Om Region Sør

Nå legges planene for en aktiv 2019. Kom gjerne med innspill til tema for samlinger og bedriftsbesøk i regionen.

Målsetting for KRN Sør er å skape en arena med fagsamlinger og bedriftsbesøk.  Vi ser et ønske om å arrangere nettverksmøter hvor vi får anledning til å treffe likesinnede, som vi kan dele faglige gleder og utfordringer sammen med.  

I tillegg til faglige innlegg og foredrag, ønsker vi å legge opp til en sosial arena hvor det også er rom for den mer uformelle samtalen.

Vi ønsker velkommen til erfaringsutveksling og hyggelig nettverksbygging !  

Første medlemsmøte 2019 ble avholdt hos Nye Veier, Longum/Arendal med foredrag fra Tanja R. Erichsen, regionstyreleder og rådgiver Kvalitet, Nye Veier. Tema kvalitetssikring i prosjekter. Årsmøte og valg av nytt regionstyre.

Nytt styre 2019;

  • Leder; Tanja Erichsen, dir. rådgivning Agder, BDO / Rådgiver kvalitet i Nye Veier as
  • Karl-Wiggo Jensen, Durapart AS – Quality Manager
  • Kirsti Aastorp, Gard AS – Quality Management Executive
  • Svein Erik Tomren, Kvalitetssjef AF Anlegg/ E39
  • Inger-Lise Schultz, QEHS Director MacGregor, global
  • Karl Mork, Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet, Arendal Kommune

Historikk;

Fra årsmøte og valg av styre 10. januar 2017;   Av det sittende styret i 2016 har 2 personer valgt å takke for seg etter å ha vært med siden oppstarten av KRN Agder i 2011. Vi takker Morten Breivik og Cathrine Blichfeldt for innsatsen.

Regionstyre NFKR Sør 2016 Regionstyre KRN Sør 2016

Regionstyre Sør 2017 ; Styreleder Tanja Renate Erichsen, epost; tanja@erichsenconsult.no og styremedlemmer Harald Eik, (Glencore Nikkelverk),  Kirsti Hartz Aastrop (Gard), Karl-Wiggo Jensen, (Durapart),  Morten Salvesen (SSh) og Leif Skiftenes Flak (UiA)

Region Sør v/regionstyret ser sin oppgave i hovedsak å arrangere nettverksmøter med lokal forankring og erfaringsdeling på tvers av bransjer;

  1. valg av tema for medlemsmøter/bedriftsbesøk (3 – 4 stk årlig)
  2. bidra med å fremskaffe foredragsholdere/innlegg iht tema for møte

Bli medlem i KRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Siste nytt fra regionen

Invitasjon til fagsamling, Arendal 17.10.2017: Kvalitetssikring i kommunesektoren

NFKR region Sør har gleden av å inviterer til åpen fagsamling i samarbeid med Arendal kommune. Karl Mork (Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet) forteller om hvordan Arendal kommune arbeider med kvalitet. Vi legger opp til uformelle møter med god mulighet for erfaringsoverføring og diskusjoner, og ikke minst er det viktig at vi benytter anledningen til å bygge nettverk i regionen.

Fagsamling Kristiansand, 12.09.2017: Informasjonssikkerhet

Omlag 20 deltagere var til stede under de interessante foredragene av to sentrale aktører i vår region på faget; Leif Skipnes Flak og Folke Haugland. Begge er instituttledere på UiA for hvert sitt fagområde, og Leif er i tillegg professor. Svært interessant å ha med oss akademia i vårt arbeid! Tilbakemeldinger: “Viktig tema!”, “Solide foredragsholdere!”,” Aktive, spørrende og kunnskapsrike NFKR-deltagere!” Her finnes også PDF-versjon av foredragene (for medlemmer)!

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no