Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

Om Region Trøndelag

Bilde fra  fagsamling tema Kommunikasjon, der regionstyret stod for foredragene og 97 deltaker var med via Teams.

Ekstra hyggelig med gode diskusjoner etter innleggene fra Jørgen og Mette (øverst) med  Knut Iver og Asta som tilretteleggere og vertskap i Powerhouse Trondheim.
Regionstyret 2020/-22 – hvem er vi?

  • Mette Solberg, Prosjektleder Prosjektstyring
  • Knut Iver Aastorp  Kvalitetsleder Statnett SF
  • Jørgen Breivik, revisjonsleder og dagl. Breivik KHMS
  • Asta Ramberg,  Prosjektleder Spordrift
  • Håkon Olsen, seniorkonsulent Cybersikkerhet, DNV

Hva gjør regiongruppen?

Regiongruppen ønsker å:

  • Bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.
  • Være lokalt kontaktpunkt for foreningens medlemmer
  • Skape møteplasser for regionens medlemmer – både faglig og sosialt
  • Være en tydelig bidragsyter i utvikling av KRN sine planer og strategier
  • Utvikle fagfeltene gjennom kontakt mellom universitetsmiljøet og medlemsbedrifter

Aktiviteter

Styremøter: Regionstyret har jevnlige møter gjennom året.

Strategisk arbeid: Regionstyret følger opp henvendelser fra KRN Hovedstyret, og bistår i operasjonalisering av vedtak og strategiutforming.

Medlemsmøter: Hovedaktiviteten for regionstyret er å arrangere medlemsmøter i regionen. Temaer besluttes ut ifra innspill fra medlemmer, regionstyret sine prioriteringer, KRN strategi med mer.  Regionstyret oppfordrer alle til å ta kontakt med forslag til aktuelle temaer som ønskes belyst. Det er også ønskelig med forslag til foredragsholdere og foredrag. Et viktig element i medlemsmøtene er også at medlemmene blir kjent med forskjellige bedrifter i regionen, – og derfor er det ønskelig at medlemmer tar kontakt dersom de kan være vertskap. I det å være vertskap ligger det å kunne legge til rette for et møte med 20-40 deltagere med enkel bevertning. Vertsbedrift får også egen presentasjon, samt mulighet for å tilby omvisning dersom det er aktuelt.

Send oss gjerne tilbakemelding via info@qrn.no

Styret 2019/2020

Styret 2019/-20;  Fv.: Regionstyreleder Knut Iver Aastorp (Statnett SF), Kjetil Gjøen (SKANSKA), Per Sørum (MainTech), Jørgen Breivik (Breivik HMS) og Tom E. Berland (SINTEF)

Årsmøte 2019 og 2020

Den 26. februar 2019 arrangerte KRN region Trøndelag, i forbindelse med medlemsmøte hos Aker Solutions, et kort årsmøte med oppsummering for 2018. Se referat fra møtet her

Den 30. mars 2020 meldte KRN region Trøndelag om endring i styrets sammensetning, og vi takker både Tom Berland, SINTEF og Kjetil Gjøen, Skanska Norge for mangeårig innsats i regionsstyret.

Geir Mathisen fra KRN hovedstyre takker Sigrun Lande Sørensen for utmerket innsats som styreleder i over 7 år.

Styret 2018/-19

Styret 2018/-19;  Fv.: Kjetil Gjøen (SKANSKA), regionsstyreleder Sigrun Lande Sørensen (Aker Solutions), Knut Iver Aastorp (Statnett), Karin E. Larsen og  Ingunn Dåvøy (Jernbaneverket ). Ikke tilstede på bildet Tom E. Berland (SINTEF) og Jørgen Breivik (Breivik HMS) 

 

Bli medlem i KRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Siste nytt fra regionen

KRN region Trøndelag inviterer den 13. desember 2022 kl 13:00 til fysisk fagsamling tema cybersikkerhet i Lysgården på Sluppen, innlegg ved Håkon Olsen, leder i DNV Accelerators satsning på operative cybersikkerhetstjenester

.

KRN region Trøndelag inviterer den 10. mars 2022 kl 13:00 til fysisk hybrid digital fagsamling i Powerhouse Trondheim med bl.a innlegg fra Eiliv Flakne, pressesjef Enova SF

.

KRN region Trøndelag inviterer den 4. november 2021 til online fagsamling tema; “En innkjøpers/tilbyders praktiske erfaringer med risiko i offentlige anskaffelser.” Knut Solberg har erfaring på begge sider av en offentlig anskaffelse ved å både levere tilbud og sende tilbud.

.

Velkommen til fagsamling i regi av KRN region Trøndelag, webinar 16.juni 2021 kl 13:00
Etter at Norge stengte ned 12 mars 2020 har mange yrkesgrupper jobbet hardt i arbeidet med å holde kontroll på smitte. En av disse er Avdeling for medisinsk mikrobiologi (AMM) på St.Olavs Hospital i Trondheim, som gikk fra dagdrift til turnusdrift over natten for å håndtere prøvemengden med Corona prøver.
.

Velkommen til fagsamling i regi av KRN region Trøndelag, webinar november 2020
ISO-standardene peker på kommunikasjon som et viktig element i ledelsessystemet. I dette møtet får vi en oppsummering av standardenes krav til kommunikasjon. Samtidig skal vi se på kommunikasjon som en suksessfaktor i prosjektgjennomføring.

Region Trøndelag ønsker velkommen til åpen fagsamling hos Statnett i Trondheim, den 23.jan-20 kl 13. Faglig innlegg fra Statnett og Nye Veier – tema kvalitet i prosjekter.

Region Trøndelag inviterte til åpen fagsamling i Powerhouse Brattøra, Trondheim, den 10/10-19 kl 13. Informasjon om Powerhouse og hvordan jobbe med risikostyring når man bygger ett av verdens mest miljøvennlige bygg

Region Trøndelag inviterer til åpen fagsamling i Powerhouse Brattøra, Trondheim, den 10/10-19 kl 13. Informasjon om Powerhouse og hvordan jobbe med risikostyring når man bygger ett av verdens mest miljøvennlige bygg

Årsmøte 2018 referat, foredrag og bilder fra medlemsmøte hos Aker Solutions, Trondheim 26. februar 2019 med årsmøte og foredrag fra Skanska, Kongsberg Maritime og Aker Solutions

Trondheim 26. februar 2019 “Til topps med kontinuerlig forbedring! Stadig klaging og masing, eller lønnsom og inspirerende utvikling av virksomheten?” Velkommen til Aker Solutions kl 13:00-16:00 med årsmøte og foredrag fra Skanska, Kongsberg Maritime og Aker Solutions

NFKR Region Trøndelag ønsket velkommen til fagsamling onsdag 26. september 2018 kl. 13.00, tema operativt beredskap.
Vi fikk bli med inn og se hvordan 110-sentralen jobber, hvordan fylket jobber med beredskap og delte SINTEF Energi sine erfaringer. Gode innspill på metoder og verktøy for å håndtere kriser.

NFKR Region Trøndelag ønsker velkommen til fagsamling onsdag 26. september 2018 kl. 13.00, tema operativt beredskap.
Bli med inn og se hvordan 110-sentralen jobber. Hør hvordan fylket jobber med beredskap og del SINTEF Energi sine erfaringer. Få gode innspill på metoder og verktøy for å håndtere kriser i din bedrift. Velkommen til en spennende fagsamling!

NFKR Region Trøndelag ønsket velkommen til fagsamling onsdag 25. april 2018 med tema «GDPR – den nye personvernforordningen» med foredrag fra Extend, AtB og SINTEF. Her finnes bilder og foredragene (for innloggede medlemmer).

NFKR Region Trøndelag ønsker velkommen til fagsamling onsdag 25. april 2018 kl. 13.00 med tema «GDPR– den nye personvernforordningen» med foredrag fra Extend, AtB og SINTEF. Møtet avholdes hos Extend AS på Pirsenteret i Trondheim.

