CAF som forbedringsverktøy i offentlig sektor

Tid:          Tirsdag den 2. desember 2008 fra kl 14:00 til 17:00

Sted:        KS møtesenter,  Haakon VII`s gate 9

               http://www.gulesider.no/kart/map.c?id=c_Z0HP2HTV&imgt

 Program

 1400-1415                Åpning og velkomst v/Trond Wincentsen, NFKR

 1415-1445                CAF *)  som forbedringsverktøy i offentlig sektor,                                   v/senior rådgiver Gudrun Vik, Direktoratet for forvaltning og IKT

 1445-1530                Casepresentasjon,

v/ass. Fylkesutdanningssjef og European Excellence Assessor Even Fossum Svendsen, Nord-Trøndelag Fylkeskommune

                    – hvordan vi har brukt CAF i utdanningssektoren

                   – veien mot anerkjennelsen Committed to Excellence

                   – resultater, suksessfaktorer og fallgruver

 1530-1545                Kaffepause – enkel bevertning

 1545-1630               

Case:Internevaluering og praktisk forbedringsvirksomhet i en mellomstor bedrift for første gang.

Caset beskriver en ledergruppe som var tvilsomme til slike øvelser, og hva de og bedriften opplevde underveis”.  v/Jan Henrik Borgersen, lisensiert EFQM trainer

 1630-                       Diskusjon og oppsummering, nettverksbygging

 *) CAF* – Common Assessment Framework – Kvalitetsmodell for offentlig sektor, EFQM-modellen tilpasset offentlig virksomhet

  

NFKR var vertskap i Oslo den 24. september da EOQs nye ledelse møtte representanter fra medlemsorganisasjonene i de nordiske landene.

EOQ President Victor Seitschek og nyansatt Director General Dr. Eric Janssens ønsker tettere samarbeid med, og bidrag fra, NFKR i sin utforming av EOQs nye mål og strategi. Dette var også første gangen NFKR møtte sine søsterorganisasjoner i Finland og Danmark. Møtet kartla muligheter, og neste møtet vil avholdes i mars 2009. EOQ ledelse vil delta i neste års Kvalitetskonferanse 4-5 juni 2009.

Statsekretæren i Forsvarsdepartementet, Espen Barth Eide åpnet årets K-dager og trakk opp nasjonale perspektiver for risiko- og kvalitetsledelse. Det var tett mellom høydepunktene i årets forelesninger som fant sitt publikum blant årets 200 deltagere. 87 tilbakemeldinger vurderte arrangementet til karakteren 5 av 6 oppnåelige. Dette gir et solid grunnlag for foreningens videre satsing.

Stikkordene for årets K-dager var: Nasjonale utfordringer, Perspektiver på styring, Helhetlige og integrerte styringssystemer, Risikostyring.

Årets program omfattet 17 foredragsholdere i to strømmer. Konferansen ble gjennomført i auditoriene til HiBU, Høyskolen i Buskerud på Kongsberg. Alle presentasjoner er lagt ut på nettsidene – for utstillere åpent, for forelesninger kun på medlemsdelen av våre nettsider. For deltagere på K-dagene som ikke er medlemmer og som ønsker presentasjonene – kontakt aa@nfkr.no.

Quality is back – Back to Quality “no quality – no business” – se www.eoq2008.com

52nd

Det var rekord deltagelse med 50 personer da ny nettverksgruppe innen kvalitetssystemer holdt sitt første møte hos Jernbaneverket, Oslo, den 28. februar 2008. Sverre Thorstad i Jernbaneverket og Tord Bern Hansen i Mattilsynet/Avenir er initiativtagere til nettverksgruppen. Møtets idedugnad genererte temaer for diskusjoner og erfaringsutveksling i nye møter i april og mai, samt under K-dagene på Kongsberg i juni.

Lynkurs – EFQM modellen og self assessment

  NFKR har gleden av å invitere til EFQM nettverksmøte

 Tid:     Den 8. april 2008 kl 17:00 til 19:00

Sted:  Aker Kværner AS, Snarøyveien 36, Fornebu

 
 Agenda:

 1. Velkommen til Aker Kværners nye hovedkontor – Thor Rød Larsen, Aker Kværner Offshore Partner – 10 minutter
 2. Kort om NFKR og foreningens intensjoner med etablering av EFQM nettverket – Håvard Martinsen – 10 minutter.
 3. European Foundation for Quality Management – lyn kurs – EFQM modellen og self assessment – Jan Henrik Borgersen lisensiert EFQM trainer – 30 minutter
  • Hvorfor bruke EFQM Excellence modellen i en virksomhet: Systematisere forbedringsarbeid – praktisk vinkling – resultater og viderutvikling.
  • Introduksjon til EFQM Excellence modellen, forutsetninger, modellens kriteria, internevalueringsmetoder. 
  • Introduksjon til EFQMs organisasjon og web-site –  informasjon og hjelpemidler
 1. Kaffepause – 15 minutter
 2. Case: Aker Kværner Offshore Partners årlige EFQM Internevaluering – en viktig input i AKOP’s strategiprosess. Hvordan gjennomføres internevalueringen og hva gir den? Thor Rød Larsen. 40 minutter 
 3. Forventningsavklaring, spørsmål og oppsummering – alle – 15 minutter
  Deltagerne presiserer hva de forventer fra nettverksmøtene og samarbeidet i nettverket