Velkommen til å delta på seremonien for kåring av European Quality Leader. KRN deltar i denne årlige konkurransen for 6. gang med Årets Kvalitetsleder 2021, Anne-Kristin Bjerga Bjåen. Det er meldt at det i år har vært hard konkurranse og at hun er med helt i toppen.
Vinneren blir publisert i denne seremonien.

This webinar 4 October takes up the work of France Qualité dedicated to THE QUALITY MANAGER OF THE FUTURE.
Based on feedback, the analysis of major trends, and a qualitative survey, Belot and Duchatellier give the six major objectives of the quality manager of the future and

10. august inviterer EOQ til webinar (eng.) i samarbeid med American Society of Quality (ASQ); “The presentation will show the attendees techniques to adapt to a rapidly changing world.”It is important to change, as adaptability enhances the ability to handle any variation or modification in our work or life in general.”

Vi inviterer til fagsamling “Har tillitsreformen plass for internkontrollen?” der vi viser foredrag fra Bydelsdirektør Nordstrand, Oslo kommune. Det blir avholdt et kort årsmøte for KRN region Oslo i forkant av opptaket fra K&R dagene.

Innlegg v/ Ole Johan Dahl, KRN kursleder. Tema; “Målstyring og risikostyring hånd i hånd, identifiser scenarier og løsninger før det er for sent!”
Proaktiv og helhetlig risikostyring med innføring av tiltak i tide, kan redusere

Hvilken posisjon data har i styringen av norske virksomheter? Velkommen til fagsamling 23. mars med paneldebatt og refleksjon rundt forvaltning og utnytting av data. Du møter representanter fra data og analyse-fagmiljøene i hhv Telenor, Statnett og DNV. Men først får vi presentert case revisjon helseforetak v/DNV

6. april inviterer EOQ og vår tyske søsterforening DGQ til webinar (eng.);
Dr. Robert Schmitt, President of DGQ, will talk about ‘How we benefit from where we come from: Transforming Quality Management into the Digital Age‘
.

KRN region Trøndelag inviterer den 10. mars 2022 kl 13:00 til fysisk hybrid digital fagsamling i Powerhouse Trondheim med bl.a innlegg fra Eiliv Flakne, pressesjef Enova SF

.

15. mars inviterer EOQ og vår svenske søsterforening SFK til webinar (eng.);
“What do I, as a Quality Professional, have to learn and do in order to take care of all the opportunities the digitalization brings?”
In this first step the expert group will elaborate on ..

Invitasjon til opptak av foredrag fra medlemsmøte i regi av region Sør med foredrag fra sjef Økokrim Pål Kulø Lønseth.

.

.