Vel blåst nettverksmøte og fagsamling Trøndelag 01.02.2018 kl. 13.00 m/ tema: Systematisk forbedringsarbeid hos Sandvik-Teeness

NFKR Region Trøndelag ønsker velkommen til fagsamling 01.02.2018 kl. 13.00 m/ tema: Systematisk forbedringsarbeid

Region Trøndelag med vertskap Statkraft inviterte til medlemsmøte hvor flere ulike bedrifter/organisasjoner presenterte hvordan de jobber med LEAN.

Vi er i en tid hvor det er store omstillinger i flere bransjer blant annet drevet av en svak utvikling innen olje- og gassnæringen. Dette har ført til nedbemanninger og behov for omstilling også innen andre bransjer. Hvilke utfordringer gir dette i forhold til lærende organisasjoner som er i stand til å utvikle seg videre?

NFKR Trøndelag ønsker velkommen til WSP 9. mars 2017 kl 13:00

Oppsummering med bilder og presentasjoner fra medlemsmøtet 17.11.2016 med tema Security/Sikring: SINTEF og Safetec, REINERTSEN og Trondheim Havn.

UTVIDET påmeldingsfrist på medlemsmøte hos Safetec Trondheim den 17.nov-16 kl 13:00, innlegg fra SINTEF, REINERTSEN, Safetec og Trondheim Havn.

Medlemsmøte 20.09.16 hos AtB: Interessentanalyse med foredrag fra AtB, Jernbaneverket og NFKR Academy

Invitasjon til medlemsmøte med tema Interessentanalyse hos AtB Trondheim den 20.sept-16 kl 13:00-15:30, innlegg fra Jernbaneverket, AtB og NFKR Academy

Kvalitets- og bedriftskultur 26.04.2016 – foredragene tilgjengelig fra møtet – innlegg fra MainTech, Hurtigruta Carglass, Statoil og Eiendomsmegler1.

Invitasjon til fagsamling og åpent medlemsmøte 26.04.2016: Kvalitets- og bedriftskultur. Foredrag fra MainTech, Hurtigruta Carglass, Statoil og Eiendomsmegler1.

Oppsummering fra fagsamling 11.02.2016 med tema Barrierestyring, vertskap Trondheim Havn.

Bilder, presentasjonene og oppsummering fra møtet 19.11.2015 med tema Risikobasert styring

Presentasjoner fra medlemsmøte 24.09.2015 hos Miljødirektoratet: Praktisk anvendelse av miljøstyring

Invitasjon til medlemsmøte 24.09.2015 hos Miljødirektoratet: Praktisk anvendelse av miljøstyring

Oppsummering av fagsamling Trondheim med tema kundetilfredshet 07.05.2015

Invitasjon til fagsamling i Trondheim 07.05.2015 med tema kundetilfredshet; måling, forbedring, KPI

Oppsummering fra fagsamling 05.03.2015 med tema omdømmestyring. Foredragene fra AtB, SINTEF, Statens Vegvesen og Jernbaneverket nå tilgjengelig.

Invitasjon til fagsamling 05.03.2015 med tema omdømmestyring med AtB, SINTEF, Statens Vegvesen, Jernbaneverket.

Oppsummering og foredrag fra fagsamling 20.11.2014: IT-verktøy for styringssystemer

Invitasjon til fagsamling 20.11.2014 hos TrønderEnergi: IT-verktøy for styringssystemer

Svært vellykket møte hos REINERTSEN for NFKR region Trøndelag 22.05.2014: Foredrag og bilder fra møtet tilgjengelig.

Innkalling til medlemsmøte hos REINERTSEN, Trondheim 22.05.2014: tema “FRAMKLOK OG ETTERPÅKLOK” – HMS, Læring av hendelser..

Medlemsmøte Trøndelag 13.02.2014 – Tema: Internrevisjon – en svært interessant dag hos TrønderEnergi.

