Om Region Østlandet, Oslo

Styret for KRN Region Østlandet Oslo vil skape en lokal møteplass for medlemmene og bidra til oppfylle KRNs formål om erfaringsutveksling og kunnskapsdeling om kvalitetsledelse, risikostyring og internkontroll. Møtene er et supplement til Kvalitet & Risiko dagene i juni og Høstkonferansen Verdens Kvalitetsdag i november hvert år.

Vi arrangerer 3–4 medlemsmøter i året hos private og offentlige virksomheter hvor det presenteres modeller og praktiske løsninger, foredrag og diskusjoner om aktuelle tema.

Vi jobber med utgangspunkt i medlemmenes interesser, og tar imot forslag til tema og møtesteder.

Velkommen til å delta og til å bidra!

Regionstyre KRN region Oslo for 2019

 Styreleder Rune Hernes Bjerke, Fagansvarlig kvalitet, Statnett SF  

Styremedlemmer

  • Aina Irene Sundve, Kvalitetsleder Vann- & avløpsetaten, Oslo kommune
  • Geir Sundland, General Manager, DNB
  • Hilde Haraldseid-Lund, sr. rådgiver Statens vegvesen
  • Stig Birkeland, Risk Advisor, Telenor Norge, Security & Risk
  • Anne K. Reknes, Quality & Business Mgm System Manager, Aker Energy 
  • Per Myrseth, avd.leder Data Management Competence Center, DNV GL

Representanter fra det nye regionstyret flankert av KRN administrasjon.

fv.: Annlaug Astad, Anne K. Reknes, Aina Irene Sundve, Hilde Haraldseid-Lund og Sidsel W. Storaas

Vi takker av KRN Region Østlandet – Oslo 2018!

f.v. Ole Johan Dahl (DNV GL), Geir Sundland (DNB), Jurgita Petkeviciute (Gjensidige), André Bautz (SIMPLI), styreleder Jan Ingebrigtsen (Husbanken) og Rune M. Moen (TINE)


Bli medlem i KRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Siste nytt fra regionen

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2019 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER