Personellsertifisering

Dokumentert kompetanse  =  Formalisert anerkjennelse

Personell sertifisering gir en offisiell & inernasjonal anerkjennelse av bedriftens og din kompetanse!

KRN tilbyr kurs som gir mulighet for personellsertifisering innen kvalitet, revisjon og risiko. Kursene  gir mulighet for akkreditert sertifiserings-eksamen og er anerkjente iht. samsvarskrav CoS 9000 EOQ (Competence Specification for European Organization for Quality). Eksamen arrangeres normalt umiddelbart etter kursene for de som ønsker å gjennomføre denne. Alle deltakere vil motta kursbevis som viser til gjennomgått pensum, som i motsatt tilfelle kan legges til grunn for søknad om sertifisering ved en senere anledning.

Klikk deg videre til kursene ved å klikke på knappene under.

Krav som må innfris

Det kan være verdt å ta en titt på lenkene til kompetansekravene som stilles ved personell sertifisering med kravene EOQ og Norsk Sertifisering stiller til kursinnholdet, og offentlig veiledning i forbindelse med eksamen  m/eksempel på eksamensoppgaver.

* Sertifisering er å måle kompetanse i forhold til krav. Krav skal være spesifisert i “Normativt Dokument”. Som Normativt Dokument for Kvalitetsleder, Kvalitetsrevisor og Risikoleder benyttes Normative Dokumenter som er knyttet til kravene som EOQ stilller.

EOQ sertifikater/kompetansebevis

EOQ er eier av de normative dokumentene og EOQ bevis, omtalt som EOQ sertifikater, er anerkjent både i de europeiske landene og internasjonalt for dokumentering av personellkompetanse.

Nasjonale sertifikater gir rett til å utstede og fornye EOQ-kompetansebevis, etter nærmere regler. Dette gjelder i Norge for Kvalitetsrevisor – QA, Revisjonsleder Kvalitet – QLA, Risk Manager – RM, Miljøleder – ESM og Kvalitetsleder – QM.

Internasjonal aksept

Akkrediterte sertifikater gir tillit og aksept internasjonalt siden akkrediteringsorgan samarbeider i regionale og internasjonale organisasjoner. Sertifikatene som du mottar gir derfor en internasjonal aksept. Sertifikatendes internasjonale gyldighet er forankret i Norsk Akkrediterings multilaterale avtaler med de europeiske akkrediteringsorganene og en rekke akkrediteringsorgan utenfor Europe. I henhold til disse avtalene anerkjenner akkrediteringsorganene hverandres akkrediteringer og dermed også de sertifikater som er utstedt av sertifiseringsselskap de har akkreditert.

Nytteverdien for deg

For personell som arbeider innen kvalitet og sikkerhet er det en fordel å være sertifisert og dermed kunne dokumentere kompetanse, både for å godtgjøre at man er kvalifisert i nåværende stilling og for å skaffe seg en god posisjon for fremtidige jobber. Kompetansesertifikater kan dessuten være nyttige for å forevise når man arbeider eksternt i innland eller utland. Forskjellen på et sertifikat og et eksamensbevis fra en skole, er at sertifikatet skal fornyes. Sertifikatet sikrer at innehaveren opprettholder og oppdaterer sin kunnskap innen sertifikatets område. Vi ser en tydelig utvikling mot at profesjonelt personell må kunne dokumentere sine kvalifikasjoner med sertifikater.

Se fagartikler, bl. a om personellsertifisering

The EOQ Personnel Registration Unit (PRU) omtaler personellsertifiseringen som følger: “To ensure comparability of the competence of certified persons EOQ`s approach is based on clearly defined certification schemes related to the competence specification and procedures for certification bodies to achieve it. An EOQ based competence certificate is issued only on the basis of successful examination results and motivates its holders to continuously develop their professional competency.”

Kurs for sertifisering

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no