Om NFKR


  • Norsk forening for kvalitet og risikostyring er Norges største fagnettverk innen kvalitet og risikoledelse. Foreningen er et samlingspunkt for erfarings- og informasjonsutveksling, med fokus på kompetanseøkning innenfor kvalitetsledelse, risikostyring, internkontroll og ulike ledelsesmodeller innenfor virksomhetsstyring.Norsk forening for kvalitet og risikostyring er «National representative of Norway in the European Organization for Quality» og har dermed ansvar for norsk deltakelse i det internasjonale samarbeid gjennom EOQNFKR er «Full Member Organization» i European Organization for Quality (EOQ). Gjennom EOQ ivaretas foreningens internasjonale kontaktnett. Medlemskapet og engasjement i den Europeiske kvalitetsorganisasjonen EOQ gjør at NFKR påvirker utviklingen i Europa ved å delta i EOQs hovedstyre, komiteer og arbeidsgrupper, og henter hjem viktig informasjon om trender og utvikling i andre land.
  • NFKR skal bidra til forbedring og effektivisering i privat og offentlig virksomhet for å skape og foredle verdier for kunder, brukere, medarbeidere, eiere, samfunnet og miljøet. Foreningen ble stiftet i januar 2003, og har bygget ut sitt nettverk og tilbud i takt med utviklingen av medlemsaktiviteter.NFKR er en landsdekkende forening med en rekke medlemsfordeler. I tillegg til sentrale konferanser arrangerer foreningen gjennom sine regioner både faglige samlinger, temamøter, bedriftsbesøk, nettverksbygging og regionale konferanser. NFKR har i tillegg samarbeidsavtaler med bl.a. NIRF, NFKH, Standard Norge og KvaLex.
© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER

Vi opplever utfordringer med vår kurspåmelding. Vennligst send påmelding til aa@nfkr.no hvis du opplever utfordringer. Beklager ulempene dette medfører.