A single event that spans one or more consecutive days. Attendee’s register for the first date-time only


 • A2.2 Revisjon, interne eller eksterne iht ISO 19011
  25. oktober 2022 - 26. oktober 2022
  09:00 - 16:00

Kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner. Kurset er basert på retningslinjer for revisjon ISO 19011:2018 , kombinasjon av undervisning og gruppearbeid.

Telefon til arrangementet: +4767808950


 • Kurs i risikostyring (1d); Metoder for risikovurderinger, Oppdateringsdag
  7. desember 2022
  09:00 - 16:00

OPPDATERINGSDAG https://nfkr.no/nfkr-academy-2/risikostyring/a3-5-risiko-iso31010-metoder-teknikker/ (more…)

Telefon til arrangementet: +4767808950


 • Kurs i risikostyring (1d); Metoder for risikovurderinger, Oppdateringsdag
  11. oktober 2022
  09:00 - 16:00

OPPDATERINGSDAG https://nfkr.no/nfkr-academy-2/risikostyring/a3-5-risiko-iso31010-metoder-teknikker/ (more…)


 • Kurs A5.2 Prosessbasert kvalitetssystem; Utvikling og forbedring (2 dgr)
  5. desember 2022 - 6. desember 2022
  09:00 - 16:00

KRN Academy tilbyr et praktisk og prosjektbasert kurs for å lære hvordan etablere og forbedre et prosessbasert styringssystem.
Litt om som verktøy, software og IT-systemer, mest om system og metoder og erfaringer med dette. Du vil få en grunnleggende forståelse for hvordan planlegge, etablere, implementere og videreutvikle et kvalitetsledelsessystem. Passer derfor også for de som allerede har et styringssystem og ønsker å effektivisere dette.

.

Telefon til arrangementet: 67808950


 • Kvalitetsledelse - QM
  21. november 2022 - 25. november 2022
  09:00 - 16:30

Forkortet kurs i kvalitetsledelse, der pensum og krav til akkreditert personellsertifisering EOQ Quality Manager/Quality Systems Manager (QM/QSM) er ivaretatt.
I tillegg tilbys påbygging med prosjektoppgave og to ekstra kursdager for sertifseringseksamen, tilrettelagt for deg med tidligere praksis og kurs innen fagfeltet.


 • EOQ Webina; Adaption to change
  10. august 2022
  17:00 - 18:00

EOQ / ASQ WEBINAR by Alka Jervis; Adaption to change

It is important to change, as adaptability enhances the ability to handle any variation or modification in our work or life in general. No matter how serious the circumstance might be, instead of wasting energy trying to change the situation, we need to change ourselves, thus achieving success in careers and life.

With all of the technological and geopolitical disruptions over the past two years, many people are finding it hard to stay on top of things – let alone adapt. Also, the statistics have shown that our bodies and brains are designed to resist change. For this reason, many of us dread the idea of the slightest change in our daily routine and shudder at the thought.

for more information:  see EOQ –  https://www.eoq.org/event/webinar-adaption-to-change/


 • Fag- og nettverksamling, digital deltakelse Teams
  29. juni 2022
  09:00 - 09:45

Har tillitsreformen plass for internkontrollen? “Risiko- og kvalitetsstyring under frihet”_ foredrag opptak fra kommunestrømmen konferansen K&R dagene-22 v/ Tore Andersen, bydelsdirektør Nordstrand, Oslo kommune

Telefon til arrangementet: +4767808950


 • Generalforsamling 2022
  8. juni 2022
  18:00 - 19:00

Innkalling til Generalforsamling 2022
KRN avholder Generalforsamling den 8. juni 2022, kl 18:00-19:00, Quality hotel Expo, Fornebu. Program og påmelding her i tillegg til utsendt epost.
Vel møtt!


 • Kurs A4.2 Helhetlig risikostyring -
  16. november 2022 - 17. november 2022
  09:00 - 16:00

Mål og hensikt med kursdagene

Kurset skal gi deltagerne en grunnleggende forståelse i hvordan ledelsen kan styre risiko på alle nivåer og områder (strategisk risiko, operasjonell risiko og prosjektrisiko, HMS-risiko, kvalitet, etc.) i sin virksomhet. Det fokuseres i stor grad på hvordan risikostyring kan integreres i de ordinære prosessene og systemene for å nå virksomhetens mål.

Kurset gjør deltagerne i stand til å:

forstå begreper innen helhetlig risikostyring
forstå hva som menes med målstyring
kjenne sammenhengen mellom virksomhetens mål og strategier, risikostyring, virksomhetsstyring og resultater
nyttiggjøre seg risikoinformasjon i beslutninger og styring av virksomheten for bedre måloppnåelse og mer forutsigbarhet
forstå utfordringene knyttet til implementering av helhetlig risikostyring


 • Webinar - frokostsamling helhetlig risikosstyring - målstyring og risikostyring hånd i hånd
  20. mai 2022
  08:30 - 09:15

KRN inviterer til digital fagsamling i regi av KRN region Sør den 20. mai-22 kl 08:30. Du er velkommen til å sende invitasjonen videre til ditt nettverk.

Etter fagsamlingen vil det være et kort regions årsmøte for medlemmer tilhørende regionen (Vestfold/Telemark og Sørlandet). Ta kontakt om du ønsker å delta i regionstyret eller har innspill til årsmøtet eller aktiviteter for regionen.
Vel møtt!

Microsoft Teams meeting