Invitasjon til åpen fagsamling/medlemsmøte 11.10.2016, Bodø, tema Risikostyring og kvalitet kl 17:00-19:00

Risikoeierenvi starter med Risiko – som hovedtema for samlingen ..

Fagsamling / åpent medlemsmøte Bodø

Tid: 11. oktober 2016

kl 17:00 – 19:00

 Sted:  Bodø vgs, Inngang I, rom H102

Vi har gleden av å invitere til åpent NFKR medlemsmøte i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Vibeke Myrås fra NFKR Academy deltar som innleder til temaer rundt Internkontrollforskriften og risikostyring.

Vi ser gjerne at medlemmene kommer med innspill til aa@nfkr.no om øvrige temaer rundt kvalitet- og risikostyring som ønskes belyst på møtet. Gjerne med innlegg case fra egen bedrift.

Risikoeiere, ansvar og myndighet – internkontrollforskrift, modeller for risikostyring ….

 

 

Vibeke   Vibeke har vært kursleder i NFKR Academy siden mai 2016. Fra før har hun erfaring som daglig leder i MQM AS, Kvalitetsrådgiver i Statnett og Total E&P Norge, QRM i Statoil, HMS-leder i Norsk institutt for skog og landskap, Seniorkonsulent innen risiko- og krisehåndtering i Teleplan og ledererfaring fra helsevesenet.  Hun har en mastergrad i Samfunnsikkerhet fra Universitetet i Stavanger og innehar sertifiseringer i risikoledelse, revisjonsledelse og kvalitetsledelse. 

 

Pamelding  Gratis for NFKR medlemmer og gjester !

Du er velkommen til å invitere med deg både kollega og andre fra ditt nettverk som vil ha interesse av temaet, og som ser hvilket ansvar og muligheter en risikoeier har. Og ikke glem å ta med din leder !

Fra Vibekes presentasjon, med henvisning til

 Roller

Vel møtt!

 

NFKR Nordland og vertskap Nordland Fylkeskommune v/ Jonny Brodersen

Agenda og link til påmelding her:

 

Kvalitet i høyere utdanning

Dato:     Onsdag 16. november 2011 kl 12.00 – 14.00

Sted:     Universitetet i Nordland, Bodø  – se UiN med søkbart kart  http://webster.hibo.no/kart/

Agenda:

–     Åpning/innledning v / NFKR – Nordland

–     Universitetet i Nordland;  Kvalitet i høyere utdanning

        v/ studie- og forskingsdirektør Jan Atle Toska, UiNo

–     Ideer og innspill til videre arbeid i NFKR – Nordland

WEB-påmelding direkte her Registrering

Inviter gjerne med en kollega eller andre som kan ha interesse av å delta. Deltagelse er gratis. Det fortsatt god plass, vi setter stor pris på at du bidrar til å sende invitasjonen videre til ditt nettverk i regionen.  Deltagerliste

Se også deltagerliste og ytterligere info under arrangement eller NFKR Nordland

Vel møtt !

for NFKR Region Nordland , Bente Strømmen-Bakhtiar

Ledelsens engasjement og involvering i kvalitetsstyringen. Alle 3 foredragene tilgjengelig på medlemssidene

Hva er ledelsens rolle og oppgaver i kvalitetsarbeidet? Hvordan utvikle en kultur og praksis i virksomhetsstyringen som skaper økt kundetilfredshet? Hvilke erfaringer har vi og hva er sukessfaktorer?

Over 20 deltakere fra 13 ulike virksomheter fikk høre tre engasjerte innledere fortelle om sine erfaringer:

Sidsel Ledelse og kvalitetsstyring, v/ kvalitets og risikoleder Sidsel Winther Storaas, Statoil

Her fikk vi et godt innblikk i hvordan et stort konsern møter kvalitetsutfordringene, ikke minst ved å fokusere på kostnader i kvalitetsarbeidet. Bygging av en kvalitetskultur står sentralt med fokus på presisjon i planlegging og utførelse. De ansattes forpliktelse og personlige deltakelse blir også vektlagt mye. 

Presentasjon tilgjengelig her (kun medlemssider)

Leder viser vei v/ virksomhetsleder Elsa Kommedahl, Mørkved sykehjem, Bodø kommune.

Presentasjon  pålogget medlemssider finnes her

Mørkved sykehjem fikk nylig 1 side oppslag i Avisa Nordland: Arbeidstilsynet fant ingen avvik, pasienten er storfornøyd og de ansatte likeså! Elsa fortalte engasjert om en hverdag hvor hun som leder var tett på produksjonen. De ser muligheter, ikke begrensninger. Hun sørget tydelig kommunikasjon av forventninger og krav, samt en tett dialog med både ledere, medarbeider og pasienter, noe hun rette og slett lykkes med! Her har vi mye å lære!

 

 Virksomhetsleder
Kvalitetsleder  

 

Ledelsens engasjement i kvalitetsarbeidet, v/ kvalitetsleder Stian Sørensen, iTet

Presentasjon tilgjengelig  her (kun medlemssider)

2011-09-15 2011-09-15

Vi ser frem til neste medlemsmøte og ser gjerne at vi får tilbakemelding – se vedlagt Word dokument Forespørsel om tema for medlemsmøter Nordland

 

 

 

Invitasjon til åpent medlemsmøte med tema “Ledelsens engasjement og involvering i kvalitetsstyringen”

 

Dato:      Torsdag 15. september 2011  kl 12.30  – 16.00

Sted:      6. etg på Energihuset , Jernbaneveien 85, Bodø

Agenda:

Vi er alle opptatt å øke kvalitet i våre leveranser til våre kunder, brukere, osv. Erfaring og forskning viser at dette krever en klar strategi og vedvarende innsats fra virksomhetens ledere.

Hva er ledelsens rolle og oppgaver i kvalitetsarbeidet? Hvordan utvikle en kultur og praksis i virksomhetsstyringen som skaper økt kundetilfredshet? Hvilke erfaringer har vi og hva er sukessfaktorer?

På dette møtet får vi høre om og diskutere erfaringer, utfordringer og løsninger i 3 ulike virksomheter:

·         Åpning/innledning v NFKR – Nordland   

·         Ledelse og kvalitetsstyring, v/ kvalitetsleder Sidsel Winther Storaas, Statoil  

·         Leder viser vei v/ virksomhetsleder Elsa Kommedahl,  Mørkved sykehjem, Bodø kommune

·         Ledelsens engasjement i kvalitetsarbeidet, v/ kvalitetsleder Stian Sørensen,  iTet

·         Oppsummering / info om neste møte

WEB-påmelding direkte her Registrering

Inviter gjerne med en kollega eller andre som kan ha interesse av å delta, eller send denne invitasjonen til ditt nettverk i regionen.  Enkel servering, ingen deltageravgift.  Deltagerliste

 

 

 

 

 

 

 

Vel møtt !

for NFKR Region Nordland , Bente Strømmen-Bakhtiar

Det første medlemsmøtet i region Nordland ble avholdt 31. mars 2011. Regionstyret hadde lagt  til rette for et svært vellykket arrangement.   Presentasjon(er) vil kun være tilgjengelig under region Nordland’s lokale nyheter -medlemssider.

Arne Opdahl, fra regionstyret og fra vertskap Vegvesen Nord, ønsket velkommen. Her sammen med NFKR  daglig leder Torolf Paulshus. De kunne konstantere at møtet hadde satt av godt med tid samt at forholdene var lagt svært godt rette for å knytte gode kontakter, utveksle erfaringer og diskutere kvalietsarbeid på tvers av både fag og bransjer i regionen.

Arne

Kjell

Kjell Jakobsen, kvalitetsleder Nordland Fylkeskommune, satte standarden med sitt foredrag. Vi fikk en systematisk og pedagogisk gjennomgang av arbeidet med kvalitetsforbedring i fylket, med gode eksempel fra videregående opplæring.

 _MG_5549 Veslemøy U. Villmones, kvalitetsleder i Alcoa Mosjøen, ga oss en svært godt mottatt innføring praktisk kvalitetsforbedring.

Hvordan gjør vi det i Alcoa; en nytting innføring i Alcoas kvalitetstenkning og kontinuerlige forbedringsprosesser. Flott balansert i forhold til foredraget foran.

 Veslemøy

Vi viser her et lite utvalg av bilder fra møtet, flere bilder vil bli samlet i visning sammen med presentasjonene

 . _MG_5471

 _MG_5518

Hvem er vi, hvilke forventinger har vi og hva vil et NFKR medlemskap kunne tilby …

_MG_5465

_MG_5469

_MG_5582

Viggo Bruun, Bodø vidergende skole, Avd for flyfag

_MG_5559

 

og Styremedlem Agnar Pedersen fra Bodø VGS, Avd. flyfag

_MG_5592

Styremedlem Bjørn Kristiansen og Ivar Vik, begge Vegvesen Nord

_MG_5560

Styremedlem Knut Magne Nikolaisen, OPUS Lofoten

_MG_5571  

 

 

_MG_5481

Ideer og innspill til videre arbeid i NFKR – Nordland

_MG_5573  _MG_5470

_MG_5474

_MG_5496 _MG_5514

              _MG_5594

Styreleder Bente Strømmen-Bakhtiar takker Arne Opdahl og Vegvesen Nord for stor gjestfrihet og flott servering !

1.4.2011 Annlaug Astad, WEB Redaktør

Kvalitetsforbedring – hvordan gjør vi det i hverdagen?

 

Kvalitetsforbedring – hvordan gjør vi det i hverdagen ?

Vi ser frem til et spennende møte i Bodø og har fortsatt gleden av å kunne tilby ledige plasser for etternølere. Vi har invitert foredragsholdere som vil presentere ulike løsninger og innfallsvikler under tema kvalitetsforbedring, med åpning for faglige diskusjoner, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Bli med på å etablere et faglig nettverk i regionen.

 

inviter gjerne med en kollega eller andre som kan ha interesse av å delta, eller send denne invitasjonen til ditt nettverk i regionen.   Enkel servering, ingen deltageravgift.

 

 

Dato:       Torsdag 31. mars 2011  kl 12:00 – 16:00

Sted:      Statens vegvesen, Bodø,  Dreyfushammaren 31 (Rønvikleira)

Agenda:

  • Åpning/innledning av NFKR – hvem er vi og hvilke medlemsfordeler har du?
  • Kvalitetsforbedring – eks fra videregående opplæring, Nordland fylkeskommune, v/ kvalitetsleder Kjell Jakobsen
  • Kvalitetsforbedring – eks fra Alcoa Mosjøen, v/ kvalitetsleder Veslemøy U. Villmones 
  • Ideer og innspill til videre arbeid i NFKR – Nordland

Konsekvensene av mangelfull kvalitetsstyring dukker stadig oftere opp i media. Søkelyset settes på både offentlig og privat sektor hvor brukere, kunder og marked stiller høyere krav. Vi vil rette søkelyset på hvordan ulike virksomheter jobber med kvalitetsforbedring i sin hverdag.

 

Web påmelding – se arrangement  https://www.nfkr.no/  eller direkte til Påmelding   

 

Vel møtt !

 

 

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring

Torolf Paulshus, NFKR daglig leder 
 
Bente Strømmen-Bakhtiar, Kvalitetssjef Luftfartstilsynet / styreleder NFKR region Nordland
 
 aa@nfkr.no
www.nfkr.no