A2.3b Revisjonsledelse (QA)

Quality Auditor (2 dager), del 2 av A2.3 Revisjonsledelse

 

2 dager kurs i revisjonsledelse for deg som ønsker å oppdatere deg i revisjonsprosessen.

Målgruppe

Kurset passer for deg:

 • som ønsker å sikre kompetanse innen revisjonsfaget (internrevisjon, ekstern revisjon, leverandørrevisjon, tilsyn, miljørevisjoner, HMS-revisjoner, osv.)
 • som har god kjennskap til kravene i standardene, bl.a. ISO 9001 Kvalitet
 • som har planer om å drive med systemsertifiseringer
 • som gjør tilsyn
 • som skal planlegge revisjoner
 • som blir revidert, og vil ha en bedre forståelse av prosessen og grunnlag for avvik

Bedriftsinternt?  –  Myndighetsperspektivet – tilsyn?   – spør om mer info

Kurset har en omfattende temaliste med fokus på å skape forståelse for revisjonsprosessen og rollen som leder av revisjoner. Noen av temaene som dekkes er:

  • Revisjonsprosessen i henhold til ISO 19011:2018
  • Planlegging av revisjoner
  • Gjennomføring av revisjoner
  • Skriving av revisjonsrapport
  • Risiko i forbindelse med revisjoner
  • Oppfølging – være i stand til å vurdere og lukke avvik (evaluere tiltak)
  • Sertifiseringsprosessen

Del 1 av kurset baserer seg på systemelementer i ISO 9001 som basis for å utøve revisjon. Det er derfor en fordel at du har kjennskap til de viktigste elementene i denne standarden for å ha noe å revidere mot i forbindelse med kursets oppgaver. For å få best mulig utbytte av kurset forventes det derfor at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001

For eksamen/sertifisering: Ønskes  sertifisering som Quality Auditor/Lead Auditor vurdere din kompetanse opp mot kravene til Norsk Sertifisering her eller ta kontakt med info@qrn.no for spørsmål dersom målet er å gjennomføre eksamen /sertifisering. Godkjent kurs for sertifisering – se Pensum ivaretas gjennom fullt kurs, både del 1 og del 2.

Forberedende kurs: Grunnkurs i revisjon, del 1 av kurs A2.3 Revisjonsledelse og/eller kurs i Kvalitet iht ISO 9001

Spørsmål? kontakt Annlaug på tlf +47 905 18 464.

Kurspris 2 dagers kurs :   

KRN bedriftsmedlem -20%:  NOK 7.560

KRN personlig medlemsskap -10%:  NOK 8.500

Standard kurspris ikke-medlem/ fullpris:  NOK 9.450

Kursmateriell og kursbevis inkludert. For klasseromsdeltakelse kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 550 NOK ekskl. mva. pr. dag. I tilfelle kurs på andre lokaler er dagpakkeprisen i henhold til deres priser.

Kurset går over to dager og undervises, også om du ønsker å delta digitalt,  fra KRNs lokaler i Sandvika; Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika.

Ved avbestilling fra to uker til én uke før kursstart belastes 50 % av kursavgiften. Ved avbestilling fra og med fem arbeidsdager før kursstart belastes kursavgiften i sin helhet. Deltaker fra samme bedrift kan overta kursplassen uten tillegg i prisen.

Har du spørsmål om dette kurset så svarer vi deg gjerne!

Kontakt KRN administrasjon ved Annlaug Astad på aa@qrn.no 


Du vil bli kjent med hele revisjonsprosessen, fra planlegging til ferdig rapport og lukking av avvik. Revisjonsprosessen vi gjennomgår er basert på veilederen ISO 19011. Vi kommer til å bruke en del tid på å snakke om de menneskelige aspektene i revisjon. Hvordan vi som revisorer bør tenke for å planlegge en revisjon som oppleves nyttig, og hvordan vi som møter de vi reviderer på en respektfull måte.

Vi kommer også til å gjøre en del praktiske øvelser for å kjenne på hvordan det er å planlegge og gjennomføre revisjon. Det kan være nyttig selv om du allerede kanskje har vært med på revisjoner som revisor.

Kursleder

Siri Mathiesen

Siri har vært kursleder i KRN Academy siden mars 2015. Hun har erfaring som QRM i Statoil, revisjonsleder i TI Sertifisering, HSEQ-ingeniør i Master Marine og QA-sjef i Genpoint. Hun har en MBA fra University of Washington, er DNCF-sertifisert coach og biokjemisk ingeniør fra Oslo ingeniørhøgskole.

Febr.-21; Siri og hennes eksepsjonelt gode måte å kommunisere på slik at deltagerne forstår hva det dreier seg om, gjør at det er en fryd å delta på kurs hos dere. Jeg har mine sterke tvil på om jeg hadde lært så mye hvis jeg hadde valgt å ta kurset et annet sted.

Kort fortalt så finnes det ingen tvil for meg hvem jeg skal anbefale hvis noen nevner kursing for kvalitet!

‘Veldig fornøyd med kurset og med kursleder, som både var kunnskapsrik og engasjert.’

Godt utbytte av kurset, særlig mange gode tips mtp den praktiske gjennomføringen av en revisjon.

«Siri har god formidlingsevne som kombineres med egne erfaringer og god dialog med deltakerne.»

«… Siri viste stor evne til pragmatisk tilnærming kombinert med talent innen formidling.»

Kalender med påmelding 

Januar 2022
31
Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (4d.) - med mulighet for sertifisering
Kl. 09.00, Online og/eller klasserom
Påmelding
Februar 2022
02
Kurs A2.3b Revisjon/ tilsyn iht ISO 19011 (2d)
Kl. 09.00, Online og/eller klasserom
Påmelding
Mars 2022
09
Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (2+2d.) - med mulighet for sertifisering
Kl. 09.00, Online og/eller klasserom
Påmelding
14
Kurs A2.3b Revisjon/tilsyn iht ISO 19011 (2d)
Kl. 09.00, Online og/eller klasserom
Påmelding
Mai 2022
23
Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (2+2d.) - med mulighet for sertifisering
Kl. 09.00, Online og/eller klasserom
Påmelding
Juni 2022
01
Kurs A2.3b Revisjon/tilsyn iht ISO 19011 (2d)
Kl. 09.00, Online og/eller klasserom
Påmelding
© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no