Hopp til verktøylinje

  Non-profit medlemsorganisasjon – eiet og drevet av medlemmene

  Våre ambisjoner er å bidra til at norske organisasjoner og norsk næringsliv skal ligge i front i anvendelse av fagområdene kvalitet-, revisjon og risikoledelse.

  • Norges ledende kompetansenettverk innen områdene, med deling av fagkompetanse både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Internasjonal forankring og engasjement som Norges representant i European Organization for Quality (EOQ) sammen med 23 andre nasjoner, for tiden presidentskap

  Våre medlemsbedrifter støtter oss i dette arbeidet, og bidrar med  faglig og organisatorisk deltakelse i styre og komiteer, faglige fora og arrangement.

  Ansatte i medlemsbedriftene gis fordeler med fortrinn og rabatter til alle våre arrangement, inklusive kurs og konferanser.

  Under finner du en oversikt over våre samarbeidspartnere.

  I tillegg bidrar vel 200 personlige medlemmer, navn på disse oppgis ikke

  Bedriftmedlem <50 ansatte Type
  4HUMAN TQM B1
  4Human QM365 B1
  AGIL HMS AS B1
  AAK Safety AS B1
  Apply Sørco AS B1
  AtB B1
  Betonmast AS B1
  Blå Kors Øst AS B1
  Bravida Norge AS, Tekn.avd Stab B1
  CoPro Live AS B1
  Compendia AS B1
  Effekt – Effektive Prosesser as B1
  Eiker Vekst AS B1
  Elopak AS B1
  Essentia AS B1
  Extend AS B1
  F24 Nordics AS B1
  Fred. Olsen Windcarrier B1
  Fürst Medisinsk Laboratorium B1
  HEMIT – Helse Midt-Norge IT B1
  Hydro Energi AS B1
  INOSA B1
  Intertek Certification AS B1
  Kommunerevisjonen i Oslo B1
  Kvalex B1
  Landax AS B1
  Meteorologisk institutt B1
  Mjørud AS B1
  NLI as B1
  NSM – Nasjonal Sikkerhetsmyndighet B1
  Nemko AS B1
  Netpower Web Solutions AS B1
  Noble Installation AS B1
  Norsk Medisinaldepot AS B1
  OFFB – Operatørenes forening for beredskap B1
  OUS HF Avd for immunologi og transfusjonsmedisin B1
  Prima Holding Trondheim AS B1
  Prosjektstyring Midt AS B1
  Quality Manager Plus AS B1
  ResOp AS B1
  Rotam AS B1
  Safety Computing AS B1
  Sandnes kommune, bydrift B1
  Securitas AS B1
  Sensorlink AS B1
  Sjøfartsdirektoratet B1
  SoluDyne B1
  Sub Sea Services B1
  Sykehusbygg B1
  Sykehusinnkjøp HF B1
  Telenor avd. Risk B1
  Tolletaten – Seksjon for Strategi, Plan og Styring B1
  Triangel AS B1
  Trondheim Havn IKS B1
  Trondheim bydrift VA B1
  Unilabs Laboratoriemedisin AS B1
  VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) B1
  Varde Omsorg AS B1
  Vegtilsynet B1
  Vestfold Audio B1
  Vestfold og Telemark fylkeskommune B1
  Wärtsilä Oil & Gas Systems AS B1
  Bedriftsmedlem <500 ansatte Type
  Aarbakke AS B2
  Basefarm AS B2
  Chemring Nobel AS B2
  DNV Business Assurance Norway AS B2
  Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning B2
  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) B2
  Eaton Hernis B2
  Felleskjøpet Rogaland Agder B2
  Fjord1 B2
  Fortum Oslo Varme AS B2
  GKN Aerospace Norway AS B2
  Gard AS B2
  Gassco AS B2
  Global Maritime AS B2
  Helfo B2
  I.P. Huse AS B2
  Jæger Automobil AS B2
  MacGregor Norway AS B2
  Mattilsynet B2
  Norconsult AS B2
  Norges forskningsråd B2
  Nye Veier AS B2
  Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten B2
  Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten B2
  Oslobygg KF B2
  Oslofjord Convention Center B2
  Petroleumstilsynet B2
  Politiets fellestjenester B2
  Proactima AS B2
  Arribatech B2
  Rheinmetall Norway AS B2
  Safetec Nordic AS B2
  Saga Fjordbase B2
  Signo Vivo B2
  Ulstein Group ASA B2
  Tensio AS B2
  Vard Electro AS B2
  Vestre Viken HF B2
  Vipo AS B2
  WOOD GROUP NORWAY AS B2
  WSP Norge AS B2
  Wacker Chemicals Norway AS B2
  Bedriftsmedlem >500 ansatte  Type
  ABB AS B3
  AF Gruppen Norge AS B3
  AKER BP ASA B3
  Aibel B3
  Aker Solutions AS B3
  Asker Kommune B3
  Avinor AS, Konsernstab sikkerhet B3
  Bane NOR B3
  Bjørnafjorden kommune B3
  DnB ASA B3
  Equinor PRD B3
  Forsvarsbygg B3
  Forsvarsmateriell B3
  Gjensidige Forsikring ASA B3
  Glencore Nikkelverk AS B3
  Kongsberg Defence & Aerospace B3
  Lillehammer kommune B3
  Lyse Elnett AS B3
  Multiconsult B3
  Nexans Norway AS B3
  Nord universitet Trøndelag B3
  Nordland Fylkeskommune B3
  SINTEF B3
  Skagerak Energi B3
  Skanska Norge AS B3
  Skatteetaten B3
  Statens vegvesen B3
  Statkraft AS B3
  Statnett SF B3
  TINE SA B3
  TechnipFMC – FMC Kongsberg Subsea AS B3
  Viken fylkeskommune B3

  Annonser

  Kvalitet og Risiko Norge