Vi har gleden av å introdusere nytt unikt modulbasert kurs i metoder og teknikker for risikovurderinger. Her finner du oversikt over metodene og teknikkene som gjennomgås i hver av de 8 modulene, hver modul på 3 timer.
Du velger selv hvilken modul(-er) du ønsker å ta, eller hvilke du ønsker å sette sammen til en oppdateringsdag.

NFKR Academy-nettsiden er nå overført til nfkr.no, slik alt NFKR-relatert materiale nå er samlet. NFKR håper å kunne presentere nyheter, arrangementer, kurs, medlemsmøter m.m. til våre medlemmer på en oversiktlig og god måte. Hvert av kursene innen både kvalitet, revisjon og risk har egen informasjonsside, se meny ACADEMY med omtale, pris og betingelser.

Kurs over 4 x én-ukes moduler der du vil lære Lean Six Sigma av den beste læreren tilgjengelig i verden idag.
NFKR er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse og risikostyring.

Våre kurstilbud for høsten finner du på www.nfkr-academy.no
I tillegg finner du en liten tabelloversikt for høstens kurs her, oppdateres kontinuerlig. Merk spesielt kurs for Risikoledere i Albir, Spania allerede i september og 1-dags kurs i Stavanger både for kvalitet og risikostyring.

Den 6.sept. vil Vibeke Myrås holde praktisk rettet kurs basert på anvendelse av risikostandarden ISO 31000.

      Vibeke
NFKR Academy ved kursansvarlig Vibeke Myrås ønsker velkommen til kurs!

A3.5.16.1 (1d) Risikoeier – ansvar og muligheter gjennom risikostyring, 6. sept 2016

Søkes godkjent for vedlikehold av sertifikater for sertifiserte risikoledere.

 

 

Om kurset:
Risikoeierrollen er en sentral rolle når man skal skape fremdrift og engasjement rundt arbeidet med å vurdere og håndtere risiko. Risikoeiere er selvsagte bidragsytere i risikostyring og den parten som har faktisk myndighet til å få gjennomført risikoreduserende og -optimaliserende tiltak.
Dette kurset vil gi deg som er risikoeier bedre forståelse for ansvar og muligheter rollen gir og relevante tilnærmingsmåter til risiko. Kurset vil også ta for seg hvordan risikoledere og risikoeiere kan effektivisere samarbeidet rundt risikostyring gjennom en felles tilnærming til risikofaget, koordinering av mål og gode kommunikasjonsrutiner.

For deltakere som skal bruke kurset som oppdateringskurs for vedlikehold av sertifikat vil det avlegges en prøve (multiple choice) med 10 generelle spørsmål angående risikostyring på slutten av dagen.

Kurset passer for personer som kan komme til å bli eller er risikoeiere, ledere, risikoledere.

Læringsmål:
• Kunnskap om prinsipper for risikostyring
• Kunnskap rollen risikoeier
ansvar
muligheter
samarbeid med andre aktører i risikostyring
• Forståelse for risikostyringsprosessen

Agenda for kurset:
• Risikostyringsprosessen
Hensikt med risikostyring
Generelle trekk
Roller
• Risikoeierrollen
• Nasjonale og internasjonale standarder for risikostyring (ISO 31000:2009, NS5814 og NS5832)
Trender
Nylige og kommende endringer
God og mindre god praksis for risikostyring
Erfaringsutveksling
• Prinsipper for risikostyring i ISO 31000:2009
• Deltakerstyrt tema: drøfting og erfaringsutveksling mellom deltakerne
• Oppsummering av dagen, spørsmål og svar

Praktisk informasjon:
Kursdato: 6. September 2016
Sted:   Sandvika, Bærum
Tid:   09:00 – 16.00
Pris:   4.500,- /   3.600,- for NFKR-medlemmer
Kursleder:  Vibeke Myrås  – epost:  vibeke@nfkr.no

Pamelding

 

 * Alle kurspriser inkl mva. –  lunsj/pausemat NOK 300,- + mva  pr dag kommer i tillegg NFKR lokaler Kjørbokollen 30, Sandvika (grunnkursene og oppdateringskurs).  Dette erstattes av hotell dagpakke tillegg dersom kurset holdes i eksterne lokaler.

Kursoppstart første dag kl 09:00

AVBESTILLING  info@nfkr.no – Fra 2 uker til 1 uke før belastes 50% av kursavgiften, avbestilling fra 1 uke (5 arbeidsdager) før kursstart belastes kurset i sin helhet. Deltaker fra samme bedrift kan overta kursplassen uten tillegg i pris.

NFKR

 

Kursene tilbys også som bedriftsinterne kurs, vennligst ta kontakt med Annlaug på aa@nfkr.no

For spørsmål og nærmere informasjon om kurset, kontakt kursansvarlig og kursholder

Oppdateringsdag ISO 9001:2015 (1d), NFKR Sandvika den 7. sept-16; Hva er nytt i revidert utgave av standarden. Kursdagen er godkjent for vedlikehold av sertifikater i kvalitet, revisjon og ISM-koden, kursholder Siri Mathiesen.

