Medlemskap i KRN

Som medlem i KRN får du og din bedrift tilgang til Norges ledende kompetansenettverk innenfor kvalitet og risikostyring. Som medlem vil du blant annet få:

  • Adgang til Norges største fagnettverk for ledere innen kvalitet og risikoledelse
  • Tilgang til landets fremste spesialister gjennom vårt kompetansesenter
  • Delta på medlemsmøter og fagsamlinger uten kostnad og garantert plass
  • Delta til medlempris på våre kurs, seminarer og konferanser

Les mer under ‘medlemsfordeler

Stor medlemsmasse gir fart i foreningen og utvidet nettverk!

KRN tilbyr ulike medlemskap. Allerede medlem? – se meny ‘medlemsbedrifter’ 

Her finner du vår årskontingent/service avgift for 2021, oppgitt i NOK., 

Vi fakturer for årskontingenten først i april inneværende år, halv avgift ved innmelding etter 1.okt .

  • Privat medlemskap:   1.150,- pr. år
  • Bedriftsmedlemskap B1 < 50 ansatte:   4.400,- pr. år  *
  • Bedriftsmedlemskap B2 < 500 ansatte:  12.100,- pr. år *
  • Bedriftsmedlemskap B3 > 500 ansatte:  19.500,- pr. år *
  • Studentmedlemskap fulltid: gratis medlemskap
  • Seniormedlemskap/arbeidssøker:   575,- pr. år

* eks/inkl MVA; Bedriftsmedlemskap pris inndeles i medlemskontingent og serviceavgift, hvor medlemskontingent utgjør 1/3 av pris og er fritatt MVA, og serviceavgift utgjør 2/3 og blir tillagt MVA.

Kontakt aa@qrn.no –  tlf. 67 80 89 50 for medlemspørsmål

Bli medlem

Fyll ut informasjonen under for å melde deg inn, velg i rullgardinen for ønsket medlemskategori.

velg …

PS – det faktureres kun halv medlemsavgift 2021 etter 1.aug

LEAVE THIS BLANK
Student fulltid; Gratis  -  Free
Privat medlemskap  -  Kr 1.150,00 nå.
Bedriftsmedlemskap B1 <50 ansatte  -  Kr 4.400,00 nå.
Bedriftsmedlemskap B2 <500 ansatte  -  Kr 12.100,00 nå.
Bedriftsmedlemskap B3 >500 ansatte  -  Kr 19.500,00 nå.
Seniormedlem / jobbsøker  -  Kr 575,00 nå.

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

© 2020 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Quality & Risk Norway / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@qrn.no Utviklet av NETPOWER
qrn.no