NFKR Sør medlemsmøte hos Gard as, Arendal den 8.nov-16 med foredrag fra bl.a Lene-Camilla Nordlie, VP Head of Claims Improvement ..

 shutterstock_373904827

Foto: Shutterstock

 Region Sør har gleden av å invitere til bedriftsbesøk og

åpen fagsamling hos Gard as, Arendal

tema; Digitalisering og kvalitet

 

 

den 8. november 2016 kl 14:00 – 16:00

“Erfaringer fra forbedringsprosjekter med elementer

av digitalisering”

 • Lene-Camilla Lene-Camilla Nordlie, Vice President,

Head of Claims Improvements Gard AS

Foredraget finner du her (innlogget medlemssidene)

 • Kjetil    Digitalisering og kvalitet v/Kjetil Nyhus, PA Consulting Group og tidligere sjef i IKT Agder

Foredraget finner du her (innlogget medlemssider)

 

gard

 Region Sør – regionstyret

 

Målsetting for NFKR Sør er å skape en arena med fagsamlinger og bedriftsbesøk.  Vi ser et ønske om å arrangere nettverksmøter hvor vi får anledning til å treffe likesinnede, som vi kan dele faglige gleder og utfordringer sammen med.  

I tillegg til faglige innlegg og foredrag, ønsker vi å legge opp til en sosial arena hvor det også er rom for den mer uformelle samtalen.

 

2016-02
Møtet er åpent for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem – se “meld deg inn” på www.nfkr.no . Velkommen!

 

Oppsummering med bilder og presentasjoner fra medlemsmøte fra SINTEF og Safetec, REINERTSEN og Trondheim Havn:

 

 shutterstock_131307044 shutterstock_155282822

 Tema :  Security/Sikring

 

 Medlemsmøte hos Safetec Trondheim 17.11.2016

 

NFKR region Trøndelag hadde gleden av å invitere medlemmer til medlemsmøte hos Safetec, hvor flere trønderske bedrifter presenterte aspekter ved sikring mot tilsiktede uønskede handlinger. 26 personer deltok på møtet.

Innledningsvis ga Reidun Værnes fra Safetec en kort presentasjon av virksomheten til Safetec og deres moderkonsern.

Safety Advisor Anne Egeli fra Safetec startet med å beskrive hvordan sikringshendelser skiller seg fra sikkerhetshendelser, og presenterte deretter mulige metoder for risikoanalyse av potensielle sikringshendelser, basert på standardene NS5831 og NS5832. Hun belyste forskjeller og likheter mellom risikoanalyse innen sikring og sikkerhet (security/safety), og beskrev også forskjellige arbeidsmodeller. Hun påpekte også at virksomhetens sikringsplan – som bør være resultatet av sikringsrisikoanalysen – også må avspeile seg i virksomhetens beredskapsplan.

 

Anne Presentasjonen Sikring – en naturlig del av virksomhetens risikostyring?

v/ Anne Egeli, Safety Advisor Safetec  (innlogget medlemssider)

SINTEF

IT-sikkerhetsleder Maria Bartnes fra SINTEF hadde kalt innlegget sitt “Fornuft og følelser”, og snakket om hvordan man kan motivere ansatte til å få lyst til å oppføre seg sikkert på bedriftens IT-systemer. Hun kom med forslag til hvordan man kan fange opp umotiverte ansatte gjennom mer direkte kommunikasjon (relasjonsledelse). Hun minnet om at en eller noen få ansatte med uhensiktsmessig IT-adferd er tilstrekkelig til å kunne forårsake stor skade på virksomheten.

 

Maria  “Fornuft og følelser: hvem er sikre og hvem er sårbare?” v/ Maria Bartnes, IT Sikkerhetsleder SINTEF ; Presentasjonen fra SINTEF finner du her (innlogget medlemssider)

 

 

Sigrun   Sigrun Lande Sørensen fra REINERTSEN AS, presenterte sikringsarbeidet hos sin bedrift, med spesiell vekt på bygging av sikringskultur. Hun redegjorde for praktisk organisering av sikringsarbeidet, planer og tiltak, og holdningsskapende arbeid. Sikringskampanjer var sentrale elementer her. Potensielle sikringshendelser var også utgangspunkt for beredskapsøvelser, og sikringsaspekter inngikk i bedriftens vernerunder. Også revisjoner ble gjennomført med sikring som tema.

