Medlemskap i KRN

Som medlem i KRN får du og din bedrift tilgang til Norges ledende kompetansenettverk innenfor kvalitet og risikostyring. Som medlem vil du blant annet få:

  • Adgang til Norges største fagnettverk for ledere innen kvalitet og risikoledelse
  • Tilgang til landets fremste spesialister gjennom vårt kompetansesenter
  • Delta på medlemsmøter og fagsamlinger uten kostnad og garantert plass
  • Delta til medlempris på våre kurs, seminarer og konferanser

Les mer under ‘medlemsfordeler

Stor medlemsmasse gir fart i foreningen og utvidet nettverk!

KRN tilbyr ulike medlemskap. Allerede medlem? – se meny ‘medlemsbedrifter’ 

Fra 1.november får du gratis ut 2020 og uendret priser for 2021! meld deg inn nå til 2020 priser

Her finner du vår årskontingent/service avgift for 2020, oppgitt i NOK 

  • Privat medlemskap:   1.050,- pr. år
  • Bedriftsmedlemskap < 50 ansatte:   4.200,- pr. år  *
  • Bedriftsmedlemskap < 500 ansatte:  11.500,- pr. år *
  • Bedriftsmedlemskap > 500 ansatte:  19.150,- pr. år *
  • Studentmedlemskap/jobbsøkere:  525,- pr. år
  • Seniormedlemskap:   525,- pr. år

* eks/inkl MVA; Bedriftsmedlemskap pris inndeles i medlemskontingent og serviceavgift, hvor medlemskontingent utgjør 1/3 av pris og er fritatt MVA, og serviceavgift utgjør 2/3 og blir tillagt MVA.

Kontakt aa@qrn.no –  tlf. 67 80 89 50 for medlemspørsmål

Bli medlem

Fyll ut informasjonen under for å melde deg inn, velg i rullgardinen for ønsket medlemskategori.

velg …

LEAVE THIS BLANK
Student / Jobbsøker  -  Kr 525,00 nå.
Privat medlemskap  -  Kr 1.050,00 nå.
Bedriftsmedlemskap inntil 50 ansatte  -  Kr 4.200,00 nå.
Bedriftsmedlemskap inntil 500 ansatte  -  Kr 11.500,00 nå.
Bedriftsmedlemskap over 500 ansatte  -  Kr 19.150,00 nå.
Seniormedlemskap  -  Kr 525,00 nå.

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no