Hopp til verktøylinje
  [getbreadcrumb]

  Om Region Østlandet, Oslo

  Styret for KRN Region Østlandet Oslo vil skape en lokal møteplass for medlemmene og bidra til oppfylle KRNs formål om erfaringsutveksling og kunnskapsdeling om kvalitetsledelse, risikostyring og internkontroll. Møtene er et supplement til Kvalitet & Risiko dagene i juni og Høstkonferansen Verdens Kvalitetsdag i november hvert år.

  Vi arrangerer 3–4 medlemsmøter i året hos private og offentlige virksomheter hvor det presenteres modeller og praktiske løsninger, foredrag og diskusjoner om aktuelle tema.

  Vi jobber med utgangspunkt i medlemmenes interesser, og tar imot forslag til tema og møtesteder.

  Velkommen til å delta og til å bidra!

  Regionstyre KRN region Oslo for 2019 – 2022

  Styreleder Rune Hernes Bjerke

  • Rune Hernes Bjerke, Seniorrådgiver,  Statnett SF 
  • Per Myrseth, Data strategist, Digital Health, DNV
  • Stig Birkeland, Risk Manager Telenor Norge, Risk & Compliance
  • Aina Irene Sundve, Seniorrådgiver Kvalitet i Sykehuspartner HF
  • Geir Sundland, General Manager DNB
  • Karen Steien,  Kvalitetssjef konsern, AF Gruppen 

  Representanter fra det nye regionstyret flankert av KRN administrasjon.

  Vi takker av KRN Region Østlandet – Oslo 2018!

  f.v. Ole Johan Dahl (DNV), Geir Sundland (DNB), Jurgita Petkeviciute (Gjensidige), André Bautz (SIMPLI), Jan Ingebrigtsen (Husbanken) og Rune M. Moen (TINE)


  Bli medlem i KRN

  KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

  Siste nytt fra regionen

  Vi inviterer til fagsamling “Har tillitsreformen plass for internkontrollen?” der vi viser foredrag fra Bydelsdirektør Nordstrand, Oslo kommune. Det blir avholdt et kort årsmøte for KRN region Oslo i forkant av opptaket fra K&R dagene.

  Hvilken posisjon data har i styringen av norske virksomheter? Velkommen til fagsamling 23. mars med paneldebatt og refleksjon rundt forvaltning og utnytting av data. Du møter representanter fra data og analyse-fagmiljøene i hhv Telenor, Statnett og DNV. Men først får vi presentert case revisjon helseforetak v/DNV

  Invitasjon til fagsamling i regi av KRN region Oslo , 9. juni kl 08:30. Foredrag fra AF Gruppen tema “Hvordan bidrar digitalisering til bedre kvalitet i bygg- og anleggsprosjekter” v/ Øyvind Kjøllesdal, forretningsutvikler for Innovasjon og digital. Digitalisering og bedre utnyttelse av data sentralt i et forbedringsarbeid skal bidra til mer bærekraftige og lønnsomme prosjekter

  Invitasjon til fagsamling i regi av KRN region Oslo kl 09:00 den 29. april. Det blir et kort årsmøte på 10 min i forkant av foredrag der vi får høre om utviklingen av Nye DNB.no. For banken har det krevd helt nye måter å jobbe på, med stor grad av innsiktsdrevne beslutninger og et agilt tankesett. I dette foredraget vil dere blant annet få høre mer om hva DNB har gjort for å

  Vi viser opptak av foredraget på fagsamling med Dag O. Hessen, forfatter og biologiprofessor ved Universitetet i Oslo
  Intro: Forskning skal være grunnleggende kvalitetsbevisst, og både tillit til og verdien av forskning avhenger av kvalitet og etterprøvbarhet. Samtidig er forskningen underlagt press fra mange hold ….

  Invitasjon til digital fagsamling med foredrag fra Dag O Hessen, forfatter og biologiprofessor ved Universitetet i Oslo
  Forskning skal være grunnleggende kvalitetsbevisst, og både tillit til og verdien av forskning avhenger av kvalitet og etterprøvbarhet. Samtidig er forskningen underlagt press fra mange hold ….

  Den 17. des kl 11:30 viser opptak fra TEAMS fagsamling med foredrag fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ved fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon. Arrangør KNR region Østlandet følger tråden fra siste fagsamling og spør hvor forberedt var vi til å takle en varslet men allikevel «utenkelig« krise.
  mer…

  NY mulighet 4. desember! Reprise videoopptak fra Teams fagsamling den 24. september 2020 kl 08:30 med foredrag tema ‘Hvordan takle en varslet men allikevel «utenkelig« krise’ med Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, samt foredraget ‘Samfunnskritisk virksomhet når pandemien rammer? med direktør for informasjonssikkerhet i Statnett.
  mer..

  KRN inviterer kl 11:00-11:30 til ny visning fra fagsamling mai med foredrag tema “Data science løsninger som beslutningsstøtte – hvordan sikre tillit og kvalitet?”
  v/ Per Myrseth, Head Of Department Data Services, DNV GL

  KRN inviterer kl 11:00-11:30 til ny visning fra fagsamling mai med foredrag tema “Enterprise risk management in Telenor Group”
  ved Dr. Roger Reksten Stølsnes, Head of Group Enterprise Risk Management

  Våre regionale nettverksgrupper

  Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

  Kvalitet og Risiko Norge