Velkommen til Turistforeningen (DNT) Drammen, hvor vi får presentert hvordan en medlemsdrevet forening jobber med kvalitet innenfor sine mangeartede områder. Det blir også tid å belyse og diskutere Åpenhetsloven som trådte i kraft fra i sommer, og hvordan den praktiseres.

Innlegg v/ Ole Johan Dahl, KRN kursleder. Tema; “Målstyring og risikostyring hånd i hånd, identifiser scenarier og løsninger før det er for sent!”
Proaktiv og helhetlig risikostyring med innføring av tiltak i tide, kan redusere

Invitasjon til frokostsamling med påfølgende årsmøte i regi av KRN region Sør, webinar Teams 12. mai 2021 kl 08:30. Velkommen til foredrag med Sidsel Winther Storaas, tema bestillerkompetanse. Åpent for alle, uansett regionstilhørlighet.

Risikostyring i tilknytning til digitalisering – fagsamling og bedriftsbesøk hos AF Anlegg/E39. Region Sør ønsker velkommer til fagsamling den 17. september 2019 kl 15 – 18 hos AF Anlegg/E39 Kristiansand, foredrag og befaring på anlegget

Invitasjon til NFKR kafé 2. april 2019 der region Sør inviterer til fagsamling tema ‘ledelsens gjennomgåelse’, med foredrag og erfaringsoverføring fra Preben Guttormsen, dagl. Panterra …

Region Sør ønsker velkommer til fagsamling hos Nye Veiers prosjekt E18 TV-A Longum/Arendal, 26. februar kl 14, foredrag og årsmøte

NFKR region Sør inviterer til åpent og uformelt medlemsmøte for erfaringsdeling og nettverksbygging. Vi møtes til et QA måltid kl 18:00-19:00 ‘Hos Naboen’ og fortsetter med fagsamling tema LEAN i helse kl 19:00-21:00 – foredraget tilgjengelig ved innlogging

NFKR region Sør inviterte til åpen fagsamling i samarbeid med Arendal kommune hvor Karl Mork (Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet) fortalte om hvordan Arendal kommune arbeider med kvalitet.

NFKR region Sør har gleden av å inviterer til åpen fagsamling i samarbeid med Arendal kommune. Karl Mork (Kommunalsjef HR, IKT og kvalitet) forteller om hvordan Arendal kommune arbeider med kvalitet. Vi legger opp til uformelle møter med god mulighet for erfaringsoverføring og diskusjoner, og ikke minst er det viktig at vi benytter anledningen til å bygge nettverk i regionen.

Omlag 20 deltagere var til stede under de interessante foredragene av to sentrale aktører i vår region på faget; Leif Skipnes Flak og Folke Haugland. Begge er instituttledere på UiA for hvert sitt fagområde, og Leif er i tillegg professor. Svært interessant å ha med oss akademia i vårt arbeid! Tilbakemeldinger: “Viktig tema!”, “Solide foredragsholdere!”,” Aktive, spørrende og kunnskapsrike NFKR-deltagere!” Her finnes også PDF-versjon av foredragene (for medlemmer)!