Kontaktinformasjon

Kvalitet og Risiko Norge
Kjørbokollen 30
1337 Sandvika

Telefon: (+47) 67 80 89 50
E-post: aa@qrn.no (eller aa@nfkr.no)
Organisasjonsnr.: 985 841 020

Skriv en melding til oss

Fyll ut informasjonen i skjemaet under for å kontakte oss:

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no