Vi har intervjuet Jon Lykke, leder for VK-2022 programkomité, som gir oss et innblikk årets program. Vi fortsetter å følge temaene i PDCA sirkelen, og er på D’en – gjennomføringsfasen; «Riktig første gang» som gjennomgangtema for konferansen

Velkommen til VK2022 den 10.november. Årets konferansetema er D’en i PDCA sirkelen. Det finnes ingen facit-løsninger for effektiv gjennomføring, selv om standarder gir oss noen fokusområder. Men de sier lite om hvordan få det til. Kom-hør-lær. Vel møtt!

Intervju med Siri Viken, leder for programkomitéen for konferansen på Bristol den 11/11, markeringen av Verdens Kvalitetsdag 2021. Hun gir oss et innblikk i programmet for dagen, og håper deltakerne får med seg mange nyttige tips og triks de kan ta med seg for å ytterligere kunne redusere risiko- og kvalitetskostnader i egen organisasjon.
Velkommen til en fullpakket dag med faglig innhold og gode muligheter til nettverksbygging.

Oppdatert program finner du her. Årets konferansetema Kvalitetskostnader omfatter kostnader relater til kvalitet og risiko. Alle har slike kostnader i varierende omfang. Erfaring tilsier at dersom disse ikke måles og trendes utgjør de opptil 25% av omsetningen i en virksomhet. En halvering av slike kostnader vil forbedre konkuranse-dyktigheten betydelig for virksomheten, men krever oppmerksomhet og grep i systemer for styring og kvalitetsledelse.

Årets konferansetema Kvalitetskostnader omfatter kostnader relater til kvalitet og risiko. Alle har slike kostnader i varierende omfang. Erfaring tilsier at dersom disse ikke måles og trendes utgjør de opptil 25% av omsetningen i en virksomhet. En halvering av slike kostnader vil forbedre konkuranse-dyktigheten betydelig for virksomheten, men krever oppmerksomhet og grep i systemer for styring og kvalitetsledelse.

Verdens Kvalitetsdag 2019 Hotel Bristol den 14.november holdt høyden, og alle gode tilbakemeldingen viser at konferansen går inn i rekken av erfaringsarenaer med stort faglig utbytte.

Verdens Kvalitetsdag 2018 Hotel Bristol den 14.november. Årets konferanseprogram finner du her. Kjente og profilerte næringslivsledere og fagspesialister gir oss inspirasjon og deler sin kompetanse og erfaring med oss. 

Ta kvalitets- og risikoledelse på alvor og bli med på konferansen.
Få med deg nyttige tips og råd, bli inspirert og motivert, kom i forkant og hør hvordan andre har løst utfordringer.
Tema for årets høstkonferanse på Hotel Bristol, Oslo er ‘Bærekraft, Kvalitet og Risiko’
Velkommen!

Intervju med KRN styreleder Ernst Ole Solem om valg av tema for årets høstkonferanse. Bærekraft har de siste årene vokst frem som et sentralt begrep … (mer)

Vi skal kåre Årets Kvalitetsleder for fremte gang på konferansen Verdens Kvalitetsdag, Hotel Bristol Oslo den 14. november 2019. Dette er den norske utgaven av den høyt-hengende europeiske kvalitetslederprisen EQL,