Medlemskap i KRN

Som medlem i KRN får du og din bedrift tilgang til Norges ledende kompetansenettverk innenfor kvalitet og risikostyring. Som medlem vil du blant annet få:

 • Adgang til Norges største fagnettverk innen kvalitet og risikoledelse
 • Tilgang til landets fremste spesialister gjennom vårt kompetansesenter
 • Delta på fagsamling, erfaringsdeling/webinar, medlemsmøter, spørretimer og konferanser
 • Tilgang på Podcast sendinger ‘Kvalitetsprat’ og e-læring kurs kvalitetsskolen.no
 • Rabatter på samtlige kurs, konferanser og arrangement

KRN –  for deling …

 • Medlemsforening, for og av medlemmene
 • Vi deler fagkunnskap, uavhengig av bransjer
 • Vi deler suksesshistoriene og de faglige utfordringene
 • Vi deler nettverk og felles møteplasser
 • Vi deler kompetanse på medlems-/fagsamlinger, bedriftsbesøk, kurs og konferanser
 • Vi deler faglig engasjement og deltakelse
 • Vi deler gjennom engasjement lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Medlemsfordeler

KRN som medlemsforening gir deg en rekke fordeler og muligheter for engasjement, mulighet for å utvide din horisont med ny kompetanse, økt kunnskap og forståelse med

 • Adgang til relevant fagmiljø
 • Inspirerende nettverk gjennom lokal tilknytning både for deg og din organisasjon
 • Inspirerende nettverk med venner og kollegaer på tvers av bransjer og organisasjoner
 • Anledning til å bygge ut ditt nettverk gjennom felles møteplasser
 • Invitasjon til bedriftsbesøk, fagsamlinger/medlemsmøter
 • Deltakelse på medlemsmøter gratis
 • Deltakelse på KRN kurs og konferanser til betydelig medlemsrabatt
 • Deltakelse på KRN Academy personellsertifisering kurs til medlemspris/-rabatt
 • Mulighet til å delta i fagkomiteer og fora for faglig påvirkning og utvikling
 • Mulighet til å delta i utformingen av program for KRN konferanser og fagsamlinger
 • Foredragsarkiv fra konferanser og medlemsmøter, også de du ikke har deltatt på
 • Diskusjonsfora på sosiale media osv.

Medlemskontingent –  person- eller bedriftsmedlemskap

– hva får vi som bedriftsmedlem kontra personlig medlemskap ?

I tillegg til fordel medlemskap vil serviceandel for bedriftsmedlemskap bl.a. omfatte:

 • Anledning til å være representert i styre/regionstyre/faggrupper og andre tillitsmannsverv
 • Tilgang på rådgivningstjenester fra KRN administrasjon
 • Tilgang på KRN fag-/ekspertpanel sine tjenester
 • Kurstilbud for ansatte, hele 20% rabatt på KRN Academy kurs
 • Kurstilbud – bedriftsinterne kurs til medlemspris
 • Utstiller/stand på konferanser og andre tilstelninger
 • Ved avbestilling deltakelse på arrangement kan plassen overføres til annen fra samme bedrift uten tillegg pris
 • Kjøp av banner annonser på web
 • Rabatterte stillingsannonser, annonser for tjenester
 • Stillingsannonser på KRN web og sosiale kanaler
 • Mulighet for å invitere med kollega til medlemspris (dvs når denne kommer fra samme bedrift men ikke registrert i KRN medlemsregister)
 • Invitere til bedriftsbesøk i KRN regi – være sponsor for arrangement
 • Tilrettelagt kunde-møte på våre arrangement

Våre medlemskap

Medlemskap 2021

Stor medlemsmasse gir fart i foreningen. KRN tilbyr ulike medlemskap for både enkeltpersoner og bedrifter av ulik størrelse.

 • Privat medlemskap: kr 1.150,- pr. år
 • Bedriftsmedlemskap B1 < 50 ansatte: kr 4.400,- pr. år
 • Bedriftsmedlemskap B2 < 500 ansatte: kr 12.100,- pr. år
 • Bedriftsmedlemskap B3 > 500 ansatte: kr 19.500,- pr. år
 • Student fulltid:  Gratis
 • Senior-/jobbsøker medlemskap: kr 550,- pr. år

Våre regionale nettverksgrupper

Våre regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no