Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

Om Region Vestlandet

Region Hordaland ble etablert i 2006 som en møteplass og inspirasjonskilde for ledere og nøkkelpersoner innen privat og offentlig sektor med fokus på kvalitetsforbedring og risikostyring.

Hovedaktiviteten er åpne medlemsmøter og bedriftsbesøk med vekt på praktisk kompetanse- og nettverksbygging, erfaringsutveksling og dialog med  2 – 3 arrangementer hvert halvår knyttet til aktuelle tema innenfor kjerneområdene for KRN. Det har gjennomgående vært god deltakelse (normalt 20-30 deltakere) på våre medlemsaktiviteter.

For å sikre et enda bedre tilbud tar vi gjerne i mot innspill på aktuelle tema og aktiviteter, samt ønsker oss  nye kandidater for regionstyre Bergen/Vestland. Ta kontakt for innspill – tlf 67808950

——————

Bli medlem i KRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Hva skjer?

Nytt regionststyre er under rekruttering.

Ta kontakt med oss på info@qrn.no eller direkte med Annlaug på aa@qrn.no om du har innspill til kanditater eller selv ønsker å delta i arbeidet med å stable på bena ett nytt regionstyre.

Siste nytt fra regionen

Fagsamling i oktober hos Norgesmøllene/Cernova i Bergen. Innlegg fra lokale næringsmiddelbedrifter der mattrygghet er hovedfokus når det gjelder kvalitet og risikostyring. Vi får et innblikk i hvordan de har bygget opp sine systemer

Region Hordaland Beren inviterer til medlemsmøte og sommeravslutning hos HVL. Konserndirektør Svein Kåre Grønås fra BKK vil innlede til tema digitalisering og sikkerhet.

Bilder og foredrag fra fagsamling og bedriftsbesøk hos hos Lerøy Fossen på Osterøy 9. april 2019.

NFKR Region Hordaland har gleden av å invitere til fagsamling og bedriftsbesøk hos Lerøy Fossen på Osterøy 9. april kl 09-12. Møt fagkollegaer til et hyggelig og uformell samling og del erfaringer med ledende sjømatselskap og Årets Lean bedrift 2018

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Kvalitet og Risiko Norge