Vi gleder oss til foredrag fra Norges Bank, tema ‘reisesikkerhet’, i regi av region Vestfold-Telemark nettbaserte medlemsmøte den 29. april 2020 kl 15:00. I forkant av fagsamlingen gjennomførers et raskt årsmøte kl 14.30. Meld deg på og få tilsendt Teams-link i forkant av møtene
mer…

Region Trøndelag ønsker velkommen til åpen fagsamling hos Statnett i Trondheim, den 23.jan-20 kl 13. Faglig innlegg fra Statnett og Nye Veier – tema kvalitet i prosjekter.

Se presentasjonene fra region Nordvest fagsamling hos Statens vegvesen prosjekt Fv.659 Nordøyvegen ‘Norges mest spektakulære vegprosjekt’ på Skjeltnene den 6/11-19. Vi fikk en grundig orientering om prosjektets omfang, samt orientering om kvalitetsledelse og risikostyring i prosjektet, inklusive hvordan risiko ivaretas innen HMS arbeidet.

Region Trøndelag inviterte til åpen fagsamling i Powerhouse Brattøra, Trondheim, den 10/10-19 kl 13. Informasjon om Powerhouse og hvordan jobbe med risikostyring når man bygger ett av verdens mest miljøvennlige bygg

Region Rogaland inviterer til åpen fagsamling hos Stavanger Havn den 31/10-19 kl 14-16. Sikkerhetssjef Arvid Nygaard hos Stavanger havn innleder om Risiko og Beredskap i forhold til cruisetrafikken. Vel møtt!

Svært vellykket fagsamling hos Kongsberg Maritime i Horten den 10.oktober 2019 – godt oppmøte med engasjerte deltakere

Oppsummering fra Region Oslo’s medlems-/frokostmøte hos Statens vegvesen 26. september 2019. Tema ‘Ledelsens gjennomgåelse’ skapte stort engasjement blant de vel 50 fremmøtte. Foredrag og bilder finner du her….

Region Nordvest inviterer til åpen fagsamling. Vi besøker Fv.659 Nordøyvegen på Skjetnene den 6/11-19 kl 14:00. Vi får dele erfaringer og høre hvordan Statens vegvesen prosjektledelse jobber med kvalitet- og risikostyring med HMS.

Region Trøndelag inviterer til åpen fagsamling i Powerhouse Brattøra, Trondheim, den 10/10-19 kl 13. Informasjon om Powerhouse og hvordan jobbe med risikostyring når man bygger ett av verdens mest miljøvennlige bygg

Invitasjon til fagsamling hos Kongsberg Maritime i Horten den 10.oktober kl 17-19. Med innlegg fra vertskap og NOKAS vil vi i Region Vestfold ta for oss ulike metoder for avviksbehandling og diskutere praksis.