A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager)

Quality Manager/Quality Systems Manager (QM/QSM)

Kurs med mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen
5 dagers kurs – digitalt alternativ

Covid’19; Digital undervisnig m/mulighet for oppmøte KRN lokaler Sandvika

 • Har du behov for å øke din kompetanse innen kvalitetsledelse?
 • Leter du etter gode verktøy og metoder for effektiv implementering av ledelsessystemer?
 • Ønsker du bedre helhetlig forståelse for kvalitetsledelse?
 • Ønsker du å bidra til at kvalitetsarbeid blir mer relevant i din bedrift?
 • Ønsker du større faglig nettverk?

Benytt anledningen til å utvide din kompetanse og oppnå sertifisering som kvalitetsleder/quality manager (QM). KRN Academy tilbyr kompetente og engasjerte kursledere som legger til rette for effektiv kursgjennomføring og øket kunnskap om kvalitetsledelse.

Kurset gir dyptgående kunnskap om effektiv styring av virksomheter med fokus på forståelse, utøvelse og mestring av kvalitetslederoppgaver. Du vil få god forståelse for ledelsessystemer, kravene i ISO 9001:2015 og du vil tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring, tilfredse kunder og tillit i markedet.

Sertifiseringseksamen iht. europeiske samsvarskrav EOQ.

Kurset vil ved tilstrekkelig forhåndkompetanse tilsvare er en kortversjon av fireukers-kurset som vanligvis kreves for Quality Manager sertifisering. Behov for ytterligere kompetanse iht sertifiseringskrav tilbys tillegg prosjektoppgave +2 dager

Sertifiseringskurset har en omfattende temaliste med fokus på å skape forståelse for kvalitetsfaget og evne til å innta rollen som kvalitetsleder/quality systems manager. Noen av temaene som dekkes er:

 • Historikk relatert til kvalitetsstyring
 • Kvalitetsbegrepet
 • Utvikling av ledelsessystem (quality management systems)
 • Risikobasert tankegang
 • Kostnader av manglende kvalitet
 • Kontekst og interesseparter
 • Ledelse og bedriftskultur
 • Politikk, mål og planlegging
 • Prosesstyring og kontroll
 • Anskaffelser og kontrakter
 • Utvikling av prosedyrer
 • Analysemetoder
 • Avviksbehandling
 • Revisjoner
 • Ledelsens gjennomgåelse
 • Forbedringer
 • Excellence modeller

Det kreves ikke forkunnskaper for å ta kurset og avlegge eksamen. For deltakere som vil sertifiseres kreves det relevant arbeidserfaring samt kurs relatert til styringssystemer som forkunnskaper  – se påbyggingsmulighet *).

Kurset baserer seg på pensum for sertifiserte kvalitetsledere (40t) med fokus på forståelse og anvendelse av kvalitetsfaget.

For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med  kvalitetsstandarden ISO 9001 og standarden for revisjonsledelse ISO 19011.

Grunnkunnskaper;  100% modulbasert nettkurs i kvalitet og kvalitetsledelse med innsikt og oversikt over faget, se omtale www.kvalitetsskolen.no  eller direkte til påmelding for 3*kursdager E-læring Kvalitetsskolen her

Påbygging; *) I tillegg til å gjennomføre  40t kurset, gis du ved KRN QM forkortet kurs mulighet for å komplettere med prosjektoppgave (8 uker) og deltakelse på oppfølging nye 2 kursdager (inklusive eksamen). Vårt godkjente hovedkurs innfrir da kravet til totalt 15 dager/120t. når denne påbyggingen tillegges.

Kandidater som oppfyller sertifiseringskravene og har bestått eksamen vil motta internasjonalt akkreditert sertifikat som kvalitetsleder “Quality Manager”.

Du kan vurdere din kompetanse opp mot kravene til Norsk Sertifisering her eller ta kontakt med info@qrn.no for å avklare om du kvalifiserer for sertifisering.  KRN arrangerer flere kurs innen ledelsessystemer som innfrir krav til forkunnskaper for QM sertifisering, f.eks. innen miljø, prosess, revisjon og risikostyring, samt e-læring Kvalitetsskolen nevnt over.

Kurspris vår-21*)   5 dager kurs kvalitetsledelse m/kursbevis

KRN bedriftsmedlem: NOK  15.600

KRN personlig medlemsskap: NOK 17.500

Standard kurspris ikke-medlem: NOK 19.500

Pris +2 dgr påbygging for sertifisering/eksamen (tillegg for å oppnå totalt 120t.)

prosjektoppgave m/oppfølging + 1 dager m/eksamen;  NOK  4.500 / 5.800 iht omfang oppfølging/prosjektoppgave (4-7 dager prosjektoppg)

Dagpakke for klasseromsundervisning (ikke nettundervisning/bedriftsinternt):

For  deltakelse i våre lokaler (fysisk) kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I KRNs lokaler er dagpakken på 550 NOK ekskl. mva. pr. dag. I tilfelle kurs på andre lokaler er dagpakkeprisen i henhold til deres priser.

