KRN deler årlig ut to Kvalitetslederpriser

    Kvalitetsprisen for myndighetsrelatert innsats

    Kvalitetsprisen for myndighetsrelatert innsats utlyses hvert år. Frem til april/mai kan kandidater til prisen bli nominert. Alle kan nominere kandidater. Forslag sendes til aa@nfkr.no. Vinneren trukket ut, og annonsert og tildelt på KRNs årlige konferanse Kvalitet- og Risikodagene i juni samme år.

    Kvalitetslederprisen

    Kvalitetslederprisen utlyses hvert år. Frem til oktober kan kandidater til prisen bli nominert. Alle kan nominere kandidater. Forslag sendes til aa@nfkr.no. Vedlagt søknadsskjema kan finnes på siden til Kvalitetslederprisen. Vinneren blir annonsert og tildelt på KRNs andre årlige konferanse Verdens Kvalitetsdag i november samme år.

    © 2019 - All rights reserved Kvalitet og Risiko Norge / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER