Våre kurs

A1.E Kvalitetsskolen e-kurs

3 topp moderne e-kurs i samarbeid med Cimple. Modulbasert – se egen portal  Kvalitetsskolen.no .Velg å ta kursene hver for seg eller i kombinasjon med våre øvrige klasserom/online kurs.

A1. Kurs innen Kvalitet

Tilegn deg kunnskap om effektiv styring av virksomheter med fokus på forståelse, utøvelse og mestring av kvalitetslederoppgaver. Du vil få god forståelse for ledelsessystemer, kravene i ISO 9001:2015 og du vil tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring, tilfredse kunder og tillit i markedet.

A2. Kurs innen Revisjon  

Bygg opp økt trygghet i din rolle som revisor, enten det er interne eller eksterne revisjoner. Hvordan planlegge, forbereder, gjennomfører og rapportere virkningsfulle revisjoner på en god og trygg måte iht. prinsippene for revisjon, revisjonsprosessen og metoder iht ISO 19011.

A3. Kurs innen Risiko

Risikostyring og risikoledelse (risk management) blir stadig mer aktuelt. Med kravene om risikobasert tilnærming i ISO 9001:2015 blir det viktigere å forstå risiko for å tilfredsstille kravene til blant annet ISO 9001-sertifisering. Våre kurs ivaretar de viktigste perspektivene ved risikoledelse, er oppdatert også i henhold til ISO 31000:2018 og GDPR.

A5. Kurs innen prosess-, målstyring, Lean, forbedring- og endringsledelse

ta kontakt for mer info, aa@qrn.no 

Sertifiseringskurs

KRN tilbyr sertifiseringskurs innen kvalitet, revisjon og risiko. Sertifiseringskursene gir mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen iht. krav fra Norsk Sertifisering, IPC og EOQ.

Oppdatering (re-sertifisering)

KRN tilbyr oppdateringskurs i forbindelse med re-sertifisering for QM/QSM, QA/QLA, EM og RM. Grunnkursene er også godkjent som oppdatering i forbindelse med re-sertifisering. Klikk deg videre for å se oversikt over hvilke oppdateringskurs KRN tilbyr, og hvilke sertifikater de er godkjent for som oppdatering.

Prosjektskolen e-kurs

Kurs i prosjektledelse tilbys nå i samarbeid med Cimple for våre medlemmer. Ta kontakt med aa@qrn.no for mer informasjon og tilbud,  se omtale / Prosjektskolen.com >>

Alle våre kurs tilbys også som bedriftsinterne kurs. For mer informasjon og et godt tilbud, ta kontakt med KRN administrasjon ved Annlaug Astad på  aa@qrn.no

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no