 

Svein   Svein Kåre Aune fra Trondheim Havn snakket om havnesikring, som er regulert gjennom et omfattende internasjonalt regelverk (IMO/EU). Det finnes i tillegg et eget norsk sentralt regelverk for Security på havneanlegg. Trondheim Havns oppgave ble derfor å tilpasse regelverket til den relativt rolige virksomheten som finner sted i våre trønderske havner med relativ liten trafikk av terrorister og atomvåpensmuglere, uten å risikere at man mister oversikt og kontroll. Innlegget ble krydret med interessante eksempler og potensielle hendelser, og hvordan havnemyndighetene hadde taklet disse.

 

Sigrun Lande Sørensen avsluttet med å orientere om at neste medlemsmøte i begynnelsen av 2017 også vil være foreningens årsmøte.  Vel møtt!

NFKR Trøndelag  for regionstyret

leder Sigrun Lande Sørensen

Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom Berland og Ingunn Dåvøy 

 20.nov-16 Tom Berland, tekst og Kjetil Gjøen, foto

Åpen fagsamling hos Centrica Energi, 17.nov-16, foredrag av Aeger Group ..

 Informasjonssikkerhet (Del 2):

«Hvordan sikre bedriftens verdier?»

Tidspunkt: 17. november 2016, kl. 13:00 – 15:00

OBS! riktig adresse: Centrica Energi, Veritasveien 29, Stavanger

 Centrica-bygget

Fotosearch_k7019691

 Foto: Fotoseach

NFKR Region Rogaland har gleden av å inviterer til fag- / nettverkssamling i samarbeid med Centrica Energi.

Foredraget vil beskrive teknologiske aspekter og søke å gi innsikt i temaet samt fokuserer på sikkerhet som en integrert del av virksomheters strategi og som en viktig del av operativ drift.

Ekstra beskyttelse av bedriftssensitiv informasjon og bevisstheten om at dette er et lederansvar.

Foredraget holdes av Aeger Group som bistod faglig under Aftenpostens avsløringer om IMSI catchere/ulovlige basestasjoner i Oslo tidligere, som da fikk bred mediedekning (Link til artikkel i Aftenposten: http://mm.aftenposten.no/stortinget-og-statsministeren-overvakes/ ).

 

 

Pamelding   Våre fagsamlinger er åpne medlemsmøter, gratis for medlemmer og vertskap. Du er velkommen til å invitere med deg dine kollegaer og andre som har interesse av temaet.

Vel møtt til foredrag og erfaringsutveksling med et spennende tema!

Vennlig hilsen

NFKR Rogaland – regionstyret  v/ Arnie Werner Hagen, regionstyreleder og

Bent Danielsen, Centrica  Energi og regionstyremedlem

 

 

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring

Torolf Paulshus, daglig leder og 1st VP EOQ

 

Følg oss gjerne på TwitterFacebook | LinkedIn

 

*  Dette møtet er åpent for alle. Ønsker du å bli medlem og være med å bygge faglig nettverk – se “meld deg inn” på www.nfkr.no, sjekk gjerne om din bedrift er medlem først. Velkommen !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norges representant fortemp_logo_eofq

UTVIDET påmeldingsfrist ! medlemsmøte hos Safetec Trondheim den 17.nov-16 kl 13:00, innlegg fra SINTEF, REINERTSEN, Safetec og Trondheim Havn ..

 

NFKR Trøndelag tema

Security/Sikring

 

medlemsmøte hos Safetec i Klæbuveien 194

den 17. nov. 2016 kl 13.00

Security/sikring blir stadig viktigere for å beskytte mot og gi motstand mot dem som har et ønske om å påføre vår virksomhet skade i en eller annen form. Dette kan dreie seg om forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til lokaler eller forretningskritisk informasjon. Aktuelle fokusområder er: fysisk sikring, sikring av personell (f.eks bakgrunnssjekk) og informasjonssikring.

Hvor stor er risikoen i din virksomhet og hvilke områder er mest utsatt? Hva gjøres for å komme i forkant slik at vi unngår problemer? Oppdateres våre risikovurderinger når virkeligheten endres med hensyn på forekomst og omfang av bevisste ondsinnede handlinger? Hva gjør vi for å unngå hendelser som vi absolutt ikke vil at skal ramme oss, slik som datainnbrudd, industrispionasje, terror osv.

SECURITY/SIKRING = beskyttelse mot tilsiktede, uønskede handlinger

SIKKERHET = beskyttelse mot ulykker

shutterstock_131307044    shutterstock_155282822

 

Agenda

·        Åpning ved NFKR region Trøndelag

·        Presentasjon av bedrift/vertskap for møtet ved Safetec

·        “Sikring – en naturlig del av virksomhetens risikostyring? Gjennomføring av sikringsrisikoanalyser og iverksetting av tiltak v/ Anne Egeli, Safety Advisor Safetec

·        “Fornuft og følelser: hvem er sikre og hvem er sårbare?” v/ Maria Bartnes, IT Sikkerhetsleder SINTEF

·        20-30 min pause med mingling og kaffe mm

·        “System for Sikring. Praktiske tiltak for økt sikringsbevissthet samt oppfølging i daglig drift”, v/ Sigrun Lande Sørensen, REINERTSEN AS, HMS&K-avdelingen

·        «Havnesikring»  v/ Svein Kåre Aune, Trondheim havn

·        Avslutning og tid til flere spørsmål og åpen diskusjon

Vi avslutter ca kl 15.30

 

 

Registrering link

PameldingEnkel servering, ingen deltakeravgift for medlemmer av NFKR.

Påmeldingsfrist: 16.november    deltakerliste her

Du er velkommen til å sende denne invitasjonen til ditt nettverk.

 

Vel møtt!

NFKR Trøndelag  for regionstyret

leder Sigrun Lande Sørensen

Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom Berland og Ingunn Dåvøy 

 

NFKR Region Østlandet-Oslo: Invitasjon til frokostmøte 15.11.2016 – tema Prosessorientert styringssystem kl 08:00-10.00 med foredrag fra PwC og Kruse Smith:

www.nfkr.no

 NFKR Region Østlandet-Oslo har gleden av å invitere til frokostmøte med

foredrag fra PwC og Kruse Smith

prosessbasert styringssystem

 

 – drøm eller realitet?

Tirsdag 15. november 2016, kl 08:00 – 10:00 hos DnB, Dronning Eufemias gate 30, Oslo (Bjørvika)

 Prosesstyring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·     Mange ønsker en prosessorientering – men mange sliter med å få det til i praksis – hvorfor?

·     Hvordan styre prosesser – fins det konflikter mellom mål i linjen og prosesser som går på tvers i verdikjeden?

·     Hvordan bruke prosesser til å koble ulike styringsområder som risiko, kvalitet og økonomi til helhetlig virksomhetsstyring?

·     Hvilke utfordringer har vi etterkant av en endringsprosess?

  

Agenda

 • Velkommen til medlemsmøte med innledning til tema v/ NFKR regionstyre Ole Johan Dahl, DNV GL
 • Presentasjon av PwC;  “Prosesstyring – hvordan kan vi få dette til å fungere i praksis?” –  v/Audun Marken, direktør Strategy and Operations
 • Presentasjon av Kruse Smith; “Utfordring i endringsprosessen” – v/Nina Steen Læknes, kvalitetssjef
 • Erfaringsdeling og diskusjon
 

Audun

Audun Marken

“Prosesstyring – hvordan kan vi få dette til å fungere i praksis?” 

v/ Audun Marken, direktør Strategy and Operations PwC

Audun Marken er direktør innen fagområdet Strategy and Operations i PwC Consulting, Oslo. Han har mer enn 19 års erfaring innen både konsulentbransjen som konsulent i PwC og BearingPoint, og gjennom ledelse av sentrale prosjekter som ansatt i Posten Norge og Bring.

