KRN region Trøndelag inviterer den 4. november 2021 til online fagsamling tema; “En innkjøpers/tilbyders praktiske erfaringer med risiko i offentlige anskaffelser.” Knut Solberg har erfaring på begge sider av en offentlig anskaffelse ved å både levere tilbud og sende tilbud.

.

21. October 2021 at 10:00-12:00. The webinar program consists of two parts. Union of Japanese Scientists and Engineers, JUSE, has played a primary role in promoting quality activities in Japan. Outline of various activities, including TQM and QC Circle activities born in Japan, will be introduced in addition to current challenges of how to create customer values.
The second part will showcase Toyota’s quality initiatives, which are globally considered as symbols of Japan’s quality.

For deg som har gjennomført våre KRN Academy fulltids kurs (40t eller mer) innen ett eller flere av fagfeltene kvalitetsledelse, revisjonsleder eller risikoledelse. Du tilfredstiller dermed kravene til EOQ til denne nye internasjonale kompetanseerklæringen (European Qualification Register, EQR). Du inviteres til å registrere deg i EOQ sitt register over personell med fagkompetanse

Invitasjon til digital fagsamling i regi av KRN region Sør den 21.oktober kl 15:30. Vi får høre hvordan ABB har lagt opp sitt bærekrafts arbeid. Vi får et innblikk i hvordan de jobber med å konkretisere målsetningen og gir oss eksempler på miljøtiltak, målinger og metoder.
Ved å presentere samarbeidsprosjektet mellom ABB og Norsus ønsker vi å synliggjøre hvordan bedrifter kan dokumentere organisasjonens, og produktene, sitt miljøavtrykk. mer..

Oppdatert program finner du her. Årets konferansetema Kvalitetskostnader omfatter kostnader relater til kvalitet og risiko. Alle har slike kostnader i varierende omfang. Erfaring tilsier at dersom disse ikke måles og trendes utgjør de opptil 25% av omsetningen i en virksomhet. En halvering av slike kostnader vil forbedre konkuranse-dyktigheten betydelig for virksomheten, men krever oppmerksomhet og grep i systemer for styring og kvalitetsledelse.

KRN ønsker din søknad! Årets Kvalitetsleder kan foreslåes av alle ledd i KRN sin organisasjon, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.
Også potensielle medlemmer kan søke

Hensikten med hederstegnet er å hedre og profilere offentlige organisasjoner som jobber med kvalitets- og risikoledelse i sin videste forstand.

Mr. Ribas and Mr. Naik, winners of the 2020 EOQ European Leader Award. Invitation to listen to the two winners 24 Febr and 1 Oct, EOQ Teams webinar

As every year, EOQ presents one of its most valued awards: the European Quality Leader (EQL)
Unfortunately, the presentation cannot – yet – take place ‘live’ during the annual EOQ Congress, but the ceremony will take place online on 8 September 2021 at 14h.

Årets konferansetema Kvalitetskostnader omfatter kostnader relater til kvalitet og risiko. Alle har slike kostnader i varierende omfang. Erfaring tilsier at dersom disse ikke måles og trendes utgjør de opptil 25% av omsetningen i en virksomhet. En halvering av slike kostnader vil forbedre konkuranse-dyktigheten betydelig for virksomheten, men krever oppmerksomhet og grep i systemer for styring og kvalitetsledelse.