Quality is back – Back to Quality “no quality – no business” – se www.eoq2008.com

52nd

Det var rekord deltagelse med 50 personer da ny nettverksgruppe innen kvalitetssystemer holdt sitt første møte hos Jernbaneverket, Oslo, den 28. februar 2008. Sverre Thorstad i Jernbaneverket og Tord Bern Hansen i Mattilsynet/Avenir er initiativtagere til nettverksgruppen. Møtets idedugnad genererte temaer for diskusjoner og erfaringsutveksling i nye møter i april og mai, samt under K-dagene på Kongsberg i juni.

Lynkurs – EFQM modellen og self assessment

  NFKR har gleden av å invitere til EFQM nettverksmøte

 Tid:     Den 8. april 2008 kl 17:00 til 19:00

Sted:  Aker Kværner AS, Snarøyveien 36, Fornebu

 
 Agenda:

 1. Velkommen til Aker Kværners nye hovedkontor – Thor Rød Larsen, Aker Kværner Offshore Partner – 10 minutter
 2. Kort om NFKR og foreningens intensjoner med etablering av EFQM nettverket – Håvard Martinsen – 10 minutter.
 3. European Foundation for Quality Management – lyn kurs – EFQM modellen og self assessment – Jan Henrik Borgersen lisensiert EFQM trainer – 30 minutter
  • Hvorfor bruke EFQM Excellence modellen i en virksomhet: Systematisere forbedringsarbeid – praktisk vinkling – resultater og viderutvikling.
  • Introduksjon til EFQM Excellence modellen, forutsetninger, modellens kriteria, internevalueringsmetoder. 
  • Introduksjon til EFQMs organisasjon og web-site –  informasjon og hjelpemidler
 1. Kaffepause – 15 minutter
 2. Case: Aker Kværner Offshore Partners årlige EFQM Internevaluering – en viktig input i AKOP’s strategiprosess. Hvordan gjennomføres internevalueringen og hva gir den? Thor Rød Larsen. 40 minutter 
 3. Forventningsavklaring, spørsmål og oppsummering – alle – 15 minutter
  Deltagerne presiserer hva de forventer fra nettverksmøtene og samarbeidet i nettverket