Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

Tildelinger


Vinner av Kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats 2017

Skatteetaten

Kåringen har blant annet lagt til grunn at Skatteetaten i mer enn 10 år har jobbet målrettet og systematisk med kvalitet og risikoledelse, og oppnådd fremragende resultater og anerkjennelser for innsatsen blant andre deler av statlig virksomhet, og det brede norske publikum og næringsliv som brukere. Skattetaten har gjennom flere år vært best i Europa på funksjonelle og kundevennlige digitale løsninger for skatteyter. Dette til tross for et til dels vanskelig skattelovverk som er i stadig endring.

Bildet: Skatteetaten, ved skattedirektør Hans Christian Holte og avdelingsdirektør Kvalitet Siri Viken, flankert av KRN hederstegn komité og styre.

Se full omtale her: NFKR Kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats 2017 til Skatteetaten


Vinner av Kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats 2016

Asker kommune

Kåringen har blant annet lagt til grunn at Asker Kommune i 10 år har jobbet målrettet og systematisk med kvalitet og risikoledelse og oppnådd fremragende resultater og anerkjennelser for innsatsen. Det er etablert et felles, enhetlig og gjennomgående system for hele organisasjonen som dekker kvalitet, miljø, informasjonssikkerhet og samfunnsansvar. Asker Kommune har den største og mest omfattende systemsertifiseringen som DNVGL har foretatt på fastlandet, og som dekker all aktivitet i kommunen. Kommunen har en helhetlig gjennomgående bruk av sitt ledelse- og styringssystem. Det integrerte systemet, som er vel innarbeidet og blir kontinuerlig forbedret. ROS-analyser/Workshop er obligatorisk for hele organisasjonen – på virksomhetsnivå og tjenesteovergripende nivå. Resultatene fra kvalitetsarbeidet etterspørres både av brukere, i administrasjonen og av politikerne i kommunen.

Bildet: Asker kommunes ordfører Lene Conradi, rådmann Lars Bjerke og kvalitetssjef Ernst Ole Solem flankert av KRN hederstegn komité og styre.

Se full omtale her: Asker kommune vinner av NFKR kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats 2016


Vinner av Kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats 2014

Meterologisk institutt

Prisen ble tildelt på Verdens Kvalitetsdag 2014 Bristol hotel den 11. november, hvor Meteorologisk institutt mottok prisen i knivskarp konkurranse med de øvrige nominerte Skatteetaten og Innovasjon Norge.

Kåringen har blant annet lagt til grunn at MI har hovedfokus på kjernevirksomheten med maksimal ressursbruk på det faglige hvor det er høy grad av kvalitet og risikostyring – dermed er det prioritert minimal ressursbruk på administrasjon. Fremstår med høy troverdighet – har det beste omdømme blant statsetatene (7 år på rad). Kvalitetsmål: skal øke kvaliteten på varsel med en dag i 2016, når instituttet feirer 150 årsjubileum.

Bildet: Meteorologisk institutt representert ved instituttets Direktør Anton Eliassen og Direktør for Organisasjon og samfunn Heidi Lippestad.

Se full omtale her: Meteorologisk institutt er kåret til årets vinner av NFKR Kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats 2014


Vinner av Kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats 2013

DIFI – Direktoratet for Forvaltning og IKT

Prisen ble overrakt av foreningens styreleder Roger Strøm, Statoil, til DIFIs direktør Vivi Lassen i forbindelse med NFKR konferanse på Verdens Kvalitetsdag 11. november på Hotel Bristol. DIFI skåret høyest av årets 8 kandidater mot prisens kriterier. Juryen har vært foreningens styre.

Juryen har bl.a. lagt til grunn at DIFI tilrettelegger for utvikling og nettverksbygging ved å bidra til forskning, sprer kunnskap om konsepter, prosesser og teknikker, støtter aktivt markedsføring og innføring av kvalitets- og risikostyring, leder/organiserer og er aktiv på arenaer innenfor kvalitet- og risikostyring, og forstår og kommuniserer virkeligheten av kvalitet- og risikostyring i eget miljø på nasjonalt, europeisk og globalt nivå.

Bildet: Direktør Vivi Lassen omkranset av KRN styremedlemmer. F.v. Dag Wilhelmsen, Flytoget, Anne-Kristin Bjerga Bjåen, Boots Apotek, Vivi Lassen, DIFI, Morten Celius, KPMG, Ernst Ole Solem, Asker kommune og styreleder Roger Strøm, Statoil.

Se full omtale her: DIFI er tildelt NFKR Kvalitetspris 2013 for myndighetsrelatert innsats


Vinner av Kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats 2012

KRN delte for første gang ut sin kvalitetspris for myndighetsrelatert innsats på verdens kvalitetsdag – Høstkongressen 2012.

Tor Ingebrigtsen, direktør UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge har kommet vel gjennom omstillingsprosessen som startet i 2007. Stadig flere pasienter får behandling, og utviklingen går videre for å gi pasientene beste mulig tilbud i fremtiden. Økonomisk driver UNN med overskudd, og investerer i nye funksjoner og bygg. UNN har ganske nylig innført risikostyring som ledelsesverktøy til bruk på en systematisk måte. Dette er nå i bruk i de fleste av UNNs prosesser.

Kriteriene for prisen inneholder 17 delkriterier i 3 hovedgrupper: Tilrettelegging og nettverksbygging, utvikling av mennesker og virksomhetstransformasjon. Ingebrigtsen skårer høyt på alle tre hovedkategorier, og imponerer NFKR i sin brede og grundige lederinnsats for kvalitetsarbeidet som startet i 2007.

Bildet: Vinner, Tor Ingebrigtsen, direktør UNN, sammen med KRN styreleder Roger Strøm, Statoil.

Se full omtale her: Vinner av NFKR Kvalitetspris 2012 Tor Ingebrigtsen, direktør UNN

Kvalitet og Risiko Norge