Om Region Sør

Nå legges planene for en aktiv 2019. Kom gjerne med innspill til tema for samlinger og bedriftsbesøk i regionen.

Region Sør avholder neste styremøte den 18.jan for bl.a forslag til nytt regionstyre, og vi håper på gode forslag fra deg som medlem til nye kandidater. Regionstyrets oppgave vil i hovedsak være å arrangere nettverksmøter med lokal forankring og erfaringsdeling på tvers av bransjer;

 1. valg av tema for medlemsmøter/bedriftsbesøk (3 – 4 stk årlig)
 2. bidra med å fremskaffe foredragsholdere/innlegg iht tema for møte

Første medlemsmøte 2019 snarest etter styremøte. Avholdes hos Nye Veier, Longum/Arendal med foredrag fra Tanja R. Erichsen, regionstyreleder og rådgiver Kvalitet, Nye Veier.

Tema;

 • Årsmøte 2019 region Sør – valg av nytt regionstyre
 • Kvalitetssikring av E18 Tvedestrand –  Arendal utbygging

Fra årsmøte og valg av styre 10. januar 2017;   Av det sittende styret i 2016 har 2 personer valgt å takke for seg etter å ha vært med siden oppstarten av NFKR Agder i 2011. Vi takker Morten Breivik og Cathrine Blichfeldt for innsatsen og ønsker Morten Salvesen, kvalitetssjef Sørlandet Sykehus Kristiansand, og Leif Skiftenes Falk, avdelingsleder Universitetet i Agder, velkommen som nye styremedlemmer.

Regionstyre NFKR Sør 2016 Regionstyre NFKR Sør 2016

Regionstyre Sør 2017;

 • Styreleder Tanja Renate Erichsen, epost; tanja@erichsenconsult.no
 • Styremedlemmer
  • Harald Eik, direktør HMS og kvalitet, Glencore Nikkelverk AS
  • Kirsti Hartz Aastrop, QM Executive, Compliance and Quality Management, Gard AS
  • Karl-Wiggo Jensen, kvalitetssjef/HMS, Durapart
  • Morten Salvesen, kvalitetssjef, Sørlandet Sykehus Kristiansand
  • Leif Skiftenes Flak, avdelingsleder informasjonssystemer, Universitetet i Agder

Bli medlem i NFKR

NFKR er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i NFKR Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Siste nytt fra regionen

Invitasjon til fagsamling, Arendal 17.10.2017: Kvalitetssikring i kommunesektoren

NFKR region Sør har gleden av å inviterer til åpen fagsamling i samarbeid med Arendal kommune. Karl Mork (Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet) forteller om hvordan Arendal kommune arbeider med kvalitet. Vi legger opp til uformelle møter med god mulighet for erfaringsoverføring og diskusjoner, og ikke minst er det viktig at vi benytter anledningen til å bygge nettverk i regionen.

Fagsamling Kristiansand, 12.09.2017: Informasjonssikkerhet

Omlag 20 deltagere var til stede under de interessante foredragene av to sentrale aktører i vår region på faget; Leif Skipnes Flak og Folke Haugland. Begge er instituttledere på UiA for hvert sitt fagområde, og Leif er i tillegg professor. Svært interessant å ha med oss akademia i vårt arbeid! Tilbakemeldinger: “Viktig tema!”, “Solide foredragsholdere!”,” Aktive, spørrende og kunnskapsrike NFKR-deltagere!” Her finnes også PDF-versjon av foredragene (for medlemmer)!

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER