Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

Om Region Sør

Målsetting for KRN Sør er å skape en arena med fagsamlinger og bedriftsbesøk.  Vi ser et ønske om å arrangere nettverksmøter hvor vi får anledning til å treffe likesinnede, som vi kan dele faglige gleder og utfordringer sammen med.  

I tillegg til faglige innlegg og foredrag, ønsker vi å legge opp til en sosial arena hvor det også er rom for den mer uformelle samtalen.

Vi ønsker velkommen til erfaringsutveksling og hyggelig nettverksbygging !  

Styre 2019-2020;

  • Leder; Tanja Erichsen, dir. rådgivning Agder, BDO / Rådgiver kvalitet i Nye Veier as
  • Karl-Wiggo Jensen, Durapart AS – Quality Manager
  • Kirsti Aastorp, Gard AS – Quality Management Executive
  • Svein Erik Tomren, Kvalitetssjef AF Anlegg/ E39
  • Inger-Lise Schultz, QEHS Director MacGregor, global
  • Karl Mork, Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet, Arendal Kommune

Regionstyre NFKR Sør 2016 Regionstyre KRN Sør 2016

Regionstyre Sør 2017 ; Styreleder Tanja Renate Erichsen, epost; tanja@erichsenconsult.no og styremedlemmer Harald Eik, (Glencore Nikkelverk),  Kirsti Hartz Aastrop (Gard), Karl-Wiggo Jensen, (Durapart),  Morten Salvesen (SSh) og Leif Skiftenes Flak (UiA)

Region Sør v/regionstyret ser sin oppgave i hovedsak å arrangere nettverksmøter med lokal forankring og erfaringsdeling på tvers av bransjer;

  1. valg av tema for medlemsmøter/bedriftsbesøk (3 – 4 stk årlig)
  2. bidra med å fremskaffe foredragsholdere/innlegg iht tema for møte

Bli medlem i KRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Hva skjer?

Ny KRN region Sør 2021- vi har slått oss sammen med region Vestfold-Telemark

Nytt regionststyre region Sør

Ta kontakt med oss på info@qrn.no eller direkte med Annlaug på aa@qrn.no om du har innspill til kanditater eller selv ønsker å delta i det nyetablerte regionstyre Sør

Fremtidige arrangement vil du finne under region NYE SØR

Siste nytt fra regionen

Innlegg v/ Ole Johan Dahl, KRN kursleder. Tema; “Målstyring og risikostyring hånd i hånd, identifiser scenarier og løsninger før det er for sent!”
Proaktiv og helhetlig risikostyring med innføring av tiltak i tide, kan redusere

Invitasjon til frokostsamling med påfølgende årsmøte i regi av KRN region Sør, webinar Teams 12. mai 2021 kl 08:30. Velkommen til foredrag med Sidsel Winther Storaas, tema bestillerkompetanse. Åpent for alle, uansett regionstilhørlighet.

Risikostyring i tilknytning til digitalisering – fagsamling og bedriftsbesøk hos AF Anlegg/E39. Region Sør ønsker velkommer til fagsamling den 17. september 2019 kl 15 – 18 hos AF Anlegg/E39 Kristiansand, foredrag og befaring på anlegget

Invitasjon til NFKR kafé 2. april 2019 der region Sør inviterer til fagsamling tema ‘ledelsens gjennomgåelse’, med foredrag og erfaringsoverføring fra Preben Guttormsen, dagl. Panterra …

Region Sør ønsker velkommer til fagsamling hos Nye Veiers prosjekt E18 TV-A Longum/Arendal, 26. februar kl 14, foredrag og årsmøte

NFKR region Sør inviterer til åpent og uformelt medlemsmøte for erfaringsdeling og nettverksbygging. Vi møtes til et QA måltid kl 18:00-19:00 ‘Hos Naboen’ og fortsetter med fagsamling tema LEAN i helse kl 19:00-21:00 – foredraget tilgjengelig ved innlogging

NFKR region Sør inviterte til åpen fagsamling i samarbeid med Arendal kommune hvor Karl Mork (Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet) fortalte om hvordan Arendal kommune arbeider med kvalitet.

NFKR region Sør har gleden av å inviterer til åpen fagsamling i samarbeid med Arendal kommune. Karl Mork (Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet) forteller om hvordan Arendal kommune arbeider med kvalitet. Vi legger opp til uformelle møter med god mulighet for erfaringsoverføring og diskusjoner, og ikke minst er det viktig at vi benytter anledningen til å bygge nettverk i regionen.

Omlag 20 deltagere var til stede under de interessante foredragene av to sentrale aktører i vår region på faget; Leif Skipnes Flak og Folke Haugland. Begge er instituttledere på UiA for hvert sitt fagområde, og Leif er i tillegg professor. Svært interessant å ha med oss akademia i vårt arbeid! Tilbakemeldinger: “Viktig tema!”, “Solide foredragsholdere!”,” Aktive, spørrende og kunnskapsrike NFKR-deltagere!” Her finnes også PDF-versjon av foredragene (for medlemmer)!

Region NFKR Sør inviterer til åpent medlemsmøte tirsdag 12. september 2017 kl 19:00. Vi møtes til nettverksbygging og erfaringsdeling, med foredrag tema informasjonssikkerhet v/ Leif Skiftenes Flak, UiA

Invitasjon til åpent møte 21.03.2017 Kristiansand, NFKR Sør kafé tema Samsvar/Compliance kl 19:00 med innlegg fra Gard AS

NFKR Sør medlemsmøte hos Gard as, Arendal den 8.nov-16 med foredrag fra bl.a Lene-Camilla Nordlie, VP Head of Claims Improvement.

invitasjon til åpent medlemsmøte den 8.nov-16 med foredrag fra bl.a Lene-Camilla Nordlie, VP Head of Claims Improvement ..

Invitasjon til NFKR kafé 06.09.2016, tema: Supply Chain Management / Achilles-Sellicha kl 19:00 – restaurant “Hos Naboen”

NFKR Agder 05.04.2016, tema: Revisjonsmetode. Presentasjonen til Leif Inge Sundtjønn, DNV GL finner du her.

tirsdag 5. april kl 19:00 – restaurant “Hos Naboen”, innledning ved Leif Inge Sundtjønn, DNV GL –

NFKR-kafe med Årsmøte, Kristiansand 26.01.2016 tema Risikoanalyser. Foredrag fra NOVN ved Gøril Hannås finner du her.

Invitasjon til åpent møte / NFKR-kafe med Årsmøte, Kristiansand 26.01.2016 kl 19:00. «Risikoanalyse” – region Agder inviterer til nettverksbygging og fagsamling – påmelding her.

NFKR inviterer til kafè og årsmøte for region Sør 26.01.2016 med fagtema : Risikoanalyse med foredrag fra NOV.

Invitasjon til åpent møte / NFKR-kafe, Kristiansand 17.11.2015 kl 19:00. «Interessentanalyse” – region Agder inviterer til nettverksbygging og fagsamling – påmelding nå.

Vellykket nettverkssamling region Agder 08.09.2015. Foredrag og bilder fra NFKR kafe Kristiansand, tema: Ny standard ISO 9001:2015.

Region Agder inviterer til nettverksbygging og fagsamling: “Hva er nytt i ISO 9001:2015” – påmelding nå.

Invitasjon til medlemsmøte hos Sevan Marine den 02.06.2014 kl 14:00 – tema Kvalitetsdokumentasjon

Foredragene fra medlemsmøtet med Aker Pusnes Arendal 03.12.2013. Tema; Kvalitetsmåltall og KPI’er – hvordan få til gode måleprogram.

Invitasjon til medlemsmøte hos Aker Pusnes Arendal 03.12.2013. Tema; Kvalitetsmåltall og KPI’er – hvordan få til gode måleprogram.

Påminnelse: Fagsamling hos Xstrata, Kristiansand, 11.04.2013. Tema: «Ledelsens Gjennomgang», erfaringer og workshop.

Invitasjon til fagsamling hos Durapart i Arendal den 28. november kl 14:00, tema; Internrevisjon, systemer og erfaringer, med presentasjon av 4 virksomheters internrevisjonssystem

NFKR Agder inviterer til årsmøte og fagsamling hos Durapart AS i Arendal den 28. november kl 14:00 med presentasjon av 4 virksomheters internrevisjonssystem.

Regionstyret Agder; årsmøte og fagsamling med tema ‘Hendelsessystemer og rapportering’ hos Nymo AS i Grimstad den 15. frebruar 2012

Region Agder inviterer til årsmøte og fagsamling hos Nymo AS i Grimstad den 15. februar 2012 kl 14 – 17. Tema: Hendelsessystemer og rapportering.

Den 7. desember 2011 ble det avholdt medlemsmøte hos Xstrata Nikkelverk, Kristiansand – bilder og presentasjon her.

Åpent medlemsmøte NFKR Agder den 07.12.2011 kl 14:00 hos Xstrata Nikkelverk, Kristiansand, tema Risikostyring

Invitasjon til oppstartsmøte med foredag om nettverksbygging: NFKR Region Agder inviterer til åpent medlemsmøte 15.09.2011 i Kristiansand

NFKR region Agder, referat fra styremøte den 11.05.2011. Valg av interimstyre, gjennomgang av formål, samt aktuelle temaer for nettverks samlinger

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Kvalitet og Risiko Norge