Se program med presentasjon av foredragsholderne på Holmenkollen-konferanse den 6.-7. juni – egne strømmer både for kvalitet og for risiko, erfaringsdeling med erfarne fagledere, grunnleggende og kompleks kvalitetstyring og risikoledelse

Intervju med Siri Viken, leder for programkomitéen for årets Kvalitet & Risikodager på Holmenkollen 6.-7.juni; I år har vi valgt konferansetema ‘Fagpilarer for fremtiden’; vi prioriterer derfor denne gangen de grunnleggende fagene i kvalitet og risikoledelse. Grunnleggende fag er som “evergreens” som …