15. mars inviterer EOQ og vår svenske søsterforening SFK til webinar (eng.);
“What do I, as a Quality Professional, have to learn and do in order to take care of all the opportunities the digitalization brings?”
In this first step the expert group will elaborate on ..

Vi har gleden av å introdusere nytt unikt modulbasert kurs i metoder og teknikker for risikovurderinger. Her finner du oversikt over metodene og teknikkene som gjennomgås i hver av de 8 modulene, hver modul på 3 timer.
Du velger selv hvilken modul(-er) du ønsker å ta, eller hvilke du ønsker å sette sammen til en oppdateringsdag.

Tema for den andre Risiko Spørretimen i 2022 er sårbarhet og sårbarhetsanalyse. Vi inviterer til spørretime med innlegg og diskusjon rundt tema som opptar våre medlemmer, med generisk tilnærming.
Bli med på KRNs versjon av “Hva lurer du på?” med vår fagressurs i risikostyring Ayse Nordal.

Invitasjon til opptak av foredrag fra medlemsmøte i regi av region Sør med foredrag fra sjef Økokrim Pål Kulø Lønseth.

.

.

Alt må henge sammen i virksomheten, ellers kan det bli interne konflikter.
For å få alt til å faktisk henge sammen er det viktig å ha noen klare prioriteringer, sånn at det reflekteres i gjennomføringen i alle prosessene og prosedyrene.

.

Ayse Nordal is looking into, and responding, to the fact that some project management sources use their own terminology for uncertainty and risk. They introduce the concept of uncertainty management. This is defined as the sum of risk management and ..

Invitasjon til medlemsmøte i regi av region Sør med foredrag fra sjef Økokrim Pål Kulø Lønseth
den 31.januar -22 kl 15:00-16:00.
Vi får innblikk i bl.a. Økokrims vurdering av trusselbildet for virksomheter
– se øvrige tema og påmelding her

Risiko-/usikkerhetsstyring, risk klassifisering, metoder og verktøy, Vi inviterer til spørretime med innlegg og diskusjon rundt nye tema i risikostyring. Bli med på KRNs versjon av “Hva lurer du på?” med vår fagressurs i risikostyring Ayse Nordal.
Agenda for spørretimen januar finner du her, 4 mottatte spørsmål fra våre medlemmer blir besvart og diskutert. Les mer

Vinner av Årets Kvalietslederpris 2021 ble tildelt på KRN høstkonferanse. Bjåen er direktør for kvalitet og utvikling i Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Hun har vært sentral i Oslo Kommunes håndtering av corona-pandemien, og som kommunens representant i arbeidet med det nasjonale beredskapslager for smittevernutstyr.
I tillegg har hun også satt internasjonale fotspor som legemiddelinspektør og var Norges representant og startet arbeidet med lage en egen guidelines for legemiddelproduksjon i helseinstitusjoner.

Intervju med Siri Viken, leder for programkomitéen for konferansen på Bristol den 11/11, markeringen av Verdens Kvalitetsdag 2021. Hun gir oss et innblikk i programmet for dagen, og håper deltakerne får med seg mange nyttige tips og triks de kan ta med seg for å ytterligere kunne redusere risiko- og kvalitetskostnader i egen organisasjon.
Velkommen til en fullpakket dag med faglig innhold og gode muligheter til nettverksbygging.