Ny mulighet, den 13. april kl 11 og 15. april (NY DATO) kl 19:30 viser vi reprise av det etterspurte EOQ webinaret holdt i mars;
IKEA has during the last year been through a journey to look at quality with fresh eyes. How to go from controlling the quality to secure that we develop and embed quality in the daily business. The quality mindset that: “Every customer counts, every product counts, I am responsible- I care” 

KRN medlemmer er velkommen til å delta på webinar fra EOQs amerikanske samarbeidspartner ASQ, sett av dato 25.mars kl 15:00-16:00.
Ingress; As a close associate of EOQ, ASQ /ASQE presenters will bring their experience on the topic ‘Navigating the Road To Quality in Today’s Technology-Driven Companies’

Den 9. mars kl 14:30 inviterer vi til digitalt medlemsmøte i regi av region Rogaland med foredrag fra ØNSKETRANSPORTEN ; “Ut på tur, galskap – livsutfoldelse – kalkulert risiko eller ren menneskeretslig Morro?” Vi får dele deres entusiasme, med de utfordringer og gleder det gir, ved å gi alvorlig syke et løft i hverdagen
mer…

4. mars kl 11 inviterer vi til EOQ webinar;
IKEA have during the last year been through a journey to look at quality with fresh eyes. How to go from controlling quality to secure that we develop and embed quality in the daily business. The quality mindset that: “Every customer counts, every product counts, I am responsible- I care”  has helped us during the last year in the pandemic reality to continue to operate and to deliver products with better quality than ever.

Vi viser opptak av foredraget på fagsamling med Dag O. Hessen, forfatter og biologiprofessor ved Universitetet i Oslo
Intro: Forskning skal være grunnleggende kvalitetsbevisst, og både tillit til og verdien av forskning avhenger av kvalitet og etterprøvbarhet. Samtidig er forskningen underlagt press fra mange hold ….

Invitasjon til frokostsamling i regi av KRN region Vestfold-Telemark, webinar Teams 24. februar 2021 kl 08:30.
ABB Electrification Norway i Skien vil presentere hvordan Lean metoden og verktøyene har bidratt til en stabil og systematisk lønnsom vekst.
mer…

Invitasjon til digital fagsamling med foredrag fra Dag O Hessen, forfatter og biologiprofessor ved Universitetet i Oslo
Forskning skal være grunnleggende kvalitetsbevisst, og både tillit til og verdien av forskning avhenger av kvalitet og etterprøvbarhet. Samtidig er forskningen underlagt press fra mange hold ….

Den 17. des kl 11:30 viser opptak fra TEAMS fagsamling med foredrag fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ved fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon. Arrangør KNR region Østlandet følger tråden fra siste fagsamling og spør hvor forberedt var vi til å takle en varslet men allikevel «utenkelig« krise.
mer…

Velkommen til åpen fagsamling i regi av KRN region Vestfold-Telemark, webinar november 2020 med tema;
Utfordringer med risiko- og sårbarhetsanalyse, foredrag ved Vestfold Interkommunale Brannvesen og fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

mer…

Velkommen til fagsamling i regi av KRN region Trøndelag, webinar november 2020
ISO-standardene peker på kommunikasjon som et viktig element i ledelsessystemet. I dette møtet får vi en oppsummering av standardenes krav til kommunikasjon. Samtidig skal vi se på kommunikasjon som en suksessfaktor i prosjektgjennomføring.