NFKR sitt arbeid i EOQ

EOQ nasjonal representant


NFKRs nye strategi sier at vi skal utvikle vårt internasjonalt samarbeid gjennom:

  • deltagelse, medlemskap og eventuell styredeltagelse i internasjonalt høyt anerkjente organisasjoner innen vårt virksomhetsområde
  • prioritere deltagelse som gir synlighet, konkurransekraft og differensiering i Norge for eksisterende og potensielle medlemmer
  • initiere og delta i nettverk av nasjonale skandinaviske kvalitetsorganisasjoner

NFKR søkte om medlemskap i EOQ, European Organisation for Quality, umiddelbart etter sin etablering i 2003. Vi ble opptatt som medlemmer  og EOQ NR (National Representative) i 2004, og har siden 2011 innehatt styreverv i EOQ Executive Board.  Etter 6 år i styret ble NFKR daglig leder Torolf Paulshus i juni 2017 valgt til ny EOQ President (styreleder) for 3 år. Han er første norske president i EOQs 60 årige historie.

NFKRs idegrunnlag og konsept er basert på EOQs formaterte og harmoniserte produkter og tjenester. EOQ er derfor en stor og kritisk hjørnesten for NFKR sin eksistens.

EOQ har årlig 5 styremøter, to generalforsamlinger og én konferanse. Disse er koordinerte på tid og sted. I tillegg er det møter i prosjektarbeidsgrupper og personellsertifiseringsenheten PRU (Personell Registration Unit) som også legges til møtesamlinger.

Se info om EOQ på www.eoq.org.

EOQs styre

EOQs styre, innsatt på generalforsamling juni 2017


Medlemsland

Medlemsland


Global Platform for Quality (GPQ).

GPQ – the Global Platform for Quality info leaflet 2017

Global Platform for Quality

WHY

Quality management is a key factor for export success in today’s world but the large majority of SMEs in developing countries only have access to very limited or no support in this area. Given the important role of SMEs in every economy and considering the continuously evolving market requirements requiring SMEs to innovate and operate more and more cost-effectively, it is essential that SMEs adopt and implement the latest best practices in the area of quality management and that they have access to the latest information, training, certification, guidance and support in order to enhance their competitiveness. SMEs having adopted and implemented a quality culture will be much better placed to compete internationally.

In order to comply with a multitude of market access requirements, standards and customer demands and still be cost competitive, there is the need for a rapid, efficient and effective transfer of knowledge and expertise to SMEs on quality management best practices.

ITC is a joint agency of the World Trade Organization and the United Nations assisting small and medium-sized enterprises in developing to become more competitive in global markets, thereby contributing to sustainable economic development within the frameworks of the Aid-for-Trade agenda and the United Nations’ Global Goals for Sustainable Development.

WHAT

To address the above needs, ITC is joining hands with selected leading global players offering quality related support services to SMEs in developing countries in order to create a Global Platform for Quality (GPQ) where institutions and individuals promoting such good practices can offer – jointly with ITC – a selection of their services and share their experiences globally.

The GPQ is an outreach mechanism and networking platform bringing together global players in the field of quality management for the benefit of small and medium size enterprises (SMEs) in developing countries. An IT platform supporting the GPQ will be hosted by ITC and will directly connect to and build on ITC’s current services in the area of market access requirements.

HOW

The GPQ will serve as a platform for SME access to quality-related information and guidance related to specific product-market combinations, to access talent/expertise, advisory services, best practice sharing, learning and professional development. It will offer direct access to practical solutions and a global talent pool, in addition to supporting the development of local expertise. It will also serve to showcase success stories, support business linkages and enhance internet based exports of services across developing countries.

The GPQ will facilitate the reinforcement of local services, the development of local talent and build a global expert network and community for quality management allowing for experts and TSIs to reach out more widely with their service offers, collaborate and share. It will allow ITC and its partners to reach out more widely with an enhanced and integrated and complete quality-related service offer in a cost effective manner.

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER