Det var rekord deltagelse med 50 personer da ny nettverksgruppe innen kvalitetssystemer holdt sitt første møte hos Jernbaneverket, Oslo, den 28. februar 2008. Sverre Thorstad i Jernbaneverket og Tord Bern Hansen i Mattilsynet/Avenir er initiativtagere til nettverksgruppen. Møtets idedugnad genererte temaer for diskusjoner og erfaringsutveksling i nye møter i april og mai, samt under K-dagene på Kongsberg i juni.