Kurs innen risiko

A3.1 Innføring i risiko og risikoanalyser, online 3t. 

Kompetansekurs for deg som vil være delaktig i risikobasert kvalitetsarbeid, ved f.eks å utføre pålagte risikoanalyser i prosesser.

Dette kurset vil gi intro til tema risiko, med en enkel innføring i risiko og risikoanalyser og hva risikoanalyser kan/bør brukes til.

A3.2 Risikoledelse grunnkurs (RM Basics) – 1 dag

Ved å investere en dag i grunnleggende kunnskap om risikostyring vil du få introduksjon til begrepsapparatet, nasjonale og internasjonale standarder, lover og forskrifter, statistikk og sannsynlighet, og ikke minst – menneskets rolle i risikostyringen.

A3.3 Risikoledelse (Risk Manager)  – (4 dgr)

Kurset vil gi deg forståelse og verktøy som er nødvendige for å utøve og mestre rollen som risikoleder. Her får du dyptgående kunnskap til ISO 31000 og prinsipper for effektiv risikostyring, regel- og rammeverk inkl COSO. Kurset omhandler hele risikostyrings prosessen inkludert analysemetoder, beslutningsprosesser, krisehåndtering, “safety versus security” og regulering av risiko i Norge.

Kurset kan både gjennomføres sammenhengende eller tas i moduler. Godkjent pensum for internasjonal sertifisering Risk Manager iht. samsvarskrav EOQ.

A3.4 Risikoledelse oppdatering – standarder og teknikker (1 dag)

Her oppdaterer vi oss på hva som er nytt i styringssystem, standarder (ISO 31000:2018) og rammeverk, med gjennomgang av de viktigste verktøyene og teknikkene for å håndtere risiko,

Alle våre  kurs tilbys som bedriftsinterne kurs. For mer informasjon og uforpliktende tilbud, ta kontakt med KRN administrasjon ved Annlaug Astad på aa@qrn.no

Alle KRN Academy kurs tilbys bedriftsinternt, ta kontakt aa@qrn.no 

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no