Tildelinger


Vinner av Kvalitetslederprisen 2018

f.v. Torolf Paulshus, Ørjan Slotterøy, Ernst Ole Solem, Anne-Gunn F. Folkestad, Svein Axel Johannessen, Nina Læknes, Karsten Boe, Tone Margunn Bue og Annlaug Astad, foto; KRN

Årets Kvalitetsleder 2018; Svein Axel Johannessen, Jæren Industripartner AS

 • Årets kvalitetsleder 2018 tiltrådte som daglig leder i bedriften på nyåret 2016 etter 13 år i en organisasjon, som blant annet arbeidet for arbeidssøkere som ønsker innpass i ordinært arbeidsliv. Nåværende bedrift hadde da en bratt motbakke foran seg for å etablere en sunn økonomi med et bærekraftig resultat. Årsaken til situasjonen kunne forklares med nedgangen vi hadde særlig i Rogaland på denne tiden.
 • Sammen har de gjort en rekke endringer, inklusiv gjennomført sertifisering etter ISO 9001:2015 av to nye avdelinger og resertifisering av Jobbkompetanse-avdelingen og administrasjonen. De har et nært samarbeid med kundene sine, og flere har sett verdien av å bruke dem som leverandør.
 • Resultatet av alle disse endringene har gjort at bedriften i 2017 leverte regnskap som gikk i overskudd, og det ser lovende ut for 2018 resultatene også.

Da kandidaten startet i bedriften hadde kvalitet og Lean vært fokus i flere år, og dette arbeidet ble videreført. Her løfter han frem en av sine ansatte, Anne-Gunn Førde Folkestad, som har vært sentral i dette arbeidet, og sørget for kontinuitet og gjennomføring. Dette kjennetegner hans lederstil, da han er opptatt av at de som utfører oppgavene skal ha æren.


Vinner av Kvalitetslederprisen 2017

KRN valgte i 2017 å dele Kvalitetslederprisen inn i to kategorier: Linjeleder og Bedriftsleder.


Foto: Hilde Bjørkedal Evensen og Inge Brigt Aarbakke mottar prisene for Årets Kvalitetsleder 2017.

Her flankert av KRN representanter; f.v. Annlaug Astad, Torolf Paulshus, Ernst Ole Solem og Nina Steen Læknes

Hilde Bjørkedal Evensen (Kategori Linjeleder),
Avinor

Juryen har trukket frem flere argumenter for tildelingen av Årets Kvalitetsleder kategori Linjeleder til Hilde Bjørkedal Evensen, og har også latt seg imponere over tilbakemeldinger fra egen organisasjon, hvor hennes gjennomføringskraft, beslutningsevne og samarbeidsevner trekkes frem. Under følger et utdrag fra juryens begrunnelse:

“Kandidaten fremstår som svært dyktig innenfor sitt fagområde med lang fartstid innenfor risikostyring og kvalitetsledelse … De seneste seks årene har kandidaten hatt rollen som Risikostyringssjef i Avinor. Her har hun vært primus motor for det såkalte SMART-prosjektet, som hadde som mandat å utvikle, etablere og implementere et styringssystem for å kunne gjennomføre Avinors strategi på best mulig måte. Hun er en operasjonell og pragmatisk leder, og samtidig tålmodig med faglig tyngde.”

Inge Brigt Aarbakke (Kategori Bedriftsleder),
Aarbakke

Juryen er av den oppfatning at kandidaten fremstår som en verdig kandidat, som legger god kvalitetsledelse som fundament i sitt arbeid med å lykkes. Kandidaten får også stor annerkjennelse fra egen organisasjon, hvor det trekkes frem at han blant annet mobiliserer personlig og individuell forpliktelse hos personer som er involvert i bedriftens prosesser for å bygge organisatoriske evner og ferdigheter blant sine ansatte. Under følger et utdrag av juryens begrunnelse:

“Kandidaten er en kjent bauta i norsk næringsliv med stor oppmerksomhet knyttet til verdien av systematisk kvalitetsledelse. Et søk på deres web-sider og andre nettsider forteller om en bedriftsleder og virksomhet som allerede har høstet mange andre anerkjennelser og priser. Som leder anerkjenner kandidaten verdien av kvalitetsledelse i et kundeperspektiv, som forebygging av god HMS, som hovedkilde til effektivitet og lønnsom verdiskaping.”

Se nyheten her: Vinner av NFKRs Kvalitetslederpris 2017


Vinner av Kvalitetslederprisen 2016

Harald Eik
Glencore Nikkelverk

Juryen har i sin vurdering lagt vekt på en lang rekke krevende kriterier som:

 • Ferdigheter, fremragende prestasjoner og demonstrere personlig karakter
 • Evne til å sette retning, og bygge organisatorisk kapasitet, mobilisere medarbeidernes engasjement
 • Faktiske resultater og anvendelser, også internasjonalt

Og viser til faktiske resultater ved Glencore Nikkelverk der Harald Eik:

 • Har satt retning for at enhver operatør skal kunne utøve ledelse innen kvalitet ved å ha stolthet til produktet som leveres og at alle kan ta en rolle som en kvalitetsinspektør.
 • Er en bedriftens mann med utvist fleksibilitet i takt med ulike behov i virksomheten.
 • Jobber godt med både ledende KPI samt resultat KPI (Key Performance Indicator)
 • Har vært instrumentell i forhold til å implementere og videreutvikle bedriftens avvikssystem
 • Har innarbeidet kvalitetsmål i bedriftens overordnede mål på en synlig måte for hele organisasjonen.
 • Antall produktavvik levert til sluttkunde har gått ned med mer enn 50 % de siste 3 år og for første gang har bedriften i 2016 ikke notert en eneste kundeklage som vi har karakterisert som alvorlig i avvikssystemet.

Harald Eik var videre finalist til EOQ’s Quality Leader 2016.

Bildet: Harald Eik får overrakt prisen som årets kvalitetsleder av NFKR styreleder Sidsel Winther Storaas
Foto: Torolf Paulshus.

Se nyheten her: Vinner av NFKR Kvalitetslederpris 2016 er Harald Eik, Glencore Nikkelverk!


Vinner av Kvalitetslederprisen 2015

KRN delte for første gang ut sin kvalitetslederpris på høstkongressen Verdens Kvalitetsdag 2015.

Torgeir Halvorsen
Jæger Automobil

Utdrag for begrunnelsen av tildelingen:

”Det er viktig for oss (KRN) å sette en høy standard som kan motivere og stimulere til at denne prisen blir godt anerkjent i Norge. Ved å tilegne deg (Torgeir Halvorsen) denne prisen oppnår vi nettopp dette. Etter KRNs mening representerer du en type lederskap som fremmer kvalitetskultur og  verdiskapning på den beste måten.”

Torgeir Halvorsen ble også ble kåret til EOQ’s European Quality Leader i Helsinki juni 2016: Den Europeiske Kvalitet Organisasjonen, EOQ, med 34 medlemsland, har nylig kåret adm.dir. Torgeir Halvorsen, som en av 3 vinnerne av den Europeiske Kvalitetsleder prisen for 2015. Prisen deles ut hvert år blant søkere fra medlemslandene. Utnevnelsen ble gjennomført under en seremoni under EOQ’s 60 årsjubileum i Helsinki 1. juni.

Utdrag fra begrunnelsen til EOQ:

“Mr. Torgeir Halvorsen from Norway, CEO at Jaeger Automobil AS, participated in building and leading Jæger Automobil A/S from one local car dealership representation in 1998 to 7 dealerships and service points in 2015, with plan of development of 3 more, in 2016-17. Under his leadership a traditional Car dealership was transformed into a Lean TTW Model, by studying, training, customizing and implementing Toyota TPS/TSM manufacturing philosophy, processes, people management and quality and problem solving methods in a sales and service business; winner of the Lean Price Norway 2011.”

Bildet: Styret i KRN sammen med vinneren Torgeir Halvorsen under overrekkelsen av prisen på Verdens Kvalitetsdag.

Se nyheten her: Vinner av NFKR Kvalitetslederpris 2015

© 2019 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER