• A1.E Kvalitetsskolen, 3*enkeltkurs, tilgang ett år
  1. januar 2022 - 31. desember 2022
  11:45 - 12:00
 • A1.E Kvalitetsskolen, enkeltkurs, tilgang ett år
  1. januar 2022 - 31. desember 2022
  11:45 - 12:00

Tid/sted: Når og hvor det måtte passe. Ta nettkurs i ro og mak, i ditt eget tempo. Kursene er tilrettelagt for alle som søker kjennskap, kunnskap og forståelse for kvalitet og kvalitetsfaget, om du har en ledende stilling eller er nybegynner.

Egen rabattert pris for medlemmer og i kombinasjon med ett av våre øvrige KRN Academy kurs.

Kursene tar deg med på en reise og gir deg en oversikt over de store linjene ved kvalitetsledelse.
Kursene kan bestilles enkeltvis eller samlet, hvert kurs motsvarer éndagskurs klasserom.
Benytt vår handlekurv for bestilling her

Telefon til arrangementet: +4767808950


 • Kurs i risikostyring (1d); Metoder for risikovurderinger, Oppdateringsdag
  11. oktober 2022
  09:00 - 16:00

OPPDATERINGSDAG https://nfkr.no/nfkr-academy-2/risikostyring/a3-5-risiko-iso31010-metoder-teknikker/ (more…)


 • Kurs A6.2 Prosjektrisiko (2 dager), risiko i prosjekter, praktisk kurs
  17. oktober 2022 - 18. oktober 2022
  09:00 - 15:00

Mål og hensikt med kursdagene

Etter endt kurs skal deltakerne være motiverte for å ta i bruk metode for risikovurderinger i forbindelse med prosjekter Du skal ha fått en generell forståelse for grunnleggende konsepter, metoder, verktøy og maler for å utføre risikovurderinger. Du skal ha hatt en forståelse for hvordan risiko (usikkerhet) kan påvirke et prosjekts mål og vite hvordan man kan håndtere risiko (usikkerhet) i et prosjekt. Målet er å gi deg og din virksomhet økte forutsetninger for å gjennomføre prosjekter innenfor de gitte rammebetingelsene.


 • Kurs A5.2 Prosessbasert kvalitetssystem; Utvikling og forbedring (2 dgr)
  19. oktober 2022 - 20. oktober 2022
  09:00 - 16:00

KRN Academy tilbyr et praktisk og prosjektbasert kurs for å lære hvordan etablere og forbedre et prosessbasert styringssystem.
Litt om som verktøy, software og IT-systemer, mest om system og metoder og erfaringer med dette. Du vil få en grunnleggende forståelse for hvordan planlegge, etablere, implementere og videreutvikle et kvalitetsledelsessystem. Passer derfor også for de som allerede har et styringssystem og ønsker å effektivisere dette.

.


 • Kurs: A1.2 ISO 9001:2015 (1d) - ledelsessystem
  24. oktober 2022
  09:00 - 14:00

Kurset egner seg for deg som ønsker en oppfriskning eller en rask introduksjon til kvalitetsledelse iht kravene i ISO 9001:2015.
Endags kurs med fokus på hovedelementene i standarden (mer…)


 • A2.2 Revisjon, interne eller eksterne iht ISO 19011
  25. oktober 2022 - 26. oktober 2022
  09:00 - 16:00

Kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner. Kurset er basert på retningslinjer for revisjon ISO 19011:2018 , kombinasjon av undervisning og gruppearbeid.


 • A3.3 Risikoledelse (Risk Manager)
  31. oktober 2022 - 3. november 2022
  09:00 - 16:00

Øk din kunnskap om ISO 31000 og prinsipper for effektiv risikostyring og bli sertifisert Risk Manager.
Kurset omhandler hele risikostyringsprosessen inkludert analysemetoder, kunnskap om beslutningsprosesser, krisehåndtering, «safety versus security» og regulering av risiko i Norge. Godkjent pensum for EOQ Risk Manager personellsertifisering


 • Kurs A5.3 Prosesskartlegging (2 dager)
  1. november 2022 - 3. november 2022
  09:00 - 16:00

Kurset i prosesskartlegging vi gi deg en grunnleggende forståelse for hvorfor prosessorientering er fordelaktig for din virksomhet og hva det kan brukes til. Du vil lære hvordan man kartlegger og dokumenterer prosesser på en effektiv måte. Du får en grunnleggende forståelse for hvordan identifisere kritiske elementer i en prosess, og se hvordan kritiske elementer i prosessen kan styres og lenkes til ledelsessystemet.


 • Kurs: A1.2 Kvalitet iht ISO 9001:2015 (Quality Management)
  7. november 2022 - 8. november 2022
  09:00 - 16:00

To-dagers grunnkurs kvalitet. Vi gjennomgår hovedelementene med fokus på kravene i standarden, samt gjør oppgaver for å skape forståelse av hva som kreves av deg og din organisasjon for å kunne implementere standarden og/eller være klar for revidering/sertifisering.


 • Kurs: A2.3 Revisjon-/tilsynsledelse (Auditor/Lead Auditor) - del1
  7. november 2022 - 8. november 2022
  09:00 - 16:30
 • Kurs: A2.3 Revisjon-/tilsynsledelse (Auditor/Lead Auditor) - del2
  14. november 2022 - 15. november 2022
  09:00 - 16:30

Kurs for revisorer og revisjonsledere ith ISO 9001 og ISO 19011. Kurset gir dyptgående kunnskap knyttet til revisjon av styringssystemer, med prinsippene for revisjon/tilsyn, prosesser og metoder. Gir økt trygghet i din rolle som revisor, interne og eksterne revisjoner, samt være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner/tilsyn.