Hopp til verktøylinje

  Non-profit medlemsorganisasjon – eiet og drevet av medlemmene

  Våre ambisjoner er å bidra til at norske organisasjoner og norsk næringsliv skal ligge i front i anvendelse av fagområdene kvalitet-, revisjon og risikoledelse.

  • Norges ledende kompetansenettverk innen områdene, med deling av fagkompetanse både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Internasjonal forankring og engasjement som Norges representant i European Organization for Quality (EOQ) sammen med 23 andre nasjoner, for tiden presidentskap

  Våre medlemsbedrifter støtter oss i dette arbeidet, og bidrar med  faglig og organisatorisk deltakelse i styre og komiteer, faglige fora og arrangement.

  Ansatte i medlemsbedriftene gis fordeler med fortrinn og rabatter til alle våre arrangement, inklusive kurs og konferanser.

  Under finner du en oversikt over våre samarbeidspartnere.

  I tillegg bidrar vel 200 personlige medlemmer, navn på disse oppgis ikke

  B1 <  50 ansatte  
  4HUMAN TQM AS
  4human QM365
  AAK Safety AS
  Agil HMS AS
  Apply Sørco AS
  AtB
  Betonmast AS
  Blå Kors Øst AS
  Bjørnafjorden kommune
  Bravida Norge AS, Tekn.avd Stab
  CoPro Live AS
  Compendia AS
  Effekt – Effektive Prosesser as
  Eiker Vekst AS
  Essentia AS
  Fred. Olsen Windcarrier
  Fürst Medisinsk Laboratorium
  HEMIT – Helse Midt-Norge IT
  Hydro Energi AS
  INOSA
  Intertek Certification
  Kirkens Bymisjon
  Kommunerevisjonen i Oslo
  Kraftmontasje AS
  Kvalex
  Landax AS
  Meteorologisk institutt
  Mjørud AS
  NLI as
  NSM – Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
  Nemko AS
  Netpower Web Solutions AS
  Noble Installation AS
  Norsk Medisinaldepot AS
  OFFB – Operatørenes forening for beredskap
  OUS HF Avd for immunologi og transfusjonsmedisin
  Prima Holding Trondheim AS
  Prosjektstyring Midt AS
  ResOp AS
  Rotam AS
  Safety Computing AS
  Safetech Nordic AS
  Sjøfartsdirektoratet
  SoluDyne
  Sub Sea Services
  Sykehusinnkjøp HF
  Telenor avd. Risk
  Tolletaten – Seksjon for Strategi, Plan og Styring
  Trondheim Havn IKS
  Trondheim bydrift VA
  Unilabs Laboratoriemedisin AS
  Varde Omsorg
  VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap)
  Vegtilsynet
  Vestfold og Telemark fylkeskommune –
  Wärtsilä Oil & Gas Systems AS
  B2 <500 ansatte  
  Aarbakke AS
  Arribatech
  Chemring Nobel AS
  DNV Business Assurance Norway AS
  HKdir – Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
  Felleskjøpet Rogaland Agder
  Fjord1
  Fortum Oslo Varme AS
  GKN Aerospace Norway AS
  Gard AS
  Gassco AS
  Global Maritime AS
  Helfo
  I.P. Huse AS
  Jæger Automobil AS
  Kleven Verft AS
  MacGregor Pusnes AS
  Mattilsynet
  Nammo Raufoss as
  Norconsult
  Norges forskningsråd
  Nye Veier AS
  Oslobygg KF
  Oslofjord Convention Center
  Oslo kommune, Renovasjons- og gjenvinningsetaten
  Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
  Petroleumstilsynet
  Politiets data og materielltjeneste
  Proactima AS
  Rheinmetall Norway AS
  Safetec Nordic AS
  Saga Fjordbase
  Sykehusbygg
  Tensio AS
  Ulstein Group ASA
  Vard Electro AS
  Vestre Viken HF
  Vipo AS
  WOOD GROUP NORWAY AS
  WSP Norge AS
  Wacker Chemicals Norway AS
  Bedrift  B3  >500 ansatte 
  ABB AS
  AF Gruppen Norge AS
  Aibel
  AKER BP ASA
  Aker Solutions AS
  Asker Kommune
  Avinor AS, Konsernstab sikkerhet
  Bane NOR
  DnB ASA
  Equinor PRD
  Forsvarsbygg
  Forsvarsmateriell
  Gjensidige Forsikring ASA
  Glencore Nikkelverk AS
  Høgskulen på Vestlandet
  Kongsberg Defence & Aerospace
  Lillehammer kommune
  Lyse Elnett AS
  Multiconsult
  Nexans Norway AS
  Nord universitet Trøndelag
  Nordland Fylkeskommune
  SINTEF
  Skagerak Energi
  Skanska Norge AS
  Skatteetaten
  Sporveien AS
  Statens Vegvesen
  Statkraft AS
  Statnett SF
  TechnipFMC – FMC Kongsberg Subsea AS
  TINE SA
  Viken fylkeskommune
  Kvalitet og Risiko Norge