Hopp til verktøylinje

Våre klasseromskurs – fysisk eller digital deltakelse

A1. Kurs innen Kvalitet

Tilegn deg kunnskap om effektiv styring av virksomheter med fokus på forståelse, utøvelse og mestring av kvalitetslederoppgaver. Du vil få god forståelse for ledelsessystemer, kravene i ISO 9001:2015 og du vil tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring, tilfredse kunder og tillit i markedet.

A2. Kurs innen Revisjon  

Bygg opp økt trygghet i din rolle som revisor, enten det er interne eller eksterne revisjoner. Hvordan planlegge, forbereder, gjennomfører og rapportere virkningsfulle revisjoner på en god og trygg måte iht. prinsippene for revisjon, revisjonsprosessen og metoder iht ISO 19011.

A3. Kurs innen Risiko

Med krav om risikobasert tilnærming i ISO 9001:2015 blir det viktigere å forstå risiko for å tilfredsstille kravene til blant annet ISO 9001-sertifisering. Våre kurs ivaretar risikostyring i henhold til ISO 31000 internasjonale rammeverk, GDPR, og eget modulkurs for metoder og teknikker for risikovureringer i henhold til ISO 31010.

Nyhet 2022;  Metoder og teknikker for Risikovurering – modulbasert

A4. Lederkurs

Nye kurs for 2022, praktiske kurs innen både ledelsesprinsipper og helhetlig risikostyring hvor strategiske og operasjonelle mål og risiko kobles sammen. Kursene vil i første rekke bli tilbudt bedriftsinternt, kursleder Ole Johan Dahl

Nyhet 2022: Helhetlig risikostyring, Ledelsesprinsipper og prosesser, Teamutvikling og kommunikasjon,samt kurs i Endringsledelse


A5. Prosesskurs, etabering og forbedring 

Praktiske kurs, case og prosjektbaserte todagers kurs innen både prosessbaserte styringssystem, etablering og effektivisering. Kursene er svært godt egnet som bedriftsinterne kurs, og er godt innarbeidet også tilpasset bransje.

A6. Prosjekt – Prosjektrisiko – Prosjektstyring

Nyhet 2022:  A6.2 Kurs i Prosjektrisiko, 2 dagers praktisk kurs

for andre kurs;

Flere kurs lanseres i 2022, bl. kurs innen prosess- og målstyring, ta kontakt med Annlaug Astad på  aa@qrn.no 

   Våre hel-digitale kurs

A1.E Kvalitetsskolen e-kurs

3 topp moderne e-kurs. Modulbasert, se egen portal  Kvalitetsskolen.no .Velg å ta kursene hver for seg eller i kombinasjon med våre øvrige klasserom/online kurs.

Prosjektskolen e-kurs

Kurs i prosjektledelse tilbys nå i samarbeid med Cimple for våre medlemmer. Ta kontakt med aa@qrn.no for mer informasjon og tilbud,  se omtale / Prosjektskolen.com >>

Person sertifisering og re-sertifisering

Sertifiseringskurs

KRN tilbyr sertifiseringskurs innen både kvalitet, revisjon og risiko. Sertifiseringskursene gir mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen iht. krav fra Norsk Sertifisering, IPC og EOQ.

Oppdatering (re-sertifisering)

KRN tilbyr oppdateringskurs i forbindelse med re-sertifisering for QM/QSM, QA/QLA, EM og RM. Grunnkursene er også godkjent som oppdatering i forbindelse med re-sertifisering. Klikk deg videre for å se oversikt over hvilke oppdateringskurs KRN tilbyr, og hvilke sertifikater de er godkjent for som oppdatering.

Alle våre kurs tilbys også som bedriftsinterne kurs. For mer informasjon og et godt tilbud, ta kontakt med KRN administrasjon ved Annlaug Astad på  aa@qrn.no

Kvalitet og Risiko Norge