Audun har jobbet med verdikjedeforbedring og ?styring i hele sin karriere, og har lang erfaring med kartlegging og utvikling av prosesser. Audun er utdannet sivilingeniør i Maskinteknikk fra NTNU.

Nina

Nina Steen Læknes

 

 “Utfordring i endringsprosessen” 

 v/ Nina Steen Læknes, kvalitetssjef Kruse Smith

Nina Steen Læknes er kvalitetssjef i Kruse Smith. Hun er utdannet ingeniør innen bygg og anlegg og har snart 30 års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen fra både byggherreside og entreprenør. Hun har ledet flere store prosjekter. 

Hun har også vært en del av et team, som ledet Kruse Smith sin satsing på LEAN construction – involverende planlegging. Hun har alltid vært nysgjerrig på nye metoder, hatt «systemgenet», en involverende lederstil og et behov og ønske om å se sammenhenger. En overgang til å jobbe med ledelsessystemet og forbedringsprosessen omkring dette, falt derfor naturlig.

Nina er også medlem av NFKR hovedstyre.

 

Det serveres lett frokost fra klokken 07:30 i forbindelse med medlemsmøtet. Gratis deltakelse for NFKR medlemmer!  Du er velkommen til å sende denne invitasjonen videre til ditt nettverk.

Du møter deltakerliste

 

 Pamelding               Vertskap:

Påmeldingsfrist; MØTET ET FULLTEGNET

Velkommen !

NFKR region Oslo Østlandet  v/ Jan Ingebrigsen, Forsvarsbygg, Ole Johan Dahl, DnV GL og Vibeke Tegneby, DNB

 

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring

Torolf Paulshus, daglig leder og 1st VP EOQ

 

www.nfkr.no  Følg oss gjerne på TwitterFacebook | LinkedIn

 

*  Dette møtet er åpent for alle. Ønsker du å bli medlem og være med å bygge faglig nettverk – se “meld deg inn” på www.nfkr.no, sjekk gjerne om din bedrift er medlem først. Velkommen !

 

Norges representant fortemp_logo_eofq

Medlemsmøte 20.09.16 hos AtB: Interessentanalyse med foredrag fra AtB, Jernbaneverket og NFKR Academy

 Interessentanalyse

 

NFKR Trøndelag holdt medlemsmøte med tema interessentanalyse tirsdag 20. september. Vertskap denne gang var hos AtB i Kongensgate.

 

 

 

 

NFKR region Trøndelag mangeårige leder Sigrun Lande Sørensen ønsker velkommen !

 

   Leder i NFKR Trøndelag, Sigrun Sørensen, ønsket alle velkommen til medlemsmøtet. Administrerende direktør Janne Sollie fra AtB innledet med en kort presentasjon av AtB som selskap. Sollie beskrev i korte trekk de mange samarbeidspartnere og interessenter som AtB møter. AtB er en synlig bedrift i Trøndelag og som ser svært stor betydning av å kjenne sine interessenter.

 AtB

 

 

  AtB delte villig fra sin “organisasjonsvirkelighet” med alle sine interessepartnere

 

 

 •  Siri Mathiesen fra NFKR holdt en faglig presentasjon med tema «interessentanalyse – viktig krav i nye systemstandarder (ISO 9001/14001)».  Mathiesen presenterte en oversikt over de nye krav som systemstandardene stiller rundt interesseparter, og åpnet for plenumsdiskusjon til hvorfor det er viktig å kjenne sine interesseparter. Videre viste Mathiesen fram gode verktøy for hvordan man systematisk kan arbeide med interessentanalyser og oppfølging av disse gjennom handlingsplaner og kommunikasjonsplaner. Mathiesen avsluttet med å beskrive hvordan man gjennom å håndtere interessenter i et risikobasert tankesett kan bidra til økt bærekraft for bedriften.

i tillegg finner du Word dokument:  Analyse av interesseparter  og  Kommunikasjonsplan

 

 • Neste faglige innlegg var fra kvalitetsansvarlig i AtB, Knut Iver Aastorp. Aastorp ga en oversikt over de viktigste interessenter for bedriften. Videre beskrev han hvordan AtB aktivt arbeidet med interessentanalyser. Bedriften deler interessentanalyser opp i ulike nivå, der man har en interessentanalyse på overordnet nivå og flere propsjektspesifikke interessentanalyser. Aastorp beskrev også at man jevnlig så behov for å oppdatere interessentanalysene for å kunne følge opp med korrekte tiltak i handlingsplaner.

