Om Region Trøndelag

Hva gjør regiongruppen?

Regionsgruppen ønsker å:

• Bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

• Være lokalt samlingspunkt for foreningens medlemmer

• Formidle kontakt mellom universitetsmiljøet og medlemsbedrifter/næringsliv

For å sikre et godt tilbud etter medlemmenes ønsker, tar regionstyret gjerne imot innspill og forslag til aktiviteter i regionen. Så har du erfaringer, eller ønsker du å høre om andres erfaringer på spesielle områder, send oss gjerne tilbakemelding. KRN planlegger gjerne møter hos medlemsbedrifter og vektlegger dialog om praktiske problemstillinger relatert til kvalitet- og risikoledelse, nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Vi vil arrangere åpne medlemsmøter og bedriftsbesøk i foreningens regi lokalt i Trøndelags-regionen. Etter behov vil ressurser fra KRN for øvrig trekkes inn. Send oss gjerne tilbakemelding via info@nfkr.no.

Planlagte arrangement for 2019 

  • Medlemsmøte 26. februar;  tema ‘Kontinuerlig forbedring’ med presentasjon fra Skanska, Kongsberg Maritime og Aker Solutions. KRN Trøndelag årsmøte med oppsummering 2018 og planer for 2019
  • Medlemsmøte april/mai; tema ‘Risikostyring’
  • Medlemsmøte/bedriftsbesøk aug./sept.;  tema Prosjektstyring nytt signalbygg, August/sept
  • Medlemsmøte oktober ; tema HMS, systematikk for medvirkning

Hvem er vi?

Lokalstyret i KRN avdeling Trøndelag ble etablert 1. desember 2010 og har mer eller mindre vært uendret.

Fra årsmøte 2018 har vi gleden av å ønske Knut Iver Aastorp, velkommen som nytt styremedlem og takker samtidig Hallgeir Fredagsvik for mangeårig innsats i regionstyret.

Styret 2018;  Fv.: Kjetil Gjøen (SKANSKA), regionsstyreleder Sigrun Lande Sørensen (Aker Solutions), Knut Iver Aastorp (Statnett), Karin E. Larsen og  Ingunn Dåvøy (Jernbaneverket ). Ikke tilstede på bildet  Tom E. Berland (SINTEF) og Jørgen Breivik (Breivik HMS)  

Årsmøte 2019 

Den 26. februar 2019 arrangerte KRN region Trøndelag, i forbindelse med medlemsmøte hos Aker Solutions, et kort årsmøte med oppsummering for 2018.

Styret KRN , Region Trøndelag

Det er har vært et stabilt styre på 7 medlemmer gjennom mange år.

  • 3 medlemmer ble takket av for mangeårig innsats i regionsstyret;  Sigrun Lande Sørensen, Karin E. Larsen og Ingunn Dåvøy.
  • Per Sørum, MainTech AS, valgt inn som nytt medlem
  • Avventer svar fra siste kandidat

Aktiviteter 2018

Det ble gjennomført 3 medlemsmøter, ref. www.nfkr.no for ytterligere informasjon om faglig innhold fra disse møtene.

  • Systematisk forbedringsarbeid
  • GDPR –Personvernforordningen
  • Operativt beredskap

 Planer 2019

  • Fortsatt aktivitet i henhold til KRNs Strategi
  • Gjennomføre 2 regionale medlemsmøter/fagsamlinger i vårsemesteret og 2 i høstsemesteret
  • Foreløpig tema er: Risikostyring, Powerhouse, nytt signalbygg, HMS, systematikk medvirkning

For fortsatt å kunne gjennomføre gode medlemsmøter oppfordrer KRN deltakere til å komme med innspill både til tema for medlemsmøter, foredragsholdere samt vertsbedrifter for medlemsmøter.

Geir Mathisen fra KRN hovedstyre takker av mangeårige styreleder Sigrun Lande Sørensen i region Trøndelag.  Sigrun ble takket for utmerket innsats som styreleder i over 7 år, fra des. 2011 til febr.2019.

Bli medlem i KRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Hva skjer?

Januar 2020
23
Fagsamling Trondheim tema 'Kvalitetsstyring i prosjekt'
Kl. 13.00, Trondheim
Påmelding

Siste nytt fra regionen

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2019 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER