Velkommen til Kvalitet og Risiko-dagene 8.-9. juni 2022 på Fornebu Quality Expo! Tema “Rikets tilstand – måling av effektiv virksomhetsledelse”
Konferansen er årets store hendelse med et fullspekket faglig program, nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og assisterende direktør i FHI Gun Peggy Strømstad Knudsen mottok «KRN kvalitetspris for myndigheter 2022», som ble tildelt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 9. juni under Kvalitet og Risiko Norges konferanse på Quality Hotel Expo Fornebu.

Bakgrunn for tildelingen
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er myndighetsorganisasjoner og rådgivere til Helse- og omsorgsdepartementet, som begge har hatt fremskutte nasjonale posisjoner under Covid 19 pandemien. De har guidet helseminister og statsminister i en meget vellykket håndtering av pandemien. 

Juryen har konkludert med at prisen går til begge to for deres prestasjoner, hvor begge: 

  • har innfridd på høye ambisjoner og nasjonale helsemål med beste globale resultater 
  • har drevet omfattende nasjonal informasjonsvirksomhet 
  • har bygget felles suksess på hverandres ulikheter og ulike mandater 
  • har gitt kontinuerlig informasjon til nasjonen 
  • har økt omdømme betydelig under pandemien 
  • har drevet aktivt forbedringsarbeid for å inkludere tilbakemeldinger for å gi bedre råd på en bedre måte 

De fremstår i en særklasse som sikre vinnere av kvalitetspris for myndighetsinnsats.

Tidligere vinnere av prisen:
2017 Skatteetaten
2016 Asker kommune
2014 MET – Meteorologisk institutt
2013 DIFI
2012 UiT v/ dir. Tor Ingebrigtsen 

Velkommen til Kvalitet og Risiko-dagene 9-10. Juni 2022 på Fornebu Quality Expo!
Konferansen er årets store hendelse med et fullspekket faglig program, nettverksbygging og erfaringsutveksling. Det blir blant foredrag, workshops, paneldiskusjoner, og utdeling av årets Kvalitetspris.

Intervju med Knut Iver Aastorp, leder for programkomitéen for konferansen den 9.-10. juni på Hotel Quality Expo Fornebu. Han gir oss et innblikk i programmet for dagene, og håper deltakerne får glede av erfarings- og kunnskapsdeling for planlegging av effektiv virksomhetsledelse.
.

KRN  podcast #kvalitetsprat er i gang med sesong 2 der vi i første episode spør hva er Kvalitet-& Risikodagene – og ikke minst hva er status på programmet for årets konferanse den 4.-5. juni på Hotel Quality Expo Fornebu. Vi hører KRN daglig leder Torolf Paulshus i samtale med programleder Sidsel W Storaas.

Fin, fin stemning med god musikk, mat og drikke – i tillegg til faglig påfyll er det ikke minst viktig å investere i nettverksbygging og sosialt samvær …

Flere nye bakke-rekorder satt i Holmenkollen på K&R dagene – her blir både bildere og foredragen tilgjengelig – oppdateres fortløpende.

Se program med presentasjon av foredragsholderne på Holmenkollen-konferanse den 6.-7. juni – egne strømmer både for kvalitet og for risiko, erfaringsdeling med erfarne fagledere, grunnleggende og kompleks kvalitetstyring og risikoledelse

Intervju med Siri Viken, leder for programkomitéen for årets Kvalitet & Risikodager på Holmenkollen 6.-7.juni; I år har vi valgt konferansetema ‘Fagpilarer for fremtiden’; vi prioriterer derfor denne gangen de grunnleggende fagene i kvalitet og risikoledelse. Grunnleggende fag er som “evergreens” som …

Ta kvalitets- og risikoledelse på alvor og bli med på konferansen på Oslos tak Holmenkollen Park. Få med deg nyttige tips og råd, bli inspirert og motivert, kom i forkant og hør hvordan andre bedrifter har løst utfordringene. Velkommen!