Om Region Vestlandet

Region Hordaland ble etablert i 2006 og har som ambisjon å være en møteplass og inspirasjonskilde for ledere og nøkkelpersoner innen privat og offentlig sektor med fokus på kvalitetsforbedring og risikostyring.

Hovedaktiviteten er åpne medlemsmøter og bedriftsbesøk med vekt på praktisk kompetanse- og nettverksbygging, erfaringsutveksling og dialog. Vi gjennomfører 2 – 3 arrangementer hvert halvår knyttet til aktuelle tema innenfor kjerneområdene for KRN. Det har gjennomgående vært god deltakelse (normalt 20-30 deltakere) på våre medlemsaktiviteter.

For å sikre et enda bedre tilbud tar vi gjerne i mot innspill på aktuelle tema og aktiviteter.

Styreleder Trond Wincentsen, epost: twi@twiconsulting.no

Øvrige styremedlemmer;

  • Maria Stene-Jonassen, HVL – Høgskolen på Vestlandet
  • Jan Terje Lagos Bøe, Aker Solutions
  • Kai Bracker, TE Connectivity
  • Clive Robinson, Statoil ASA

Vi ønsker Jan Terje og Maria velkommen i regionstyret, og takker Dag Håkon Myrdal fra Aker Solutions og Øyvind Valde fra HVL for hele 10 års aktiv og positiv innsats i Regionstyret fra 2008-2018.

Bli medlem i KRN

KRN er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i KRN Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Siste nytt fra regionen

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER