Hopp til verktøylinje

A2.3 Revisjonsledelse (QA/QLA)

Quality Auditor – Quality Lead Auditor – Tilsynsledelse 4d (2+2 dager), med mulighet for internasjonal EOQ sertifisering

Du kan også ta kurset i to deler hver på to dager.

A2.3B kurs i Revisjonsledelse omfatter kun del 2, revisjonsprosessen

4 dagers pensumbasert kurs i revisjonsledelse gir  mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen for EOQ kvalitetsrevisor/-revisjonsleder

Ønsker du kun å oppdatere deg i revisjonsprosessen, har du mulighet til å delta kun på del 2 av dette kurset; se under A2.3b Revisjonsledelse ISO 19011 (QA) – 2 dager

Målgruppe

Kurset passer for deg:

 • som skal ha en dokumentert kompetanse innen revisjonsfaget (internrevisjon, ekstern revisjon, leverandørrevisjon, tilsyn, miljørevisjoner, HMS-revisjoner, osv.)
 • som vil sertifiseres deg som revisor
 • som har planer om å drive med systemsertifiseringer
 • som gjør tilsyn
 • som skal planlegge revisjoner
 • som blir revidert, og vil ha en bedre forståelse av prosessen og grunnlag for avvik

Bedriftsinternt?  –  Myndighetsperspektivet – tilsyn?   – spør om mer info

Sertifiseringskurset følger godkjent pensumliste *. Kurset har en omfattende temaliste med fokus på å skape forståelse for revisjonsprosessen og rollen som leder av revisjoner. Noen av temaene som dekkes er:

 • Del 1 (pensum dag 1-2)
  • Forstå en bedrift i relasjon til ISO 9001:2015
  • Kravene i ISO 9001
  • Revisjonsprinsippene
 • Del 2: (pensum dag 3-4)
  • Revisjonsprosessen i henhold til ISO 19011:2018
  • Planlegging av revisjoner
  • Gjennomføring av revisjoner
  • Skriving av revisjonsrapport
  • Risiko i forbindelse med revisjoner
  • Oppfølging – være i stand til å vurdere og lukke avvik (evaluere tiltak)
  • Sertifiseringsprosessen

* Skal gjenspeile sertifiseringsenhetens krav til kandidatens kompetanse i Normativt Dokument for sertifisering av Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Del 1 av kurset baserer seg på systemelementer i ISO 9001 som basis for å utøve revisjon. Det vil derfor bli en gjennomgang av de viktigste elementene i denne standarden for å ha noe å revidere mot i forbindelse med kursets oppgaver. For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001

Eksamen/sertifisering: Du kan vurdere din kompetanse opp mot kravene til Norsk Sertifisering her eller ta kontakt med info@qrn.no for spørsmål dersom målet er å gjennomføre eksamen /sertifisering. Pensum ivaretas gjennom fullt kurs, både del 1 og del 2.

Forberedende kurs: Vi anbefaler e-kursene i Kvalitetsskolen, 3 kurs til sterkt redusert pris – se E-kurs m/tilgang ett helt år

Spørsmål? kontakt Annlaug på tlf +47 905 18 464.

Kurspris 2022 4 dagers kurs :   * 

KRN bedriftsmedlem -20%:  NOK 14.800

KRN personlig medlemsskap -10%:  NOK 16.650

Standard kurspris ikke-medlem/ fullpris:  NOK 18.500

Kursmateriell og kursbevis inkludert. For klasseromsdeltakelse kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 600 NOK ekskl. mva. pr. dag. I tilfelle kurs på andre lokaler er dagpakkeprisen i henhold til deres priser.

*) Eksamens- og sertifiseringsavg. i tillegg, iht pris satt av sertifiseringsagenten  – se eksamensplanlegger og priser www.norsksertifisering.no

Del 1 – dag 1-2; For å ha en felles ramme for revisjoner så bruker vi en del tid på kravene i standarden ISO 9001, slik at vi kan begynne å tenke på hva kriteriene for avvik er, og hvordan vi kan se etter bevis for samsvar eller avvik. Vi gjennomgår bl.a  lovkrav og revisjonsprosessen.

