon. Samtidig skal vi se på kommunikasjon som en suksessfaktor i prosjektgjennomføring.

Fagsamling i Trondheim 26.09.2018: Oppsummering og foredrag

NFKR Region Trøndelag ønsket velkommen til fagsamling onsdag 26. september 2018 kl. 13.00, tema operativt beredskap.
Vi fikk bli med inn og se hvordan 110-sentralen jobber, hvordan fylket jobber med beredskap og delte SINTEF Energi sine erfaringer. Gode innspill på metoder og verktøy for å håndtere kriser.

Fagsamling Trondheim 26.09.2018 “Er din bedrift beredt hvis det smeller?”

NFKR Region Trøndelag ønsker velkommen til fagsamling onsdag 26. september 2018 kl. 13.00, tema operativt beredskap.
Bli med inn og se hvordan 110-sentralen jobber. Hør hvordan fylket jobber med beredskap og del SINTEF Energi sine erfaringer. Få gode innspill på metoder og verktøy for å håndtere kriser i din bedrift. Velkommen til en spennende fagsamling!

Fagsamling Trondheim m/ tema: Lærende organisasjoner hos WSP 9. mars 2017

Vi er i en tid hvor det er store omstillinger i flere bransjer blant annet drevet av en svak utvikling innen olje- og gassnæringen. Dette har ført til nedbemanninger og behov for omstilling også innen andre bransjer. Hvilke utfordringer gir dette i forhold til lærende organisasjoner som er i stand til å utvikle seg videre?

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no