Vel møtt til årets første Risiko Tematime den 9.februar kl 11:00, tema basert på innsendte spørsmål fra våre medlemmer. Vi inviterer til webinar med 45 min. faglig innlegg Ayse Nordal, diskusjon og erfaringer, spørmål “Hva er sunne prinsipper for aggregering av risiko?”

Training Manager Ayse Nordal is responding to the fact that many projects do not achieve their goals. There are numerous factors, both internal and external, which may hinder the achievement.

Vel møtt til Risiko Tematime den 15.des kl 11:00, tema basert på innsendte spørsmål fra våre medlemmer. Vi inviterer til webinar med 45 min. faglig innlegg fra KRN fagressurs Ayse Nordal, diskusjon og erfaringer tema risikotaksonomi.

Vel møtt til Risiko Spørretime den 15.november kl 11:00. Vi inviterer til en time der KRN fagressurs Ayse Nordal svarer på, med generisk tilnærming, mottatte spørsmål og forslag til tema som våre medlemmer er opptatt av.

Vel møtt til Risiko Spørretime den 24. august kl 11:00. Vi inviterer til webinar der KRN fagressurs Ayse Nordal svarer på, med generisk tilnærming, konkrete problemstillinger eller forslag til tema som våre medlemmer er opptatt av. Se agenda for timen her

Vel møtt til Risiko Spørretime den 1. juni kl 11:00. Vi inviterer til en time der KRN fagressurs Ayse Nordal svarer på, med generisk tilnærming, mottatte spørsmål og forslag til tema som våre medlemmer er opptatt av. Bli med på KRNs versjon av “Hva lurer du på?”

IN RISK MANAGMENT – QRN Training Manager Ayse Nordal is responding to the question received; “The future is uncertain. How can we benefit from the failures in the past to be able to foresee, estimate and handle future events?”

Vi søker muligheter og styrer oss inn mot at de skal bli vellykkede.
Vi setter oss til og med mål, lager strategier og planlegger etter det. Det er en del av Risk Management, Opportunity Management, eller styring av muligheter.

Tema for den andre Risiko Spørretimen i 2022 er sårbarhet og sårbarhetsanalyse. Vi inviterer til spørretime med innlegg og diskusjon rundt tema som opptar våre medlemmer, med generisk tilnærming.
Bli med på KRNs versjon av “Hva lurer du på?” med vår fagressurs i risikostyring Ayse Nordal.

Ayse Nordal is looking into, and responding, to the fact that some project management sources use their own terminology for uncertainty and risk. They introduce the concept of uncertainty management. This is defined as the sum of risk management and ..