Om Region Østlandet, Oslo

Styret for NFKR Region Østlandet Oslo vil skape en lokal møteplass for medlemmene og bidra til oppfylle NFKRs formål om erfaringsutveksling og kunnskapsdeling om kvalitetsledelse, risikostyring og internkontroll. Møtene er et supplement til Kvalitet & Risiko dagene i juni og Høstkonferansen Verdens Kvalitetsdag i november hvert år.

Vi arrangerer 3–4 medlemsmøter i året hos private og offentlige virksomheter hvor det presenteres modeller og praktiske løsninger, foredrag og diskusjoner om aktuelle tema.

Vi jobber med utgangspunkt i medlemmenes interesser, og tar imot forslag til tema og møtesteder.

Velkommen til å delta og til å bidra!

NFKR Region Østlandet – Oslo 2018  har følgende sammensetning;

f.v. Ole Johan Dahl (DNV GL), Geir Sundland (DNB), Jurgita Petkeviciute (Gjensidige), André Bautz (SIMPLI), styreleder Jan Ingebrigtsen (Husbanken) og Rune M. Moen (TINE)

Vi takker både Vibeke, Asle og Siri for gode bidrag og stor innsats og engasjement gjennom flere år, og ønsker Geir, Jurgita og André velkommen til å overta stafettpinnen. Ole Johan, Rune og Jan ivaretar kontinuitet og vi ser frem til fortsatt stort engasjement og høyt faglig nivå på våre medlemsmøter og fagsamlinger.


Representantene fra styret for Region Oslo 2017-2018 sammen med f.v. NFKR styreleder Ernst Ole Solem, Knut Henrik Bløtekjær (Drammen kommune), André Bautz (SIMPLI) , Rune M. Moen (TINE) og Ole Johan Dahl (DNV GL).


På bildet ser vi Regionstyret 2015-16. f.v: Rune M. Moen (Tine SA), Siri Viken (Skatteetaten) -nå hovedstyremedlem, styreleder Jan Ingebrigtsen (Husbanken), Asle Rein Henriksen (Statoil), Ole Johan Dahl (DNV GL) og Vibeke Tegneby (DNB)

foto: NFKR


Bli medlem i NFKR

NFKR er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i NFKR Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Hva skjer?

Januar 2019
31
Risiko roundtable Oslo, 31.jan og 28. mars 2019
Kl. 08.30, Oslo sentralt
Påmelding
November 2019
14
Verdens Kvalitetsdag 2019, NFKR høstkonferanse Bristol, Oslo 14.november
Kl. 09.00, Thon hotel Bristol, Oslo
Påmelding

Siste nytt fra regionen

Frokostmøte Østlandet, Oslo 18. sept: Kvalitet og risikostyring – snakker vi samme språk?

ISO 31000-standarden har sitt utspring i kvalitetsarbeid og COSO ERM har sitt utspring i økonomimiljøet. Er terminologien forståelig for virksomheten vi opererer i? Snakker vi egentlig samme språk? Velkommen til frokostmøte hos NFKR Østlandet, Oslo 18. sept: Kvalitet og risikostyring – snakker vi samme språk?

NFKR Region Østlandet Oslo inviterer til frokostmøte hos Rambøll 26. april 2018

Medlems- og nettverksmøte med bedriftsbesøk hos Rambøll Norge på Skøyen, der vi får presentert Rambølls erfaring med implementering av digitale verktøy. Vi får høre hvordan Rambøll Norge bruker styringssystemet for å bli «best på prosjekt» og utfordringene med å implementere et styringssystem i en kompetansebedrift …

Frokostmøte Oslo tema “Big data eller informasjon – Personvern og GDPR”

NFKR Region Østlandet-Oslo har gleden av å invitere til frokostmøte den 18.januar 2018 hos DNB Bjørvika innen tema “Big data eller informasjon? Personvern og GDPR”, vi tar for oss hvordan informasjon behandles og hvordan den påvirker våre virksomhetsprosesser herunder prosesstyring, risikostyring og datakvalitet

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER