Den 8. juni kl 11:00 – 11:30 viser vi streaming/video av foredrag fra konsern kvalitetsleder Helle Hvid fra Laerdal medical som snakker om ‘Visjon og kontekst’ .
Ved pålogging vil du få tilsendt link til deltakelse på møtet.
mer…

KRN inviterer kl 11:00-11:30 til ny visning fra fagsamling mai med foredrag tema “Data science løsninger som beslutningsstøtte – hvordan sikre tillit og kvalitet?”
v/ Per Myrseth, Head Of Department Data Services, DNV GL

KRN inviterer kl 11:00-11:30 til ny visning fra fagsamling mai med foredrag tema “Enterprise risk management in Telenor Group”
ved Dr. Roger Reksten Stølsnes, Head of Group Enterprise Risk Management

KRN Region Oslo inviterer online fagsamling den 20.mai 2020 kl 09 . Foredrag tema “Enterprise risk management in Telenor Group” v/Roger Stølsnes og foredrag tema “Data science løsninger som beslutningsstøtte – hvordan sikre tillit og kvalitet?”  fra Per Myrseth, DNV GL – meld deg på her. Vel møtt til nettmøte!

Vi gleder oss til foredrag fra Norges Bank, tema ‘reisesikkerhet’, i regi av region Vestfold-Telemark nettbaserte medlemsmøte den 29. april 2020 kl 15:00. I forkant av fagsamlingen gjennomførers et raskt årsmøte kl 14.30. Meld deg på og få tilsendt Teams-link i forkant av møtene
mer…

Kvalitetsleder Helle Hvid fra Laerdal medical vil snakke tema ‘Visjon og kontekst’ på on-line fagsamling den 28/4-20 kl 15-16.
Ved pålogging vil du få tilsendt link til deltakelse på møtet, også til regionens årsmøte i forkant av foredraget, fra kl 14

Oppsummering fra Region Oslo’s medlems-/frokostmøte hos Vann- og avløpsetaten Oslo kommune den 3. mars 2020. Tema ‘Endringsledelse og implementering’ ble svært godt mottatt blant de vel 50 fremmøtte. Foredrag fra Ullensaker kommune og fra VAV kvalitetssjef samt bilder finner du her….

KRN Region Oslo inviterer til frokostmøte og nettverksamling den 3. mars 2020. Foredrag fra vertskap Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten med tema ‘Reisen mot et helhetlig og prosessbasert styringssystem – Endring av kulturell kontekst’ og fra Ullensaker kommune med tema ‘Endringsledelse og implementering”.
Velkommen til åpen fagsamling!

Den 13. februar inviterte KRN Vestfold til fagsamling i samarbeid med Wood Group og Norsk Hydro. Hovedtema “Internrevisjon, metodikk og erfaringer», og litt om tema “Kvalitetskostnader” – kort oppsummering i tillegg til invitasjon til samlingen og agenda finner du her.
Vel gjennomført møte med gode diskusjoner og erfaringsoverføring

Region Trøndelag ønsker velkommen til åpen fagsamling hos Statnett i Trondheim, den 23.jan-20 kl 13. Faglig innlegg fra Statnett og Nye Veier – tema kvalitet i prosjekter.