NFKR Academy ønsker å styrke konkurransekraften hos norske bedrifter, også hos din organisasjon. Dette gjør vi bl.a. ved å tilby kurs innen styringsstandarden ISO 9001.

2016-07-01

 

 

A1.4.16.3  Oppdateringskurs ISO 9001:2015 (1d), dato 7.sept 2016

Pamelding

 

* Alle kurspriser inkl mva. –  lunsj/pausemat NOK 300,- + mva  pr dag kommer i tillegg NFKR lokaler Kjørbokollen 30, Sandvika

Dette erstattes av hotell dagpakke tillegg dersom kurset holdes i eksterne lokaler. Kursoppstart første dag kl 09:00

AVBESTILLING  info@nfkr.no – Fra 2 uker til 1 uke før belastes 50% av kursavgiften, avbestilling fra 1 uke (5 arbeidsdager) før kursstart belastes kurset i sin helhet. Deltaker fra samme bedrift kan overta kursplassen uten tillegg i pris.

NFKR

 

Kursene tilbys også som bedriftsinterne kurs, vennligst ta kontakt med Annlaug på aa@nfkr.no

For spørsmål og nærmere informasjon om kurset, kontakt kursansvarlig og kursholder

 

2015

Siri Mathiesen,  siri@nfkr.no

«Siri har god formidlingsevne som kombineres med egne erfaringer og god dialog med deltakerne.» Knut Arve Orten Lie, fra Styringsseksjonen i Statens vegvesen Region Midt etter endt bedriftsinternt revisjonskurs juni-16

“… Siri viste stor evne til pragmatisk tilnærming kombinert med talent innen formidling”  Kjell Audun Hagen, leder QA Prosess & Utvikling, Ulstein Power &Control

NFKR har et kompetansesenter der medlemmer kan få svar på spørsmål innen områdene kvalitet- og risikostyring.

Kompetanse – NFKR ekspertpanel

Logg deg inn på medlemssiden og send dine spørsmål til ekspert-panelet – hvor vi i hovedsak har gleden av å kunne benytte den høye faglige kompetansen til NFKR styre, regionstyrer og administrasjon. Se også presentasjon av medlemmene i panelet/styret.

Du er velkommen til å ta kontakt

Se også intervju med NFKR dagl. Torolf Paulshus om kvalitets-&risikofaget anno 2015. Intervjuet av vår belgiske søsterorganisasjon Kwinta.be –  Leuven  (engelsk)

2014-12

Offisiell og internasjonal anerkjennelse av din kompetanse

  • Kvalitetsrevisor (Quality Lead Auditor/Quality Auditor QLA/QA)
  • Kvalitetsleder (Quality Systems Manager, QMS)
  • Risk Manager (RM)
  • Miljøleder  (ESM)
  • ISM Revisor  (ISM Auditor)

Du kan lese om våre kompetansekurs under NFKR Academy

EOQ Competence certification

NFKR er Norges nasjonale representant for EOQ (European Organization for Quality). NFKR har for tiden ikke egen personellsertifisering, denne rollen ivaretas av sertifiseringsorganet QMCe, da som EOQ Personell sertifiseringsorgan. Se http://www.qmce.no/

Sertifikatene som utstedes i Norge er akkreditert av det nasjonale offentlige akkrediteringsorganet Norsk Akkreditering.

Certificates and training in English – se below

Oppdatering av kompetanse og fornyelse av dine sertifikater;

Sertifikatene kan fornyes i perioden 6 måneder før til 6 måneder etter utløpsdato. Øvrige krav til fornyelse finner du her; http://www.qmce.no/Fornyelse.htm

Endringer ISO 9001:2015, kurs 1d – fortsatt ledig plass NFKR Sandvika 8/12-15:

– Kompetanseheving innen styringssystemer og metoder!

NFKR har et formål om å styrke norsk næringsliv igjennom økt forståelse og kunnskap om styringssystem-standarder. NFKR Academy tilbyr kurs innen ulike ISO standarder, hvorav de mest sentrale vil være ISO 9001 (ledelsessystem for kvalitet) og ISO 19011 (revisjonsstandarden).

I kursene legges det vekt på å gjøre materialet lett tilgjengelig slik at det blir lett å forstå logikken i standardenes krav. De grunnleggende kursene vil ta for seg standardens krav for å bli kjent med dem og få en oversikt. De viderekommende vil ha fokus på å jobbe seg inn i en bedre og bedre forståelse av kravene.

Endringer ISO 9001:2015, kurs Sandvika 8/12-15

Oppdatert kursinformasjon med kurskalender for 2016 finner du på www.nfkr.no

Vi ser frem til å se deg på kurs!

 

 

NFKR Academy er igang og er kommet for å bli! Første kurs gjennomført med svært gode tilbakemeldinger.

NFKR Academy er strålende fornøyd med å kunne tilby kompetansekurs allerede i høst ! 

se kurskalender her

      “En godt anvendt dag med kompetanseløft ” –

_MG_6322

  første påmeldte deltaker – revisjonsleder fra Aker Subsea

 

_MG_6311

Det aller første kurset ble stilsikkert gjennomført med kursansvarlig Siri Mathiesen, med svært god tilbakemelding både på faglig innhold og gjennomføring,

 

og med godt stemning blant deltakerne …

 

_MG_6323  _MG_6335

NFKR fikk også god tilbakemelding på bruk av egne lokaler og begrenset antall deltakere, noe som skapte gode muligheter for nettverksbygging

 

 _MG_6316

og engasjement !

_MG_6318

 

 _MG_6337

_MG_6338

Kurs m/ NFKR i Sandvika: Internkontrollforskriften (1 dags) den 5. sept 2016 med tema: “Kartlegging av risiko som metode for å bestemme omfang av internkontroll i organisasjoner”, med kursholder Vibeke Myrås.

Vibeke

Vibeke Myrås, NFKR Academy ønsker velkommen til kurs !

“Førstemann til mølla” – begrenset plass NFKR lokaler Kjørbokollen 30, Sandvika Bærum

 

A3.4.16.1 (1d) Internkontrollforskriften,
– kartlegging av risiko som metode for å bestemme omfang av internkontroll i organisasjoner  

Søkes godkjent for vedlikehold av sertifikater for sertifiserte risikoledere

Om kurset:
Internkontrollforskriften pålegger alle virksomheter å implementere et system som ivaretar helse, miljø og sikkerhet. Grunnlaget for dimensjoneringen av arbeidet er risikokartlegging. Dette betyr at alle virksomheter må gjøre vurderinger av sitt eget risikonivå før de kan bestemme og iverksette tiltak for å sikre helse, miljø og sikkerhet og dermed sikre etterlevelse av internkontrollforskriften.
Dette kurset vil ta for seg hvilke metoder som kan brukes for å kartlegge risiko ved oppstart av arbeidet med internkontrollforskriften og i løpet av virksomhetens livsløp. Kurset vil også ta for seg hvordan virksomheter med forskjellig risikonivå kan dimensjonere innsats og implementasjon av tiltak slik at de etterlever forskriften på en god måte.

For deltakere som skal bruke kurset som oppdateringskurs for vedlikehold av sertifikat vil det avlegges en prøve (multiple choice) med 10 generelle spørsmål angående risikostyring på slutten av dagen.

Kurset passer for personer som ønsker en introduksjon til prinsipper for kartlegging og håndtering av risiko og for personer med roller innen, eller spesiell interesse for, internkontroll og etterlevelse av internkontrollforskriften. Det er en fordel med noe kjennskap til internkontrollforskriften.

Læringsmål:
• Kjennskap til kvalitative metoder for kartlegging av risiko
• Evne til å gjennomføre kartlegging av risiko i egen virksomhet
• Kunnskap om dimensjonering og implementering av tiltak for å etterleve internkontrollforskriften

Agenda for kurset:

• Internkontrollforskriften fra perm til perm
Hensikten med internkontrollforskriften
Kartlegging av risiko
Bestemmelse og dimensjonering av tiltak
Krav i forskriften
• Nasjonale og internasjonale standarder for risikostyring (ISO 31000:2009, NS5814 og NS5832)
Trender
Nylige og kommende endringer
God og mindre god praksis for risikostyring
Erfaringsutveksling
• Deltakerstyrt tema: drøfting og erfaringsutveksling mellom deltakerne
• Oppsummering av dagen, spørsmål og svar

Praktisk informasjon:
Kursdato:  5. September 2016
Sted:   Sandvika, Bærum
Tid:   09:00 – 16.00
Pris*:   4.500,-  /    3.600,- for NFKR-medlemmer
Kursleder:  Vibeke Myrås,  epost:   vibeke@nfkr.no

A3.4.16.1 (1d) Interkontrollforskriften,  5. sept 2016                                              Pamelding

 

 

 * Alle kurspriser inkl mva. –  lunsj/pausemat NOK 300,- + mva  pr dag kommer i tillegg NFKR lokaler Kjørbokollen 30, Sandvika (grunnkursene og oppdateringskurs).

Dette erstattes av hotell dagpakke tillegg dersom kurset holdes i eksterne lokaler. Kursoppstart første dag kl 09:00

AVBESTILLING  info@nfkr.no – Fra 2 uker til 1 uke før belastes 50% av kursavgiften, avbestilling fra 1 uke (5 arbeidsdager) før kursstart belastes kurset i sin helhet. Deltaker fra samme bedrift kan overta kursplassen uten tillegg i pris.

NFKR

 

Kurset tilbys også som bedriftsinternt kurs, vennligst ta kontakt med Annlaug på aa@nfkr.no