Del 2 – dag 2-3; Du vil bli kjent med hele revisjonsprosessen, fra planlegging til ferdig rapport og lukking av avvik. Revisjonsprosessen vi gjennomgår er basert på veilederen ISO 19011. Vi kommer til å bruke en del tid på å snakke om de menneskelige aspektene i revisjon. Hvordan vi som revisorer bør tenke for å planlegge en revisjon som oppleves nyttig, og hvordan vi som møter de vi reviderer på en respektfull måte.

Vi kommer også til å gjøre en del praktiske øvelser for å kjenne på hvordan det er å planlegge og gjennomføre revisjon. Det kan være nyttig selv om du allerede kanskje har vært med på revisjoner som revisor.

Vi har valgt å benevne kurs med sertifiseringseksamen for Sertifiseringskurs fordi kursene gir adgang til å oppnå akkreditert sertifisering via tredjepart Norsk Sertifisering .

KRN Academy sine sertifiseringskurs er godkjent som underlag for sertifiseringseksamen etter krav gitt av European Organization for Quality (EOQ). For kvalitetsrevisorkurset heter dette kravet CoS 9000.

Du vil være klar for å melde deg opp til akkrediterte eksamener etter alle våre anerkjente kurs.

Norsk akkreditering (PERS 005) er et offentlig akkrediteringsorgan utnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet til å utføre teknisk akkreditering i Norge.

Ved avbestilling fra to uker til én uke før kursstart belastes 50 % av kursavgiften. Ved avbestilling fra og med fem arbeidsdager før kursstart belastes kursavgiften i sin helhet. Deltaker fra samme bedrift kan overta kursplassen uten tillegg i prisen.

Har du spørsmål om dette kurset så svarer vi deg gjerne!

Kontakt KRN administrasjon ved Annlaug Astad på aa@qrn.no 


Sertifiseringseksamen Deltagere kan velge om de ønsker å gjennomføre denne eller ikke. Sertifiseringseksamen iht. samsvarskrav EOQ. For å gå til eksamen må både del 1 og 2 gjennomføres – se komplett pensum for dagene her 

Kursleder

Febr.-21; Siri og hennes eksepsjonelt gode måte å kommunisere på slik at deltagerne forstår hva det dreier seg om, gjør at det er en fryd å delta på kurs hos dere. Jeg har mine sterke tvil på om jeg hadde lært så mye hvis jeg hadde valgt å ta kurset et annet sted.

Kort fortalt så finnes det ingen tvil for meg hvem jeg skal anbefale hvis noen nevner kursing for kvalitet!

‘Veldig fornøyd med kurset og med kursleder, som både var kunnskapsrik og engasjert.’

Godt utbytte av kurset, særlig mange gode tips mtp den praktiske gjennomføringen av en revisjon.

«Siri har god formidlingsevne som kombineres med egne erfaringer og god dialog med deltakerne.»

«… Siri viste stor evne til pragmatisk tilnærming kombinert med talent innen formidling.»

Siri Mathiesen

Siri har vært kursleder i KRN Academy siden mars 2015. Hun har erfaring som QRM i Statoil, revisjonsleder i TI Sertifisering, HSEQ-ingeniør i Master Marine og QA-sjef i Genpoint. Hun har en MBA fra University of Washington, er DNCF-sertifisert coach og biokjemisk ingeniør fra Oslo ingeniørhøgskole.

Kalender med påmelding, her er det mange valgmuligheter for gjennomføring. Velg bl.a. mellom komplett pensumbasert kurs for sertifisering 40t. (4d),  splitt kursdagene 2+2 eller velg kun 2 dager med revisjonsprosessen iht ISO19011.

August 2022
22
Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (4d.) - med mulighet for sertifisering
Kl. 09.00, Online og/eller klasserom
Påmelding
24
Kurs Revisjon/tilsyn iht ISO 19011 (2d)
Kl. 09.00, KRN lokaler Sandvika, Oslo/Bærum
Påmelding
November 2022
07
Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (2+2d.) - med mulighet for sertifisering
Kl. 09.00, Online og/eller klasserom
Påmelding
14
Kurs A2.3b Revisjon/tilsyn iht ISO 19011 (2d)
Kl. 09.00, Online og/eller klasserom
Påmelding
Kvalitet og Risiko Norge