Velkommen til åpent medlemsmøte hos TrønderEnergi den 13.2.2014 kl 14-16

NFKR Trøndelag den 28.11.2013 hos Sparebank1 SMN

Invitasjon til medlemsmøte 28.11.2013: “Veien til bærekraftig suksess” – LEAN

Region Trøndelag inviterer til medlemsmøte den 02.10.2013 med tema IT-verktøy for styringssystemer

Medlemsmøte 18.04.2013 hos offshore-entreprenørselskapet Teekay Petrojarl, Trondheim 18. april – presentasjon tilgjengelig ved innlogging

hos offshore-entreprenørselskapet Teekay Petrojarl, Trondheim 18. april – presentasjon tilgjengelig på medlemssidene

«Hvilken risiko står IKT-systemene ovenfor, og hvordan kan målrettet kvalitetsfokus … møtet planlagt hos TrønderEnergi den 7.3.13 er utsatt

Invitasjon til medlemsmøte hos TrønderEnergi 07.03.2013 med tema Kvalitet og risikostyring i IKT; «Hvilken risiko står IKT-systemene ovenfor, og hvordan kan målrettet kvalitetsfokus …

Invitasjon til fagsamling Trondheim den 03.12.2012 med tema forskrifter. “Hva betyr dette i praksis?” Foredrag fra Arbeidstilsynet og Wacher Chemicals Norway AS, Holla Metall

Risk Management i Statoil – foredrag og bilder fra møtet 13.09.2012

Torsdag 13.9.2012 ble det arrangert medlemsmøte med temaet «Risikovurderinger i investeringsprosjekter» hos Statoil på Stjørdal.

Region Trøndelag inviterer til åpent medlemsmøte hos Statoil Stjørdal 13. september kl. 13-15

God oppslutning om medlemsmøtet hos DNV 15.03.2012. Tema utfordringer ved endringsledelse – med foredragsholdere fra Skanska og DNV

‘Utfordringer ved endringsledelse’ foredrag fra DNV og Skanska Norge fra medlemsmøte hos DNV den 15.03.2012

‘Videreutvikling av avvikssystem’ – medlemsmøte NFKR Trøndelag 31.01.2012. Presentasjon av Statkrafts avviksystem Emendo tilgjengelig (innlogget).

NFKR Trøndelag inviterer til åpent medlemsmøte hos DNV 15.03.2012 med tema utfordringer ved Endringsledelse med foredrag fra DNV og Skanska Norge

Invitasjon til åpent medlemsmøte hos Statkraft Varme 31.01.2012 kl 13:00, tema: Videreutvikling av avvikssystem – prosessen og demo av valgt løsning

Region Trøndelag – referat fra medlemsmøte hos SINTEF 07.09.2011: “CSR (Corporate Social Responsibility) og Midt-Norsk Næringsliv – status og utfordringer”

Invitasjon til medlemsmøte region Trøndelag 07.09.2011: Tema “CSR (Corporate Social Responsibility) og Midt-Norsk Næringsliv – status og utfordringer”

God oppslutning om medlemsmøtet hos Avinor Værnes 28.06.2011: “Anvendelse av risikobildet i styring og ledelse innen sivil luftfart”

Medlemsmøte Avinor den 28.06.2011. Presentasjon fra møtet vedlagt.

Påminnelse om medlemsmøte hos Avinor på Værnes den 28.06.2011 kl 14:00: Anvendelse av risikobilde i styring og ledelse innen sivil luftfart

God re-oppstart av region Trøndelag den 01.12.2010: Nyoppstartet region Trøndelag ble presentert for, og fikk god innsikt i, bruk av usikkerhetsstyring av linjeledelsen i Statens vegvesen i Trondheim

Invitasjon til åpent medlemsmøte hos Statens vegvesen, Trondheim 01.12.2010: Usikkerhetsstyring i samferdeslprosjektet E6 Trondheim – Stjørdal. Omvisning på anleggsområdet i starten av møtet.

Medlemsmøte Trondheim den 12.02.2010: Presentasjon tilgjengelig på medlemssidene fra foredrag om Kvalitet- og risikoledelse i prosjekter ved Sidsel W. Storaas, fagleder kvalitetsledelse Statoil ASA, Projects and Procurement, QRM.

NFKR Trondheim inviterer til medlemsmøte 2. desember 2009 kl 14.00 – 16:30 – HMS, kvalitetsarbeid og styringssystem REINERTSEN

Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim, 01.04.2009, kl 14:30. Møtet foregår i lokalene til SINTEF Teknologi og samfunn. Presentasjon av Standard Norge – Nye ISO 9001:2008 og relaterte standarder

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Kvalitet og Risiko Norge