———

* Eksamensavgift, inkl. sertifikat fra Norsk Sertifisering fastsettes av denne (p.t NOK 4.800)

EOQ-sertifikat (valgfritt):  2.000 NOK.
Det tas forbehold om endringer i eksamensavgift og sertifikatpriser da dette fastsettes av sertifiseringsagenten 

DIGITAL LØSNING I COVID’19 TIDER;

Del 1 e-kurs: Forkurs valgfritt kursmodul e-kurs ‘Kvalitetsskolen’ inkludert (ingen pristillegg), ta kurset i ro og fred når det måtte passe. Alle E-kurs gir tilgang ett år. Ønskes alle tre e-kursen, gir vi 25% på de restrerende to.

Del 2:   2 dager med online undervisning, m/ begrenset mulighet for deltakelse i KRN lokaler i Sandvika, Bærum. Korte dager med gode pauser

Del 3:   3 dager med tilsvarende online undervisning og mulig oppmøte i Sandvika. Med mye fokus på case-/anvendelse av faget for disse 3 dagene håper vi fortsatt på mulighet for samlinger. Alternativet er grupperom online.

——–

Deltakere som ønsker å ta sertifiseringseksamen kan utføre oppgave i egen bedrift eller case fra kurset. For disse deltakerne arrangeres det ytterligere to kursdager med oppsummering og eksamen ca. åtte uker etter hoveddelen.

For tilreisende deltakere finnes hotell i umiddelbar nærhet til kurslokalene. Ta kontakt med KRN administrasjon ved Annlaug Astad på e-post aa@qrn.no for nærmere informasjon.

Kurs med mulighet for personell sertifiseringseksamen gir adgang til å oppnå akkreditert sertifisering via uavhengig tredjepart Norsk Sertifisering, se https://norsksertifisering.no/personer/

KRN Academy sine sertifseringskurs er anerkjent  som underlag for sertifiseringseksamen etter krav gitt av European Organization for Quality (EOQ). For kvalitetsledelseskurset heter dette kravet CoS 9000 og gir kandidaten anledning til å sertifiseres som Quality Manager /Quality Systems Manager innenfor den internasjonale sertifiseringsordningen EOQ

Norsk Sertifisering  er på sin side akkreditert av Norsk akkreditering (PERS 005), som er et offentlig akkrediteringsorgan utnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet til å utføre teknisk akkreditering i Norge.

Ved avbestilling fra to uker til én uke før kursstart belastes 50 % av kursavgiften. Ved avbestilling fra og med fem arbeidsdager før kursstart belastes kursavgiften i sin helhet. Deltaker fra samme bedrift kan overta kursplassen uten tillegg i prisen.

Har du spørsmål om dette kurset så svarer vi deg gjerne!

Kontakt oss på info@qrn.no eller direkte til administrasjonsleder Annlaug Astad på aa@qrn.no

Kursleder

Siri Mathiesen

Siri har vært kursleder i KRN Academy siden mars 2015. Hun har erfaring som QRM i Statoil, revisjonsleder i TI Sertifisering, HSEQ-ingeniør i Master Marine og QA-sjef i Genpoint. Hun har en MBA fra University of Washington, er DNCF-sertifisert coach og biokjemisk ingeniør fra Oslo ingeniørhøgskole.

«Veldig bra kurs! Passe tempo og fin balanse mellom teori og oppgaver. God kvalitet på innhold og en kursleder som tør å utfordre samtidig som hun inspirerer.»

“Kurset ga en god innføring i hva ISO 9001 faktisk er, blant annet generell informasjon om kvalitet gjennom tidene, statistiske metoder for analyser, gjennomtenkte metoder tilvirket av andre (Toyota way osv.). Å lese ISO 9001 som et enkelt dokument vil ikke kunne gi den forståelsen av innholdet slik kurset gjorde. Kurset ga mulighet for refleksjon mtp ISO 9001 og dets innhold.”

“Et nyttig kurs på to områder: 1. Bli ajour med gjeldende utgaver av ISO-standarden 2. Diskusjoner og læring knyttet til at deltakere var fra forskjellige bransjer og med forskjellig bakgrunn/erfaring”

«Siri har god formidlingsevne som kombineres med egne erfaringer og god dialog med deltakerne.»

Velkommen til kurs!

Datoer for neste kurs

 • Delta digitalt eller klasserom Sandvika, hele eller deler av kurset. Kursene gjennomføres i moduler over 2 uker (2+3 dager)
 • Høst -21 over 5 dager + mulighet for påbygging iht kompetansekrav
  • 6.-7. + 13.-15. sept  2021     (uke 36+37))
  • 25.-26.okt +1.-3.nov 2021   (uke 43+44)
  • 6.-8. + 13.-14. des 2021       (uke 49+50)

Påmelding til neste kurs

Oktober 2021
25
Kurs A1.3 Kvalitetsleder (Quality Manager) (5d), med mulighet for sertifisering
Kl. 09.00, Online og/eller klasserom
Påmelding
Desember 2021
06
Kurs A1.3 Kvalitetsleder (Quality Manager) (5d), med mulighet for sertifisering
Kl. 09.00, Online og/eller klasserom
Påmelding
© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no