Alt må henge sammen i virksomheten, ellers kan det bli interne konflikter.
For å få alt til å faktisk henge sammen er det viktig å ha noen klare prioriteringer, sånn at det reflekteres i gjennomføringen i alle prosessene og prosedyrene.

.

Nettkursene i Kvalitetsskolen får full score på ‘spot on’, faglig og pedagogisk riktig læring.
Vi har nå solgt de første hundre kursene med svært betryggende tilbakemeldinger som ‘spot on’. Vi er stolt over å tilby et grønt alternativ til tradisjonelle klasseromskurs – her er fem fordeler med e-læring. Også linker til videoene med presentasjon av læringsmål for kursene..

.. forståelse for hva det innebærer å være en bærekraftig virksomhet, der det er fokus på kvalitet og kvalitetskultur. Det vi tenker, gjør og sier påvirker omgivelsene. Det er en pågående global kvalitetsforbedringsrevolusjon; et resultat av det konstante behovet for bedrifter og organisasjoner å lete etter nye måter å oppfylle sine mål og samtidig holde øye med økende kundekrav. Den største konkurransefortrinnet du kan ha i dag, …

Kvalitetskostnader – endringsledelse – prosesstyring – etablere prosessbasert styringssystem – risikostyring – kunnskap om hvordan du kan lede forbedringsarbeid som sikrer at de tiltenkte endringene blir implementert etc.
Covid-19 påvirker oss alle, og KRN deltar i dugnaden for å benytte tiden på hjemmekontor best. Kjernen i kvalitetsfaget fanger nå oppmerksomhet, inklusive fokus på kvalitetskostnader, systematikk, endrings- & forbedringsledelse etc. Dette er tema også for våre nettkurs i Kvalitetsskolen, der vi i disse dager tilbyr halv pris på kursene.

Mange som jobber med kvalitetsfaget ser frem til den dagen de samarbeider med toppledere, driftsledere og økonomer. Jeg er overbevist om at et slikt samarbeid vil gi en ny dimensjon til utvikling og styring av virksomheter, som vil styrke dens posisjon i markedet/samfunnet.

Vi introduserer nytt kurs gir kunnskap om hvordan du kan lede forbedringsarbeid som sikrer at de tiltenkte endringene blir implementert.
Å lykkes med forbedringsarbeid handler i stor grad om å få folk til å forstå og skape en kvalitetskultur. Dette er ofte vanskelig, samtidig som verktøykassen i kvalitetsområdet historisk har inneholdt svært få verktøy for dette formålet. Dessverre mislykkes mange forbedringsprosjekter fordi de mangler eller undervurderer de mellommenneskelige og kulturelle aspektene.

KRN Academy tilbyr nå et kurs for å lære hvordan du kan etablere og forbedre et prosessbasert styringssystem – hva du må gjøre og legge til rette for å lykkes med å ta steget vekk fra lange prosedyrer over til lettbente prosesser.

KRN sin e-kurs satsning har startet. Produkter basert på e-learning starter i løpet av høsten og vil komme i tillegg til allerede eksisterende kurs

Dette er andre artikkel med materiale som presenteres på Lean-kurs hos NFKR.
– Hva ønsker du å oppnå med forbedringsprogrammet ditt?
Hvlike metode velger du og hva fungerer best? …

Vi ønsker Sidsel velkommen som NFKR Academy kursleder innenfor Lean og forbedring – kurs innen hvitt og gult belte er nå på plass i vår kursportefølge. Første mulighet til å delta allerede i april og neste i mai.