Om KRN Academy

KRN Academy er kursinitiativet til Kvalitet og Risiko Norge.

KRN Academy tilbyr kurs innen styringssystemer, kvalitetsrevisjon, kvalitetsstyring, risikostyring og ledelse som kan brukes som grunnlag for personsertifisering innen kvalitet, revisjon og risiko samt påkrevd oppdatering ved resertifisering. Våre kurs tar blant annet for seg standardene ISO 9001, ISO 19011, ISO 31000 og ISO 14001 og baserer seg på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Det er vårt mål at du som tar kurs hos KRN Academy skal kunne bidra til å gjøre en forskjell på din arbeidsplass etter at du har vært på ett av våre kurs.

Nytt i 2020;  Svært utvidet kurstilbud inklusive 3 rene e-lærings kurs i Kvalitetsskolen,  2d kurs i Prosessledelse, kurs innen forbedring- og endringsledelse og  dagskurs LEAN – 8w.

Alle våre klasseromskurs tilbys nå med online deltakelse, og samtlige tibys bedriftsinternt. For mer informasjon og et godt tilbud, ta kontakt med KRN administrasjon ved Annlaug Astad på aa@qrn.no.

Hvorfor delta på kurs hos Kvalitet og Risiko Norge

KRN Academy benytter senior kursledere som til daglig praktiserer faget og har bred erfaring fra både privat og offentlig virksomhet, se egen omtale.  I tillegg til faglig tyngde fra norsk næringsliv og erfaringer som spenner over de fleste bransjer, er pedagogiske evner viktig og godt ivaretatt. Vi benytter også metoder for å måle prestasjoner og nivået av kunnskapsoverføring for å kvalitetssikre undervisningen.

COVID’19 –  Våre kurs arrangeres fortrinnsvis i KRN egne lokaler og i mindre grupper, men tilbys nå parallelt med online deltakelse. For klasseromsdeltakelse er antallet begrenset iht restriksjoner. Våre kursledere er fleksibel, og kommer gjerne til dere dersom det er flere enn fem deltakere fra organisasjonen.

Klasserom undervisning, gjerne i kombinasjon med online deltakelse, gir økt utbytte kurset;

 • høy grad av involvering av deltakere og toveis kommunikasjon
 • økt forståelse for faget og økt utbytte av kurset
 • tilgang til faglige ressurser
 • deltakerne får løpend svar på praktiske og teoretiske spørsmål
 • drar nytte av stor fleksibilitet i forhold til diskusjoner om beste praksis og utfordringer i jobben
 • tilgang til praktiske ressurser som bl.a. kontortjenester, bibliotek og rekvisita

klasseromsdeltakelse gir i tillegg

 • fleksibilitet også med hensyn på service/bevertning
 • kort vei til offentlige transportmidler og gode parkeringsmuligheter
 • romslige, trivlige, lyse og luftige lokaler

KRN tilbyr kursdager av høyt kvalifisert og engasjert formidling.

KRN Academy kursledere

Ayse Nordal, kursleder Risikostyring /Risk Management

Kursleder Ayse Y. Nordal

Ayse har B Sc. og M Sc. i økonomi og statistikk fra Middle East Technical University (teknisk universitet) og licentiat i anvendt sosialøkonomi og makroøkonomi (NHH).

Hennes spesialområder er strategisk planlegging, internkontroll og risikostyring, og er sertifisert akkreditert risikoleder (Risk Manager).

Roller:              KRN Ambassadør, medlem NORIMA og styremedlem Risikonettverket i IIA

Erfaring:          Undervisning, finans, konsulentselskap, offentlig sektor

Utdanning:       Master of Science, Licentiat, Bachelor of Science

Sertifiseringer:  Akkreditert Risk Manager Sertifikat

Ayse har undervisningserfaring fra Norges Handelshøyskole (NHH) samt Bergen Ingeniørhøyskole. Videre har hun lang erfaring fra finans/bank bl.a. som controller, som rådgiver ved internrevisjonen og som nestleder i tillegg til styremedlem. Som rådgiver i PWC var også risikostyring og internkontroll sentralt arbeidsområde. I løpet av de siste årene har hun hatt lederstillinger som leder av Folkeregisteret og som finansdirektør i Manpower Norge og har hatt ansvar for strategisk planlegging og risikostyring ved Undervisningsbygg Oslo KF.

Ayse er medlem av scientific committee for IMCSM 22 (International May Conference on Strategic Management) ved University of Belgrade, Technical Faculty in Bor og nasjonal komitee for ny internasjonal ISO standard SN/K 568 Helseledelse.

Hun gir gjesteforelesninger for BI.

Siri Mathiesen, kursleder Revisjon, Kvalitets- og  Miljøledelse 

Siri er utdannet biokjemisk ingeniør fra UiO, i tillegg til en MBA fra University of Washington. Siri er også DNC sertifisert Coach. 

Siri har jobbet innen fagområdet kvalitetsledelse i snart 20 år. Hun har erfaring fra både små og store virksomheter med både å bygge styringssystem og revidere dem. Siden 2015 har hun også utviklet og undervist i kurs hos foreningen KRN innen kvalitetsledelse og revisjon. Hun har en praktisk og pragmatisk tilnærming til styringssystemer og oppmuntrer til enkelhet. Dette skinner også gjennom i undervisningen.

2012-2015 var Siri tilknyttet Statoil som QRM konsulent, blant annet som Quality and Risk Engineer på Johan Sverdrup og Aasta Hansteen prosjektene. I en periode hadde hun også rollen som koordinator for Improvement Agenda, Subsea Delivery Team i Statoil.

