ÅRETS KVALITETSLEDER, Tore M. Andresen, bydelsdirektør Nordstrand, Oslo kommune er vinner av Årets Kvalietslederpris 2022. Andresen har en lang og omfattende karriere som leder med organisasjonsutvikling og bygging av kulturer for kontinuerlig forbedring og innovasjon.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og assisterende direktør i FHI Gun Peggy Strømstad Knudsen mottok «KRN kvalitetspris for myndigheter 2022», som ble tildelt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 9. juni under Kvalitet og Risiko Norges konferanse på Quality Hotel Expo Fornebu.

Bakgrunn for tildelingen
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er myndighetsorganisasjoner og rådgivere til Helse- og omsorgsdepartementet, som begge har hatt fremskutte nasjonale posisjoner under Covid 19 pandemien. De har guidet helseminister og statsminister i en meget vellykket håndtering av pandemien. 

Juryen har konkludert med at prisen går til begge to for deres prestasjoner, hvor begge: 

  • har innfridd på høye ambisjoner og nasjonale helsemål med beste globale resultater 
  • har drevet omfattende nasjonal informasjonsvirksomhet 
  • har bygget felles suksess på hverandres ulikheter og ulike mandater 
  • har gitt kontinuerlig informasjon til nasjonen 
  • har økt omdømme betydelig under pandemien 
  • har drevet aktivt forbedringsarbeid for å inkludere tilbakemeldinger for å gi bedre råd på en bedre måte 

De fremstår i en særklasse som sikre vinnere av kvalitetspris for myndighetsinnsats.

Tidligere vinnere av prisen:
2017 Skatteetaten
2016 Asker kommune
2014 MET – Meteorologisk institutt
2013 DIFI
2012 UiT v/ dir. Tor Ingebrigtsen 

Vinner av Årets Kvalietslederpris 2021 ble tildelt på KRN høstkonferanse. Bjåen er direktør for kvalitet og utvikling i Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Hun har vært sentral i Oslo Kommunes håndtering av corona-pandemien, og som kommunens representant i arbeidet med det nasjonale beredskapslager for smittevernutstyr.
I tillegg har hun også satt internasjonale fotspor som legemiddelinspektør og var Norges representant og startet arbeidet med lage en egen guidelines for legemiddelproduksjon i helseinstitusjoner.

Intervju med Siri Viken, leder for programkomitéen for konferansen på Bristol den 11/11, markeringen av Verdens Kvalitetsdag 2021. Hun gir oss et innblikk i programmet for dagen, og håper deltakerne får med seg mange nyttige tips og triks de kan ta med seg for å ytterligere kunne redusere risiko- og kvalitetskostnader i egen organisasjon.
Velkommen til en fullpakket dag med faglig innhold og gode muligheter til nettverksbygging.

KRN ønsker din søknad! Årets Kvalitetsleder kan foreslåes av alle ledd i KRN sin organisasjon, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.
Også potensielle medlemmer kan søke

Hensikten med hederstegnet er å hedre og profilere offentlige organisasjoner som jobber med kvalitets- og risikoledelse i sin videste forstand.

Vi gratulerer Dr. Jan Emblemsvåg med topp-plassering som årets europeiske kvalitetsleder i regi av den europeiske kvalitetsforeningen EOQ.
Det er en bragd å nå dit i årets kåring, der kvalitetsdirektør konsern i franske L’Oreal, Dr. Eric Wolff, ble årets EQL vinner.

Prisen for årets kvalietsleder i kategorien linjeleder ble tildelt Karin E. Kvernberg, Kvalitets- og HMS sjef i AM Nutrition AS
på konferansen VK-2019. Utmerkelsen som Årets Kvalitetsleder 2019 tildeles for sin bedrifts markedssuksess etter lang tids innsats med sertifisering av bedriftens kvalitet og risikoledelse.

Vi skal kåre Årets Kvalitetsleder for fremte gang på konferansen Verdens Kvalitetsdag, Hotel Bristol Oslo den 14. november 2019. Dette er den norske utgaven av den høyt-hengende europeiske kvalitetslederprisen EQL,

Hensikten med hederstegnet er å hedre og profilere offentlige organisasjoner som jobber med kvalitets- og risikoledelse i sin videste forstand.