Om Region Østlandet, Oslo

  Styret for KRN Region Østlandet Oslo vil skape en lokal møteplass for medlemmene og bidra til oppfylle KRNs formål om erfaringsutveksling og kunnskapsdeling om kvalitetsledelse, risikostyring og internkontroll. Møtene er et supplement til Kvalitet & Risiko dagene i juni og Høstkonferansen Verdens Kvalitetsdag i november hvert år.

  Vi arrangerer 3–4 medlemsmøter i året hos private og offentlige virksomheter hvor det presenteres modeller og praktiske løsninger, foredrag og diskusjoner om aktuelle tema.

  Vi jobber med utgangspunkt i medlemmenes interesser, og tar imot forslag til tema og møtesteder.

  Velkommen til å delta og til å bidra!

  Regionstyre KRN region Oslo for 2019 – 2020

   Styreleder Rune Hernes Bjerke, Fagansvarlig kvalitet, Statnett SF  

  Styremedlemmer

  • Rune Hernes Bjerke, Fagansvarlig kvalitet, Statnett SF avdeling kvalitet og risiko
  • Aina Irene Sundve, Kvalitetsleder Vann- & avløpsetaten, Oslo kommune
  • Geir Sundland, General Manager DNB
  • Stig Birkeland, Risk Advisor, Telenor Norge, Security & Risk
  • Karen Steien,  Kvalitetssjef konsern, AF Gruppen 
  • Per Myrseth, avd.leder Data Management Competence Center, DNV GL

  Representanter fra det nye regionstyret flankert av KRN administrasjon.

  fv.: Annlaug Astad, Anne K. Reknes, Aina Irene Sundve, Hilde Haraldseid-Lund og Sidsel W. Storaas

  Vi takker av KRN Region Østlandet – Oslo 2018!

  f.v. Ole Johan Dahl (DNV GL), Geir Sundland (DNB), Jurgita Petkeviciute (Gjensidige), André Bautz (SIMPLI), styreleder Jan Ingebrigtsen (Husbanken) og Rune M. Moen (TINE)


  Bli medlem i KRN

  KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

  Hva skjer?

  April 2021
  29
  Fagsamling tema "Nye DNB.no – datadrevne beslutninger"
  Kl. 09.00, Online - Teams møte
  Påmelding

  Siste nytt fra regionen

  Fagsamling “Nye DNB.no – datadrevne beslutninger”

  Invitasjon til fagsamling i regi av KRN region Oslo kl 09:00 den 29. april. Det blir et kort årsmøte på 10 min i forkant av foredrag der vi får høre om utviklingen av Nye DNB.no. For banken har det krevd helt nye måter å jobbe på, med stor grad av innsiktsdrevne beslutninger og et agilt tankesett. I dette foredraget vil dere blant annet få høre mer om hva DNB har gjort for å

  Reprise av fagsamling “Forskning; premieres kvantitet over kvalitet?”

  Vi viser opptak av foredraget på fagsamling med Dag O. Hessen, forfatter og biologiprofessor ved Universitetet i Oslo
  Intro: Forskning skal være grunnleggende kvalitetsbevisst, og både tillit til og verdien av forskning avhenger av kvalitet og etterprøvbarhet. Samtidig er forskningen underlagt press fra mange hold ….

  “Forskning; premieres kvantitet over kvalitet?”

  Invitasjon til digital fagsamling med foredrag fra Dag O Hessen, forfatter og biologiprofessor ved Universitetet i Oslo
  Forskning skal være grunnleggende kvalitetsbevisst, og både tillit til og verdien av forskning avhenger av kvalitet og etterprøvbarhet. Samtidig er forskningen underlagt press fra mange hold ….

  ‘Sikkerhet i en usikker tid’, webinar – nå som reprise

  Den 17. des kl 11:30 viser opptak fra TEAMS fagsamling med foredrag fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ved fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon. Arrangør KNR region Østlandet følger tråden fra siste fagsamling og spør hvor forberedt var vi til å takle en varslet men allikevel «utenkelig« krise.
  mer…

  ‘Håndtering av en pandemi i selskaper med kritisk infrastruktur’

  NY mulighet 4. desember! Reprise videoopptak fra Teams fagsamling den 24. september 2020 kl 08:30 med foredrag tema ‘Hvordan takle en varslet men allikevel «utenkelig« krise’ med Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, samt foredraget ‘Samfunnskritisk virksomhet når pandemien rammer? med direktør for informasjonssikkerhet i Statnett.
  mer..

  Invitasjon til Online fagsamling 20. mai, tema Risk Management

  KRN Region Oslo inviterer online fagsamling den 20.mai 2020 kl 09 . Foredrag tema “Enterprise risk management in Telenor Group” v/Roger Stølsnes og foredrag tema “Data science løsninger som beslutningsstøtte – hvordan sikre tillit og kvalitet?”  fra Per Myrseth, DNV GL – meld deg på her. Vel møtt til nettmøte!

  Oppsummering fra fagsamling Oslo – Endringsledelse og implementering

  Oppsummering fra Region Oslo’s medlems-/frokostmøte hos Vann- og avløpsetaten Oslo kommune den 3. mars 2020. Tema ‘Endringsledelse og implementering’ ble svært godt mottatt blant de vel 50 fremmøtte. Foredrag fra Ullensaker kommune og fra VAV kvalitetssjef samt bilder finner du her….

  Fagsamling Oslo – Endringsledelse og implementering

  KRN Region Oslo inviterer til frokostmøte og nettverksamling den 3. mars 2020. Foredrag fra vertskap Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten med tema ‘Reisen mot et helhetlig og prosessbasert styringssystem – Endring av kulturell kontekst’ og fra Ullensaker kommune med tema ‘Endringsledelse og implementering”.
  Velkommen til åpen fagsamling!

  Våre regionale nettverksgrupper

  Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

  Annonser

  © 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
  qrn.no