Vel møtt til Risiko Spørretime den 24. august kl 11:00. Vi inviterer til webinar der KRN fagressurs Ayse Nordal svarer på, med generisk tilnærming, konkrete problemstillinger eller forslag til tema som våre medlemmer er opptatt av. Se agenda for timen her

Vel møtt til Risiko Spørretime den 1. juni kl 11:00. Vi inviterer til en time der KRN fagressurs Ayse Nordal svarer på, med generisk tilnærming, mottatte spørsmål og forslag til tema som våre medlemmer er opptatt av. Bli med på KRNs versjon av “Hva lurer du på?”

IN RISK MANAGMENT – QRN Training Manager Ayse Nordal is responding to the question received; “The future is uncertain. How can we benefit from the failures in the past to be able to foresee, estimate and handle future events?”

Vi søker muligheter og styrer oss inn mot at de skal bli vellykkede.
Vi setter oss til og med mål, lager strategier og planlegger etter det. Det er en del av Risk Management, Opportunity Management, eller styring av muligheter.

Tema for den andre Risiko Spørretimen i 2022 er sårbarhet og sårbarhetsanalyse. Vi inviterer til spørretime med innlegg og diskusjon rundt tema som opptar våre medlemmer, med generisk tilnærming.
Bli med på KRNs versjon av “Hva lurer du på?” med vår fagressurs i risikostyring Ayse Nordal.

Alt må henge sammen i virksomheten, ellers kan det bli interne konflikter.
For å få alt til å faktisk henge sammen er det viktig å ha noen klare prioriteringer, sånn at det reflekteres i gjennomføringen i alle prosessene og prosedyrene.

.

Ayse Nordal is looking into, and responding, to the fact that some project management sources use their own terminology for uncertainty and risk. They introduce the concept of uncertainty management. This is defined as the sum of risk management and ..

Risiko-/usikkerhetsstyring, risk klassifisering, metoder og verktøy, Vi inviterer til spørretime med innlegg og diskusjon rundt nye tema i risikostyring. Bli med på KRNs versjon av “Hva lurer du på?” med vår fagressurs i risikostyring Ayse Nordal.
Agenda for spørretimen januar finner du her, 4 mottatte spørsmål fra våre medlemmer blir besvart og diskutert. Les mer

Vi inviterer til KRN spørretime med innlegg og diskusjon tema risikostyring den 30. august kl 11:00. Tema som blir diskutert v/Ayse Nordal omfatter kontinuitetsplan og tema positiv risk.

Ayse Nordal is looking into, and responding to, “…Why is it too difficult to identify relevant events and scenarios representing positive risks? Why do many of the risk registers include a high number of negative outcomes, but only a few registers -if any- recognize positive scenarios? In what way can a risk manager contribute to the organization’s focus on the upside risks?