“Kvalitet & Risk – med et hav av muligheter” – alle 16 presentasjoner tilgjengelig fra konferansen vil du finne her – tilgjengelig pålogget internett

Se program med presentasjon av foredragsholderne på Holmenkollen-konferanse den 14.-15. juni – egne strømmer både for kvalitet og for risiko, grunnleggende og kompleks kvalitetstyring og risikoledelse

“Kvalitet & Risk – med et hav av muligheter” – årets program tar tak i den akselererende utvikling vi er del av innenfor arbeidsmetoder og verktøy. Vi ser på hva dette i virkeligheten betyr for arbeidet med kvalitet og risikoledelse. Oppdatert program finner du her …

“Kvalitet & Risk – med et hav av muligheter” – vi deler suksessfaktorer, kunnskap og erfaringer og stiller spørsmål om digitaliseringsrevolusjonen er over, og hva med kvalitet og risiko i det nye informasjonssamfunnet ..

Save the date: Kvalitet&Risiko-dagene 2018 på Holmenkollen Park Hotel 14.-15. juni!