Siri har i tillegg erfaring som ledende revisor i TI Sertifisering, innen sertifisering av kvalitets og miljø systemer (ISO 9001 og ISO 14001).  Siri har også vært HSEQ ingeniør hos Master Marine samt produkt- & QA-sjef i Genpoint.

Sidsel Winther Storaas, kursleder prosess-, forbedring og endringsledelse inkl Lean.

Sidsel er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er sertifisert akkreditert revisjonsleder / Lead Quality Auditor, samt Master Black Belt Lean Six Sigma.

Hun har erfaring fra tunge fag- og lederoppgaver med kvalitet og forbedringsledelse som del av forretningsledelse. Med en egen nysgjerrighet og lidenskap for kvalitet gløder hun for å viderebringe sin kunnskap. Hun har personlig erfaring der hun ledet et prosjektteam som i løpet av ett år forvandlet et prosedyrebasert system med flere tusen dokumenter og prosedyrer til et system med ca 300 prosesser, komplett for sikker drift av et olje- og gass-selskap

Sidsel har engasjement og glød for å viderebringe kunnskap, med høyt nivå på kunnskaper og erfaring samt faglig oversikt. 

 • +47 67 80 89 50

 • aa@qrn.no

 • Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika

Delta online, i kombinasjon med E-lærings kurs eller undervisning via nettløsning. Vi er fleksible

Risikostyring – Mulighetenes utfordringer

Styring av usikkerhet og risiko har de siste 20 årene utviklet seg fra spesialdispliner innen teknikk og finans til å innta ledelsen og styrebordene i små bedrifter og store konsern. Utbredelse og anvendelse har økt raskt. Utviklingen går videre, og nye sammenhenger avdekkes, prøves ut og erfaringer vinnes. Om vi gjerne skulle klart oss uten finanskrisen og dets negative konsekvenser, mobiliseres det i disse tider store ressurser for å mestre usikkerheten på et tidlig stadium. ”Emerging risk” fokuserer nettopp på å kartlegge og styre faktorer som påvirker risiko og usikkerhet tidlig. Det er vår tese at de som behersker metodikker med å predikere risk på et tidligere stadium enn sine konkurrenter vil fremstå som vinnere i kampen om

Risikostyring – de beste vinner konkurransen

Den første moderne standardene for risk management kom for 10-15 år siden, og den Australias/New Zealands AS/NZS 4360:2004. Den ble raskt populær og noen av de samme kompetansepersonene bidro til at ISO i 2010 kunne publisere sin ISO 31001 og 31010. Så innarbeidet har risikostyring blitt at det er innarbeidet som krav i myndighetenes forskrifter i flere bransjer. Bl.a. er HMS arbeid i dag fundert på risikostyring.

Risk Management – risikostyring #2

På samme måte som at vi unngår vanskeligheter og sikrer oss som best vi kan mot negative overraskelser som best vi kan. Vi har benytter dette med den største selvfølgelighet i hverdagen. Og mange bransjer har en lang historie for anvendelse av risikostyring slik som i forsikring, finans, industri og offshore, og ikke minst flyging og romfart. Teknisk risikostyring med matematikk og statistikk har vært populære støtteverktøy for beslutningstagere lenge.

Oppdaterte RISK kurs

Vår kursleder Vibeke Myrås ligger godt i forkant for å tilpasse seg endringene i ny ISO 31000, i tillegg til at vi har utvidet tilbudet for RISK kursdeltakelse i 2018.
Ønsker du og din bedrift å ligge i forkant sammen med NFKR Academy og Vibeke tilbyr vi eget 1-dags oppdateringskurs “Hva er nytt i ISO 3100”. Kurset er også godkjent for deg som skal søke re-sertifisering av ditt personell-sertifikat. Hele risikoleder kurset kan nå tas i moduler.

NFKR Academy kurskalender v2018 ute nå!

NFKR Academy-nettsiden er nå overført til nfkr.no, slik alt NFKR-relatert materiale nå er samlet. NFKR håper å kunne presentere nyheter, arrangementer, kurs, medlemsmøter m.m. til våre medlemmer på en oversiktlig og god måte. Hvert av kursene innen både kvalitet, revisjon og risk har egen informasjonsside, se meny ACADEMY med omtale, pris og betingelser.

Kurs: Lean Six Sigma Black Belt

Kurs over 4 x én-ukes moduler der du vil lære Lean Six Sigma av den beste læreren tilgjengelig i verden idag.
NFKR er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse og risikostyring.

Kurstilbud høsten 2017; flere og nye kurs

Våre kurstilbud for høsten finner du på www.nfkr-academy.no
I tillegg finner du en liten tabelloversikt for høstens kurs her, oppdateres kontinuerlig. Merk spesielt kurs for Risikoledere i Albir, Spania allerede i september og 1-dags kurs i Stavanger både for kvalitet og risikostyring.

Målstyring til besvær

Bør vi slutte med målstyring i kvalitets- og forbedringsarbeid?
Kritikerne av målstyring fokuserer blant annet på at det ligger et fundamentalt negativt menneskesyn til grunn for målstyring. Målstyring blir i denne sammenheng en forlengelse av «taylorisme» hvor ledelsen tenker og planlegger, mens resten følger ordre. Målstyring tillegges derfor et ovenfra-og-ned perspektiv hvor ansatte ikke er i stand til å tenke selv, men må instrueres i detalj om hvordan man skal utføre jobben sin. Det er ikke vanskelig å være enig i at dette er noe vi ikke ønsker.

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no