 

 • Siste faginnlegg var fra kommunikasjonsrådgiver i Jernbaneverket, Bård Bjerkaker. Han

   

presenterte arbeidet med interessentanalyse for et av Jernbaneverkets prosjekter «Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen». Prosjektet hadde kjørt egne work-shops for å kartlegge interessenter. I tillegg hadde man laget et eget interessentkart hvor interessenter var prioritert. Bjerkaker beskrev viktigheten av relasjonsbygging og påvirkningskraft under kontinuerlig arbeid med interessentanalyse og tilhørende handlingsplaner.

 

 

 

 

 

Avslutningsvis informerte NFKR v/Siri Mathiesen om nye kurstilbud fra NFKR. Informasjon om kommende kurs og tidspunkt er tilgjengelig på NFKR sine nettsider, www.nfkr.no.

 

 deltakere

Godt engasjement og deltakere som villig deler sine erfaringer er en forutsetning for et vellykket møte :) – flott med gode innspill!

 

 vertskap

NFKR Trøndelag  vertskap og regionstyre; Kjetil Gjøen, Sigrun Lande Sørensen, Knut Iver Aastorp, Karin E. Larsen (bilder) og Ingunn Dåvøy  (tekst)

 

 

 

Invitasjon til åpen fagsamling/medlemsmøte 11.10.2016, Bodø, tema Risikostyring og kvalitet kl 17:00-19:00

Risikoeierenvi starter med Risiko – som hovedtema for samlingen ..

Fagsamling / åpent medlemsmøte Bodø

Tid: 11. oktober 2016

kl 17:00 – 19:00

 Sted:  Bodø vgs, Inngang I, rom H102

Vi har gleden av å invitere til åpent NFKR medlemsmøte i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Vibeke Myrås fra NFKR Academy deltar som innleder til temaer rundt Internkontrollforskriften og risikostyring.

Vi ser gjerne at medlemmene kommer med innspill til aa@nfkr.no om øvrige temaer rundt kvalitet- og risikostyring som ønskes belyst på møtet. Gjerne med innlegg case fra egen bedrift.

Risikoeiere, ansvar og myndighet – internkontrollforskrift, modeller for risikostyring ….

 

 

Vibeke   Vibeke har vært kursleder i NFKR Academy siden mai 2016. Fra før har hun erfaring som daglig leder i MQM AS, Kvalitetsrådgiver i Statnett og Total E&P Norge, QRM i Statoil, HMS-leder i Norsk institutt for skog og landskap, Seniorkonsulent innen risiko- og krisehåndtering i Teleplan og ledererfaring fra helsevesenet.  Hun har en mastergrad i Samfunnsikkerhet fra Universitetet i Stavanger og innehar sertifiseringer i risikoledelse, revisjonsledelse og kvalitetsledelse. 

 

Pamelding  Gratis for NFKR medlemmer og gjester !

Du er velkommen til å invitere med deg både kollega og andre fra ditt nettverk som vil ha interesse av temaet, og som ser hvilket ansvar og muligheter en risikoeier har. Og ikke glem å ta med din leder !

Fra Vibekes presentasjon, med henvisning til

 Roller

Vel møtt!

 

NFKR Nordland og vertskap Nordland Fylkeskommune v/ Jonny Brodersen

Fagsamling Bergen Haraldsplass Sykehus; Standardisering av pasientforløp med erfaringer med standardisering av prosesser med ulik kompleksitet, den 18.oktober 2016 kl 15-18:

Invitasjon

Du er velkommen til å sende denne invitasjonen til ditt nettverk. Gratis påmelding for medlemmer og gjester. Enkel bevertning

Vel møtt!                             Pamelding

tirsdag 6. september kl 19:00 – restaurant “Hos Naboen”

 Åpent møte / NFKR kafe

Tirsdag 6.september 2016 kl. 19.00 -21:00

Sted: Restaurant «Hos Naboen», Kristiansand

Supply Chain Management

 &

Achilles – Sellicha

Møtet er åpent for alle. Inviter gjerne med en kollega eller send invitasjonen

 videre til ditt nettverk i regionen.

