Om Region Hordaland, Bergen

Region Hordaland ble etablert i 2006 og har som ambisjon å være en møteplass og inspirasjonskilde for ledere og nøkkelpersoner innen privat og offentlig sektor med fokus på kvalitetsforbedring og risikostyring.

Hovedaktiviteten er åpne medlemsmøter og bedriftsbesøk med vekt på praktisk kompetanse- og nettverksbygging, erfaringsutveksling og dialog. Vi gjennomfører 2 – 3 arrangementer hvert halvår knyttet til aktuelle tema innenfor kjerneområdene for NFKR. Det har gjennomgående vært god deltakelse (normalt 20-30 deltakere) på våre medlemsaktiviteter.

For å sikre et enda bedre tilbud tar vi gjerne i mot innspill på aktuelle tema og aktiviteter.

Styreleder Trond Wincentsen, epost:  twi@twiconsulting.no

Øvrige styremedlemmer;

  • Maria Stene-Jonassen, HVL – Høgskolen på Vestlandet (ny 2018)
    • avløser Øyvind Valde, HVL
  • Dag Håkon Myrdal, Aker Solutions
  • Kai Bracker,  TE Connectivity
  • Clive Robinson, Statoil ASA

Vi ønsker Maria velkommen i regionstyret og takker Øyvind Valde fra HVL for hele 10 års aktiv og positiv innsats i Regionstyret fra 2008-2018.

Bli medlem i NFKR

NFKR er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i NFKR Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Hva skjer?

Oktober 2018
23
Fagsamling Equinor Bergen - Krisestyring / Crisis Management 23.okt 2018
Kl. 15.30, Bergen
Resigstrer
November 2018
22
Fagsamling Bergen førjulsmøte tema Prosessledelse 22.11.2018
Kl. 16.30, Bergen
Resigstrer

Siste nytt fra regionen

NFKR Bergen fagsamling tema Beerenbergs forbedringsreise/lærende organisasjon

NFKR Region Hordaland har gleden av å invitere til bedriftsbesøk til Kokstad hos Beerenberg 30. mai der vi får dele Beerenbergs systematiske forbedringsarbeid for å bli en lærende organisasjon. Hvordan holde trykket opp og holde fast på en forbedringskultur i en digital hverdag.

Fagsamling hos Jæger Automobil Bergen 27.09.2017

NFKR region Hordaland takker Jæger Automobil for gjestfriheten på fagsamlingen 27.09.2017 og støtter tilbakemeldingen som er kommet inn fra våre deltagere; «veldig bra» og «imponerende praksis, særlig åpenheten m.h.t. problemer og utfordringer». Bedriftsbesøket hos Jæger Automobil/Toyota Norge inkluderte presentasjon av Jæger Automobil og Toyota Norges kontinuerlige forbedringsarbeid og i tillegg inviterte vertskapet til en «Gemba Walk» i bedriften på 6 utvalgte områder.

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER