Åpnings foredraget fra Telenor “Den fjerde industrielle revolusjon er på trappene – hva gjør vi?” ved Egil Bredgaten Telenor ambassadør er blant presentasjonene som du får tilgang på fra K&R-dagene 8.-9. juni via innlogget medlemsider …

Informasjonsstyring som muliggjører for digitalisering av verdikjeden ..

K&R dagene 2017 foredrag – Digitalisering av virksomhets- og informasjonsstyring ved Håkon Heieraas, I.P. Huse. Den internasjonale konkurransen i det maritime markedet gir stadig nye muligheter og driver forbedringsarbeidet i IP Huse ..