 

Innledning ved

 

 Gøril

Halvard

  Gøril Hannaas,

Associate Professor,

Faculty of Engineering and Science, UIA

Halvard Homme,

 

Regional Director North. & Central Europe

 Achilles Group

 

 

Vi ser på tema / innkjøp opp mot  ISO 9001:2015 standarden, pre-kvalifisering og oppfølging av leverandør

 

     Presentasjonene kommer her (innlogget medlemssidene)

– Erfaringsutveksling

 

Ingen deltakeravgift, og vi møtes gjerne til en QA-burger i restauranten en liten time før møtet.

Vel møtt !

Pamelding Registrering link  –  Deltakerliste kommer  her

 Region Sør – regionstyret

 

Målsetting for NFKR Sør er å skape en arena med fagsamlinger og bedriftsbesøk.  Vi ser et ønske om å arrangere nettverksmøter hvor vi får anledning til å treffe likesinnede, som vi kan dele faglige gleder og utfordringer sammen med.  

I tillegg til faglige innlegg og foredrag, ønsker vi å legge opp til en sosial arena hvor det også er rom for den mer uformelle samtalen.

 

 

2016-02

 

Arrangementsansvarlig for møtet fra Region Sør;

hos_Naboen_cropped
 

leder Tanja Renate Erichsen,

Necon AS –

 taneri@necon.no

 

Vi sees “hos Naboen” !

 

 

Møtet er åpent for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem – se “meld deg inn” på www.nfkr.no . Velkommen!

 

Invitasjon til medlemsmøte med tema Interessentanalyse hos AtB Trondheim den 20.sept-16 kl 13:00-15:30, innlegg fra Jernbaneverket, AtB og NFKR Academy

 Interessentanalyse

Interessentanalyse

En interessent er en person eller organisasjon som kan påvirke eller bli påvirket av en virksomhet. En interessentanalyse skal finne frem til de relevante interessentene og deres krav, behov og forventninger.

Ulike bedrifter/organisasjoner vil også presentere hvordan de jobber med interessentanalyse. Møtet er åpent for alle, inviter gjerne med en kollega eller andre som kan ha interesse av å delta.

Vertskap   AtB

 

Dato:         Tirsdag 20. september 2016 kl 13:00 – 15:30

 

Sted:         AtB, Adresse: Kongens gate 36, Trondheim

Parkering er mulig på Leuthenhaven eller i parkeringskjelleren under Trondheim Torg.En rekke busser har holdeplass i krysset Kongens gate/Prinsens gate.

Påmeldingsfrist: 16.september           Pamelding

 

Agenda:

 

 • Åpning ved NFKR region Trøndelag
 • Innledning av AtB
 • Interessentanalyse – viktig krav i nye systemstandarder (ISO 9001/14001) v/Siri Mathiesen, NFKR Academy
 • Hvordan jobber vi med interessentanalyse i AtB v/Knut Iver Aastorp
 • Kort pause
 • Interessentanalyse i Jernbaneverket v/ Bård Bjerkaker
 • Oversikt over NFKRs kurstilbud til medlemmer v/Siri Mathiesen
 • Avslutning

 

 

 

Enkel servering, ingen deltakeravgift for medlemmer av NFKR.

Dørene åpner kl 12:30 for dem som ønsker å prate litt over en kopp kaffe før møtestart.

 Web påmelding https://www.nfkr.no/  eller direkte til Registrering  – deltakerliste  her

Du er velkommen til å sende denne invitasjonen til ditt nettverk.

 

Vel møtt!

NFKR Trøndelag  for regionstyret

leder Sigrun Lande Sørensen

Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom Berland og Ingunn Dåvøy