KRN region Trøndelag inviterer den 13. desember 2022 kl 13:00 til fysisk fagsamling tema cybersikkerhet i Lysgården på Sluppen, innlegg ved Håkon Olsen, leder i DNV Accelerators satsning på operative cybersikkerhetstjenester

.

KRN region Trøndelag inviterer den 10. mars 2022 kl 13:00 til fysisk hybrid digital fagsamling i Powerhouse Trondheim med bl.a innlegg fra Eiliv Flakne, pressesjef Enova SF

.

KRN region Trøndelag inviterer den 4. november 2021 til online fagsamling tema; “En innkjøpers/tilbyders praktiske erfaringer med risiko i offentlige anskaffelser.” Knut Solberg har erfaring på begge sider av en offentlig anskaffelse ved å både levere tilbud og sende tilbud.

.

Velkommen til fagsamling i regi av KRN region Trøndelag, webinar 16.juni 2021 kl 13:00
Etter at Norge stengte ned 12 mars 2020 har mange yrkesgrupper jobbet hardt i arbeidet med å holde kontroll på smitte. En av disse er Avdeling for medisinsk mikrobiologi (AMM) på St.Olavs Hospital i Trondheim, som gikk fra dagdrift til turnusdrift over natten for å håndtere prøvemengden med Corona prøver.
.

Velkommen til fagsamling i regi av KRN region Trøndelag, webinar november 2020
ISO-standardene peker på kommunikasjon som et viktig element i ledelsessystemet. I dette møtet får vi en oppsummering av standardenes krav til kommunikasjon. Samtidig skal vi se på kommunikasjon som en suksessfaktor i prosjektgjennomføring.

Region Trøndelag ønsker velkommen til åpen fagsamling hos Statnett i Trondheim, den 23.jan-20 kl 13. Faglig innlegg fra Statnett og Nye Veier – tema kvalitet i prosjekter.

Region Trøndelag inviterte til åpen fagsamling i Powerhouse Brattøra, Trondheim, den 10/10-19 kl 13. Informasjon om Powerhouse og hvordan jobbe med risikostyring når man bygger ett av verdens mest miljøvennlige bygg

Region Trøndelag inviterer til åpen fagsamling i Powerhouse Brattøra, Trondheim, den 10/10-19 kl 13. Informasjon om Powerhouse og hvordan jobbe med risikostyring når man bygger ett av verdens mest miljøvennlige bygg

Årsmøte 2018 referat, foredrag og bilder fra medlemsmøte hos Aker Solutions, Trondheim 26. februar 2019 med årsmøte og foredrag fra Skanska, Kongsberg Maritime og Aker Solutions

Trondheim 26. februar 2019 “Til topps med kontinuerlig forbedring! Stadig klaging og masing, eller lønnsom og inspirerende utvikling av virksomheten?” Velkommen til Aker Solutions kl 13:00-16:00 med årsmøte og foredrag fra Skanska, Kongsberg Maritime og Aker Solutions